طبق نظر روانشناس مشاور ما با جریان های متفاوت هدایت می شویم و کنترل مسیر را از دست می دهیم و هنگامی که انجام یک کار منظم و آگاهانه ممکن نیست، ما کور و کر می شویم و گاهی نسبت به مشکلات دیگران و خودمان بی تفاوت می شویم. 

میزان ارتباط آگاهانه را در خود بسنجید .

آیا خودتان را می شناسید؟ چه چیزی درباره تعادل روابطتان با دیگران می دانید؟ .ایا کاملا از شرایط برقراری یک ارتباط موثر ومنسجم آگاه هستید؟

تدابیر فعلی تان برای تجزیه و تحلیل مشکلات روابطی برای تسلط بر فرایند هایی که در بطن روابط بشری رخ می دهند، چه هستند؟

آیا توانایی آن را دارید که از پس موقعیت های بحرانی برآیید؟ و آیا امروز مانند یک میانجی یک واسطه یا یک داور قابل احترام رفتار می کنید؟


بر اساس مطالعات روانشناس خانواده در برابر حوادث و در برابر افراد مختلفی که در زدگی ما حضور دارند ما گاهی به شکل حوانی رفتار می کنیم اما تفاوت ما با حیوان این است که ما توانایی فکر کردن، صحبت کردن و سنجیده عمل کردن را داریم. ما می توانیم کلمات و معانی آن ها را درک کنیم و مسئولیت و عواقب کارهایمان را به عهده بگیریم. منافع و مزایای هستند که به ما انگیزه ی انجام هر کاری می دهند انگیزه های شما با خواسته ها و نیاز هایتان در هم می آمیزند. هر چه خواسته هایتان بزرگ تر باشد، انگیزه هایتان قوی تر می شود. 

ما کلمات را بسیار محکم ادا می کنیم و دلایلمان را به دیگران تحمیل می کنیم و حرف ها و حدیث ها را بر سر رقیب سرازیر می کنیم و او را خرد می کنیم و وادار به سکوت می کنیم. و پیروز می شویم. و همیشه دفاع بهترین حمله است. این چنین روابطی ما را به سمت دشمنی و خصومت می برد و شکل دستوری به خود می گیرند و تبدیل به روابطی خشونت آمیز و نا مطمئن و عیب جویانه می شوند. وقتی بر روابط کنترل و نظارت نداریم در نتیجه راابطه ما از مسیر خارج خواهد شد. 

رفتارهای غالب و مغلوب:

حالات رفتاری غالب:

در صورتی که این سه معیار وجود داشته باشد ما در وضعیت غالب هستیم به این صورت که برای برآورده شدن خواسته هایمان هر کاری را به روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می دهیم و ذهن ما اصولا تمایل دارد که حتی با نادیده گرفتن نیازهای دیگران، خواسته و نیاز ما را برآورده سازد. و برای این که غلب باشیم مخاطب ما باید مغلوب رفتار کند و خود را همانگونه تصور کند و در وضعیت مغلوب قرار بگیرد. اگر مخاطب ما در وضعیت مغلوب قرار نگیرد، ما نمی توانیم مدت طولای غالب باشیم. 

حالات رفتاری مغلوب:

 طبق مطالعات مرکز روانشناس خانواده در صورتی که این 3 معیار وجود داشته باشد ما در وضعیت مغلوب هستیم یعنی ما در برابر دیگران تحت تاثیر اضطراب، هیجانات و استرس آنچه که برای برآورده کردن خواسته هیمان لازم است را انجام نمی دهیم و به همین دلیل نا امید و درمانده می شویم. ما این شکست و ناکامی را می پذیریم اما از نظر دیگران رفتار ما انفعالی و محتاطانه تعبیر می شود. برای این که مغلوب باشیم باز هم شرط دیگری است این که مخاطبمان مانند فرد غالب رفتار کند و خود را همانگونه تصور کند که در وضعیت غالب قرار کیرد. و اگر در وضعیت غالب قرار نکیرد ما نمی توانیم مغلوب باشیم.

تشخیص رفتار های غالب:

دیگران با رفتار و کردار سخنان و اعمال خود ما را آزرده خاطر می سازند و باعث درد و رنج ما می شوند. و ما را خوار و خفیف می کنند و امنیت و اطمینان را از ما سلب می کنند. این چنین وقتی کسی ما را ادیده ی گیرد و از ما بی انتقایدی می کند یا این که حرف ما را قطع می کند و احساس می کنیم که مغلوب هستیم. 

تشخیص واکنش های مغلوب:

ما معمولا فکر می کنیم که با پرخاشگری برنده می شویم و کسی که می خواهد موفق شود بایستی به اندازه کافی هیجان و استرس داشته باشد تا بتواد موانع را با قدرت از سر راهش بردارد.

اثر بومرنگ یا اثر بازگشتی:

اثر بومرنگ بی واسطه و آنی است. بلافاصله بعد از این که به کسی حمله می کنیم این حمله با قدرت بیشتر و به صورت ضد حمله به سمت خود ما برمی گردد. خشونت، بی صبری، طعنه و تمسخر، تندی و خشم و .... پاسخی زننده و ناراحت کننده را به همراه دارد. اثر بومرنک به صورت بازگشتی عمل می کند و این موارد قابل پیش بینی است یا یکی از طرفین تسلیم می شود و یا رابطه به صورت موقت یا دائم قطع می شود و در این حالت ما باعث بروز ناگهانی میل تهاجم و تدافع می شویم و هیچ یک از دو نفر نمی خواهد دیگری را درک کند و یا علت بد اخلاقی اش را جویا شود. و هر یک به دنبال اثبات منطق و دلایل خودشان هستند. و چپرخاشگری یکی دیگری را پرخاشجو تر می کند. و معمولا سرانجام خوشی نخواهد داشت. یکی از دو نفر یا فرار می کند و یا تسلم می شود و یکی برنده و دیگری آسیب دیده خارج می شود. 

این که در رابط به دنبال بازنده و برنده بودن باشید آن رابطه هیچ گونه پیشرفتی نخواهد داشت و در واقع رابطه آسیب خواهد دید. افراد زمانی می تواند موفق باشند که هر دو طرف برنده باشد و هر دو در این رابطه به دنبال بازنده کردن دیگری نباشد . این که هموراه یکی بازنده و دیگری برنده باشد جز شکست برای آن دو چیزی به همراه نخواهد داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز روانشناسی در ارتباط باشید.