برخی از رفتار ها و کار ها در زندگی مشترک بسیار خطر ناک و آسیب رسان هستند و حتی می توان به آن ها جز موارد سوء استفاده و آزار رسانی عاطفی در نظر گرفت . اما زوجین می توانند با رعایت کردن تمرین ها و اصول و مهارت های زندگی مشترک و به دست آوردن دانش کافی در این زمینه بتوانند از به وجود آمدن چنین رفتار هایی جلوگیری کنند . طبق نظر متخصص ازدواج هر رابطه ای نیازمند تلاش دو سویه می باشد و هر گونه نقص در آن می تواند رابطه را وارد بحران و مشکل کند . به همین دلیل برای داشتن رابطه ی خوب و دوری از این خطر ها می توانید از مهارت های لازم استفاده کنید . 

کنترل و تسلط :

افرادی که به کنترل کردن شریک زندگیشان و تسلط بر او نیاز دارند ، بهترین توصیه این است که بدانند به این دلیل احساس مس کنند که نیاز دارند شریک زندگیشان را کنترل کنند که تصورشان بر این است که بر خودشان کنترل ندارند . هر چقدر کنترل بیشتری بر خودشان داشته باشند ، به کنترل شریک زندگیشان نیاز کمتری خواهند داشت و به همین دلیل سعی کنیدکه بر زندگی خودتان کنترل واققی داشته باشید .

منفی گرایی و انتقاد :

بر اساس مطالعات مشاوره تخصصی خانواده یکی از سم های دیگر آسیب رسان در رابطه ها منفی گرایی و انتقاد اسات اگر معمولا از شریک زندگیتان منفی گرایی می کنید و فقط به بی توجهی ها ،، اشتباه ها و بی کفایتی های شریک زندگیتان نشان می دهید ، سعی کنید این تمرین را در شب انجام دهید . سعی کنید که قبل از خواب به اتفاقات خوب آن روز فکر کنید .اگر که ذهنتان تلاش می کند که به منفی ها و بدبیاری ها فکر کند ذهنتان را به اتفاق های خوب برگردانید . و به مرور زمان خواهید دید که اغلب کار ها قابل حل است و به راحتی پیش می رود . همچنین می توانید حداقل چند مورد را به یاد بیاورسید که شریک زندگیتان برای ملاحظه ی شما انجام داده است و حداقل چند مورد برای سپاس گزاری از شریک زندگیتان پیدا کنید .

انتظارات غیر منطقی :

علت این رفتار سمی نیز این است که به جای این که به خودتان توجه داشته باشید ، توجهتان را به بیرون از خودتان متمرکز می کنید . به کار هایی که برای بهتر شدن ارتباطتان انجام می دهید یا انجام نمی دهید ، بیشتر توجه کنید . با توجه بیشتر به خودتان و با تغییر دادن چیز هایی در خودتان که مانع از بر آورده شدن انتظارات شما از خودتان می شود . 

احساس مالکیت :

طبق نظر بهترین مشاور روانشناس ما نمی توانیم مالک یا صاحب شخص دیگری باشیم . هر چقدر تلاش کنید که شریک زندگیتان را در نزدیکی خود نگه دارید ، او خود را از شما دور تر و دورتر خواهد کرد و این قانون طبیعت است . ما انسان ها نیاز داریم که آزاد باشیم و آزادانه تعیین کنیم که می خواهیم به شخصی نزدیک باشیم یا این که هر گاه چنین احساسی به او نداریم ، مجبور به این کار نباشیم . . وقتی شریک زندگیمان علی رغم میل ما را وادار سازد که به او نزدیک باشیم ، نه تنها کنار می کشیم بلکه حس خواهیم کرد که مانند پرنده ای در قفس حبس شده ایم و به مرور زمان از شریک زندگیمان دور تر خواهیم شد و نفرت نیز به وجود خواهد آند . نمونه هایی از رفتار های احساس مالکیت این است که بار ها از شریک زندگیتان می پرسید که دوستتان دارد یا نه و بار ها به او می گویید که دوستش دارید و این توقع را از او نیز دارید . و حتی ممکن است به او بگویید که می دانید او شما را دوست ندارد و یا همانقدر که شما او را دوست دارید ، دوستتان ندارد و یا موقعی که همسرتان تمایلی ندارد و یا کار دارد او را مجبور می کنید که به در آغوش بکشید . و یا شریک زندگیتان تمایلی به رابطه ی جنسی ندارد و شما اصرار می کنید و نتیجه می گیرید که همسرتان شما را دوست ندارد . همیشه در جست و جوی این هستید که بدانید همسرتان کجاست و تمام مدت چه می کند . و او را به خیانت متهم می کنید و او را کنترل می کنید . برخی از راهکار ها می تواند شما را از این وضعیت نجات دهد . 

بر اساس مطالعات مرکز مشاوره عالی زمانی که احساس کردی دوباره می خواهید به اجبار چیزی را به همسرتان تحمیل کنید جلوی خودتان را بگیرید و به یاد بیاورید که در دفعات قبلی ، او در مقابل تحمیل ، کدام واکنش منفی را از خود نشان داد و اگر می خواهید مطمئن شوید که دوستتان دارد به یاد بیاورید که اخیرا چگونه عشق خود را به شما نشان داده است . در حالت کلی بالا بردن اعتماد به نفس و عرت نفس در افراد برای داشتن رابطه بهتر و تداوم بهبود بسیار مهم و ضروری می باشد .