درباره ی مسائلی که شما را از نظر جنسی علاقه مند می کند و نیز به نحوه ی رفتار جنسی خود فکر کنید . به این نتیجه می رسید که شما با سایر ادم های اطرافتان تفاوت هایی دارید و شما مجذوب افراد خاصی می شوید اما دیگران نمی شوند و یا این که برخی از افراد بغل کردن و در آغوش گرفتن یا بروز سایر نشانه ها محبت را دوست دارند ، اما برخی دیگر حتی لمس شدن را هم دوست ندارند . روش هایی که شما در عمل زناشویی به کار می برید و نوع آدم هایی که شما را جذب می کنند ، بخشی از الگو های جنسی شما را تشکیل می دهند . با دانستن چگونگی و چرایی تشکیل و تکامل الگو ها بهتر درک خواهید کرد که چرا شما و همسرتان این گونه که هستید رفتار می کنید و با این روش می پذیرید و قضاوت نمی کنید که دیگران از نظر جنسی با شما تفاوت دارند . مسئله درستی یا نادرستی امر نیست ، مسئله تفاوت است . 

  • عوامل ژنتیک و آموزش :

برخی از عواملی رفتار و تمایلات جنسی شما را متاثر می کند ، ممکن است ژنتیک باشد . برای مثال ژن ها تعیین می کند که پاسخ فیزیکی شما چگونه باشد . طبق نظر مشاوران مرکز روانشناسی برخی ژن ها هم می توانند بر هماهنگی ، اندازه و شکل بدنتان و حالتی که به نظر می رسید تاثیر بگذارند . این عوامل ، به این طریق می توانند دست کم تا حدی بر مهارت های جنسی و ظاهر شا اثر بگذارند . عوامل ژنتیک در کنترل شما نیستند . ژنتیک ممکن است در ابعاد مختلف رفتار های جنسی یا علاقه مندی های جنسی شما نقش داشته باشد ، اما بیشتر آن ها از آموخته هایتان ناشی می شوند و از آن چه در فرایند رشد خود دیده یا شنیده اید شکل گرفته اند . همچنین برخی از موارد را از آن چه مستقیما تجربه کرده اید ، آموخته اید . 

  • تجارب کودکی :

مطالعات مشاوره حضوری نشان می دهد که بیشتر بچه ها در سن دو یا سه سالگی ، خودشان را به عنوان دختر یا پسر هویت می بخشند که آن را هویت جنسی می نامند . نقش های جنسیتی ، رفتار ها یا فعالیت هایی هستند که که مشخصه جنسیت هستند نقش جنسیتی شما از هویت حنسی شما جدا است و نقش های جنسیتی در حال انعطاف پذیری هر چه بیشتر هستند . از زمانی که متولد می شوید ، والدین زندگیتان را به عنوان پسر یا دختر می شناسند . رفتار آن ها به طرق مختلف مناسب با جنسیت شما است . برای مثال با نوزاد پسر قوی و محکم رفتار می شود و با نوزاد دختر ظریف و ملایم برخورد می کنند . و طبق مطالعه ی مشاوره جنسی چنین پیام هایی است که هویت جنسی ما را به عنوان پسر یا دختر شکل می دهد . بسیاری از مسائل هم در شکل دادن به نقش جنسیتی ما موثر هستند . یکی از آن ها دیدن و مشاهده نقشی است که بالغین اطراف ما بازی می کنند و یا اسباب بازی هایی که ما را به بازی با آن ها تشویق می کنند . به عنوان یک کودک شما جهت جنسی خود را نیز فرا می گیرید . افراد مختلف در شدت کشش که به یک جنس پیدا می کنند با یکدیگر فرق دارند . و دیگری رفتار جنسی است که به میزان راحتی شما با مسائل جنسی است و عوامل بسیاری متاثر هستند مانند نگرش شما به مسائل جنسی ، آن چه از این مسائل می دانید و آن چه که در ضمن رشد تجربه کرده اید . شاید هیچ گاه ندیده باشید که پدر و مادرتان به یکدیگر محبت کنند و یا به عنوان کودک احساس محبت را نچشیده اید . اگر چنین است ممکن است که از ابراز علاقه هایی نظیر در آغوش گرفتن و لمس شدن احساس خوبی نداشته باشید . تجربه های بد مانند سو ء استفاده جنسی و تماس جنسی نا خواسته می توانند در نگرش و رفتار شما نسبت به مسائل جنسی تاثیر بگذارند .

  • تجربه های جنسی دوران جوانی

نوجوانی دوره ای از رشد است که شروع به مستقل شدن از والدین می کنیم . بلوغ اتفاق می افتد . بعضی از والدین ، شناختی از تغییرات جنسی دوران بلوغ ندارند و طوری رفتار می کنند که باعث آشفتگی و ناراحتی فرزندان می شود . تغییرات بدنی ممکن است که برای آن ها آزار دهنده باشد و بر عزت نفس او تاثیر بگذارد و ممکن است که از اجتماع دوری کند و منزوی شود و دلواپسی ها او را از هر عامل جنسی دور نگه دارد و وقتی در آینده فرصت عمل جنسی پیدا می کند نگرانی اصلی او درست انجام شدن کار خواهد بود و این در ایجاد مشکلات جنسی موثر است .

  • نخستین تجربه جنسی :

نخستین تجربه در بسیاری از افراد در سال های جوانی اتفاق می افتد اولین تجربهی یک جوان می تواند بسیار لذت بخش باشد و یا چنان آشفته کننده باشد که بر مسائل جنسی دوران بزرگسالی تاثیر بگذارد . طبق نظر روانشناس تلفنی شبانه روزی میزان راحتی و اعتماد به نفس در رابطه با مسائل در دوران بزرگسالی در جایگاه خود قرار گرفته و مردمی که شما را جذب می کنند و یا نوع رفتار های جنسی که دوست دارید همه ی این ها چیز هایی هستند که شما از دوران کودکی و نوجوانی به بزرگسالی می آورید .