رابطه ی عاطفی با فرد وابسته به این معنا است که شما با فردی وارد رابطه شده اید که بدون کسب راهنمایی از دیگران تصمیم گیری برایش دشوار است و نیازمند آن است که دیگران مسئولیت همه ی حیطه های زندگی او را به عنده بگیرند و به سبب ترس از تنها شدن ، به ندرت با دیگران مخالفت می کنند و همچنین شروع کار های مهم برایش دشوار است و هنگام تنهایی احساس ناراحتی و درماندگی می کند و اگر رابطه اش پایان یابد خیلی زود با فرد دیگری وارد رابطه می شود و از این می ترسد که در تنهایی نتواند از خودش مراقبت کند . 

چرا به درون رابطه با فردی وابسته کشیده می شوید ؟

طبق نظر مشاورین خانوادگی اگر رابطه ی کنونی شما با یک فرد وابسته چیزی است که تازگی دارد و در گذشته هیچ گاه با فردی وابسته وارد رابطه نشده اید ، ایرادی در شما نیست . اما برخی از افراد هستند که اگر دقت کنند ، متوجه می شوند که در گذشته بار ها با افرادی وابسته وارد رابطه عاطفی شده اند . اگر شما به این دسته از افراد تعلق دارید ، باید به تجزیه و تحلیل آن ها بپردازید .

ببر اساس مطالعات مشاوره روانشناسی ازدواج بزرگ ترین عامل در جذب مکرر فرد به رابطه عاطفی با فرد وابسته ، نیاز آن ها به حمایت و مراقبت از دیگران است . برخی از ما تمایل داریم که به دنبال افراد وابسته بگردیم و از آن ها مراقبت کنیم . در واقع ما با دیدن فرد وابسته ای که در ارتباط با ما به دنبال کسب امنیت ، راحتی و اطمینان خاطر است ، بنا به تمایل درونی خود تحریک می شویم که نیاز های آن ها را بر آورده سازیم . شاید شما در همان دوران کودکی ، شروع به مراقبت و حمایت از والدین ، خواهران و برادران و یا دیگر افراد حاضر در محیط زندگی خود کرده اید و در قبال آن پاداش گرفتید و به همین دلیل در بزرگسالی نیز چنین رفتاری را پیش می گیرید . 

مورد دیگر این که برخی از افراد نحوه ی رفتار افراد وابسته را جذاب و دوست داشتنی می یابند . شاید والد جنس مخالف شما دارای چنین رفتار هایی بوده است یا شاید همواره جذب ویژگی دوست داشتنی فردی می شده اید که از عزت نفس پایینی برخوردار بوده است و با تکرار این الگو ، اکنون نیز با افرادی وارد رابطه می شود که از وابستگی مزمن به دیگران رنج می برد . 

حتی ممکن است این اتفاق بیفتد که ما نیاز شدید  به کسب تایید دیگران داریم ، و یکی پس از دیگری وارد رابطه عاطفی با افراد وابسته می شویم ، زیرا این افراد تمام تمام توجه و انرژی خود را صرف فردی می کنند که به تازگی با او وارد رابطه عاطفی شده اند . شاید شما هم متوجه شوید که مایل به ماندن در رابطه ای هستید که در آن احساس کنترل و قدرت بیشتری می کنید . زیرا فرد وابسته معمولا تلاش می کند که به شما خدمت کند . به عبارتی برای این که طرف مقابل را در رابطه نگه دارد هر کاری می کند . اما با وجود آن ممکن است که قبلا برای شما خوشایند به نظر می آمد اما برای شما بعد از مدتی محدود و خسته کننده خواهد شد .

طبق نظر روانشناس خوب عامل دیگری که ممکن است فرد را به رابطه با فرد وابسته هدایت کند و این که فرد به رابطه ی خود با فرد وابسته ادامه دهد ، ترس است . برخی از ما به شدت از شکستن دل فردی که روحیه ی ضعیف و نیازمندی دارد ، هراس داریم . و هر وقت که می خواهیم به رابطه ی خودمان با او پایان بدهیم ، با دیدن اندوه شدید محبوب خود ، به شدت ناراحت می شویم و در نتیجه خودمان را متقاعد می کنیم که شرایط آنقدر ها هم بد نیست و یا ممکن است که بعد از پایان دادن رابطه احساس گناه داشته باشد و نتواند خوب زندگی کند .

فرد وابسته چه ویژگی هایی دارد ؟

چنین افرادی قدرت تصمیم گیری ندارند ئ باید حتما از سوی کسی کسب اطمینان بگیرند و مسئولیت های مهم زندگی خود را به دیگران می سپارد و به خاطر ترس از تنهایی از مخالف با دیگران جلوگیری می کند و از آن جایی که اعتمادی نسبت به خود و توانایی هایش ندارد نمی تواند کاری را شروع کند و یا آن را به پایان برساند . هنگام تنهایی احساس ناراحتی و درماندگی می کند زیرا که می ترسد از خودش نتواند نگه داری کند و از آن جایی که به حمایت دیگران احتیاج دارد ممکن است دست به انجام کارهایی بزند که برای خودش خوشایند نیست و همواره نگران است که نتواند از خودش مراقبت کند و این که زمانی که به رابطه ی خود با فرد دیگری پایان می دهند به سرعت در جست و جوی رابطه ی جدید هستند تا تنها نباشند . برای داشتن رابطه ای ایده آل و مناسب با بهترین مرکز مشاوره ایرانی انتخاب نو در ارتباط باشید .