رابطه ی موثر از قوی ترین ابزار هایی است که بشر برای زیستن لازم دارد . رابطه ی موثر رابطه ای نیست که فقط نفع شخصی را به همراه داشته باشد ، بلکه رابطه ای است که برای هر دو طرف مفید باشد و در ایجاد وضعیت روحی و روانی هر  فرد به شکل سودمند عمل کند . از مهم ترین روابطی که انتظار داریم نیاز روحی ما یعنی دوست داشتن و دوست داشته شدن را تامین کند صمیمیت است . به عبارتی همه ی انسان ها نیاز دارند که دوست بدارند و دوست شان داشته باشند . اما برای ایجاد صمیمیت نیاز تلاش می باشد و به خودی خود اتفاق نمی افتد .طبق نظر روانشناس خوب مراکز روانکاوی برای این که روابط زناشویی پر دوام و سر شار از عشق و محبت داشته باشیم باید صمیمیت همراه با سلامت روان وجود داشته باشد . انسان همواره با نیاز های عاطفی ، ذهنی ، هیجانی و معنوی همراه هستند و باید ارضا شوند . زمانی که هر یک از نیاز های گفته شده تامین نشود ، باعث ناراحتی خواهد شد . و یکی از این نیاز ها صمیمیت می باشد که برای ایجاد حس مثبت در زندگی ضروری است . 

تعریف صمیمیت :

روانشناسان بهترین مراکز مشاوره تهران تعریف های متعددی از صمیمیت را بیان کرده اند برخی صمیمیت را  نزدیکی ، تشابه و یک رابطه ی شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر می گویند . یا صمیمیت را به عنوان فرایندی که طی آن افراد عواطف و احساسات ، هیجان ها ، ترس ها و آرزو ها خود را بدون نگرانی با دیگری در میان می گذارند . صمیمیت یک فرایند تعاملی است . محور این فرایند ، شناخت ، درک ، پذیرش و همدلی با احساسات فرد دیگر می باشد . همانطور که گفتیم صمیمیت یک نیاز اساسی در انسان است . 

نظریه دوست داشتن و عشق ورزیدن رابین :

او سیستم های جداگانه برای عشق و دوست داشتن تنظیم کرد . و برای تنظیم این سیستم از نظرات زوجین استفاده کرد . بر اساس مطالعات این نظریه ، دوست داشتن ، مهربانی همراه با احترام و عشق ورزی به 3 مشخصه تقسیم می شود :

  1. علاقه مندی و دلبستگی : نیاز قوی برای حضور فیزیکی و حمایت از فرد دیگر و میل به برآورده شدن این نیاز توسط کسی که دوست داریم . 
  2. مراقبت : احساس نگرانی نسبت به فرد دیگر و میل به کمک و حمایت او .
  3. صمیمیت : میل به تماس نزدیک و صمیمی با فرد دیگر در فضای مملو از اعتماد و باور .

رابین دریافت که با نظر داشتن احساس زوج ها نسبت به همدیگر هیچ تفاوتی بین ابراز عشق در زن ها و مرد ها نیست . 

مثلث عشق استرنبرگ :

استرنبرگ سه مولفه برای عشق قائل است که عبارت است از :

صمیمیت : یعنی احساس محبت و اظهار آن ، علاقه ، مراقبت ، مسئولیت ، همدلی و غم خواری نسبت به فردی که او را دوست داریم و جنبه ی هیجانی و عاطفی دارد و نوعی احساس گرمی ، محبت ، نزدیکی ، مرتبط بودن و در قید و بند مقابل بودن در فرد ایجاد می کند . 

شهوت : عبارت است از احساس جذابیت فیزیکی ، همراه با کنش فیزیولوژیکی و اشتغال ذهنی مثبت نسبت به فرد دیگر . این بعد جنبه ی انگیزشی دارد و میل شدید همراه با برانگیختگی فیزیولوژی توام با میل به رابطه نزدیک ایجاد می کند .

تعهد : که مولفه ی شناختی عشق است و شامل تصمیم هایی است که تعهد طولانی مدت باعث دوام عشق می شود ، شامل تصمیم های خود آگاهانه و نا خود آگاهانه که فرد برای دوست داشتن دیگری اتخاذ می کند و خود را متعهد می داند تا آن را حفظ کند و این ارتباط را مهم تر از هر ارتباط دیگری می داند .مشاوران طلاق بیا می کنند که  شناخت هر یک از این 3 مولفه ضروری می باشد و از نظر سرعت ایجاد و محو شدن ، تفاوت دارد . شهوت به سرعت ظاهر می شود و به سرعت نیز از بین می رود . تعهد به تدریج شکل می گیرد و به شطوح بالا تر می رسد . و صمیمیت رشد می کند و به مرور زمان تثبیت می شود . در حالت کلی میزان هر سه بعد عشق با هم دیگر متفاوت است که انواع عشق را به وجود می آورد . مانند فقدان عشق که زمانی است که هر سه بعد در آن کمرنگ است و یا وجود ندارد . مورد دیگر مهر و علاقه که در آن فقط عامل صمیمیت وجود دارد و یا دلباختگی که صمیمیت و تعهدی وجود ندارد و شهوت بر آن حاکم است .عشق رمانتیک نوع دیگری  می باشد که در بر گیرنده ی شهوت ، صمیمیت است اما تعهد وجود ندارد . عشق آرمانیکه ترکیبی از صمیمیت و شهوت است و بر اساس جذابیت فیزیکی و عاطفی می باشد  و عشق رفاقتی که بر پایه ی تعهد و صمیمیت می باشد و رابطه ی دوستانه ی پایدار با یکدیگر دارند و عشق ابلهانه از انواع دیگر می باشد که از صمیمیت خبری نیست و بعد های دیگر وجود دارد  . اما عشق کامل که ترکیبی از سه حالت صمیمیت ، شهوت و تعهد می باشد که زن و شوهر از طریق برقراری ارتباط درست با یکدیگر ، احساس نزدیکی صمیمیت می کنند . از طریق تست روانشناسی ازدواج می توان انواع آن را تشخیص داد .