در روابط بین فردی عوامل بسیاری برانگیزاننده خشم هستند . شاسایی این عوامل و یادگیری راه حل هایی برای مقابله با آن ها یک ضرورت به حساب می آید. در ادامه به برخی از این برانگیزاننده ها اشاره می کنیم. 

بد بینی و بی اعتمادی:

یکی دیگر از دلایل بروز خشم در روابط بین فردی بی اعتمادی و بدبینی است. افراد بد بین در اعتماد کردن به دیگران مشکل دارند و در کلام و رفتار دیگران دنبال قصد و غرض هستند و به همین دلیل در حالت گوش به زنگی هستند و خلق تحریک پذیری دارند و خیلی زود خشمگی می شوند و رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان می دهند. دارو درمانی و روان درمانی می تواند برای این دسته از افراد مناسب باشد و زمانی که با فردی بدبین در ارتباط هستید سعی نکنید که او را متقاعد کنید و یا از خود دفاع کنید. این حالت ها سبب تشدید بدبینی می شود. 

نا توانی در تنظیم هیجان:

افرادی که در تنظیم هیجان مشکل دارند، هیجانات خود را فرونشانی یا برون ریزی می کنند  برون ریزی و یا سرکوب کردن هیجان ها در دراز مدت سبب بیماری های جسمانی و روانی هستند. کسانی که در تنظیم هیجانتشان مشکل دارند روابط بین فردی شان بسیار پر تنش است . آن چه که این افراد باید یاد بگیرند این است که هیجان هایشان را به عنوان پدیه ای طبیعی بپذیرند و به شیوه ای سالم آن ها را ابراز کنند. و همچنین باورهایی که فرد نسبت به هیجان هایش دارد بسیار مهم است و باید باور های اشتباه تغییر کنند. 

کمال گرایی احساسی:

این مورد ریشه در باورهای فرد درباره هیجان ها دارد برایمثال من نباید عصبانی شوم، من نباید گریه کنم و .... نمونه هایی از قواعد احساسی نا کارآمد هستند و یکی از دلایل نا خشنودی از خود است که می تواند زمینه ساز افسردگی شود. و برای تغییر آن باید هیجان ها را طبیعی بدانید و به شیوه ای مناسب آن ها را ابراز کنید و بدانید که شما می توانید هیجان های زیادی را تجربه کنید .

عهد شکنی:

عهد شکنی نیز از مواردی است که در روابط می توان دید . عده ای ممکن است که از کنار این اتفاق بی تفاوت بگذرند ولی عده ای دیگر ممکن است که به شدت عصبانی شده و قشقرق به راه بیفتد. و واکنش های آن ها بستگی به باورهای آن ها دارد و در واقع برداشت و طرز تلقی فرد در نوع واکنش او تاثیر دارد. بزرگ نمایی، برچسب زدن، فاجعه سازی، ذهن خوانی و ... از جمله مواردی هستند که می توانند به تشدید خشم و  پرخاشگری منجر شوند.برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به آدرس مشاور ازدواج مراجعه کنید.

درخواست نابجای دیگران:

ناتوانی در رد کردن درخواست دیگران، ناشی از نداشتن مهارت قاطعیت است . افرادی که این مهارت را ندارند ، نمی توانند به اطرافیانشان نه بگویند و به همین دلیل زیر کوهی از خواسته های دیگران تحت فشار قرار می گیرند و در نهایت ممکن است که فرد از خشم منفجر شود و واکنش نا مناسبی نشان دهد. آن چه این افراد نیاز دارند، یادگیری مهارت امتناع یا رد درخواست و نه گفتن به دیگران است. و آن ها باید بدلنند که نیازی به خشم و عصبانیت نیست بلکه با یادگیری مهارت امتناع به راحتی می توانند نه بگویند.

افراد سمج:

هر یک از ما ممکن است که با افراد سمج سرو کله بزند. اصرار، یک دندگی و پا فشاری افراد سمج برای خیلی ها غیر قابل تحمل و کلافه کننده است. و این ها افرادی هستند که با اصرار خیلی زیاد از شما می خواهند که کاری را که به آن ها می گویند انجام دهید و اگر مخالفت کند به شیوه های مختلفی مورد تهدید، تحقیر و یا مقایسه قرار می گیرید تا شما را متقاعد کنند. فشار وارد شده در چنین شرایطی ممکن است آنقدر زیاد باشد که نتوانید خشمتان را کنترل کنید و دست به پرخاشگری و مشاجره می زنید ولی بدانید که پرخاشگری شیوه خوبی نیست 

رفتار پرخاشگرانه دیگران:

یکی دیگر از تحریک کننده ها رفتار پرخاشگرانه دیگران است. از آن جایی که خشونت خشنت می آورد، بنابراین واکنش پرخاشگرانه شیوه مناسبی برای مقابله با رفتار پرخاشگرانه دیگران نیست. اگر با فردی طرف هستید که بسیار خشمگین است و دست به پرخاشگری می زند و کنترلی روی رفتارش ندارد، بهترین کار این است که موقعیت را ترک کنید ولی اگر با کسی رو به رو هستید که روی خودش کنترل دارد ، با او حرف بزنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن مرکز مشاوره خانواده تماس بگیرید.

مورد انتقاد قرار گرفتن:

مورد انتقاد قرار گرفتن در زندگی اجتماعی اجناب نا پذیر است و هر کسی در روابطش با آن مواجه شده است. اما افراد واکنش های متفاوتی به انتقاد نشان می دهند . برخی سکوت می کنند و برخی انتقاد را با انتقاد محکم تری پاسخ می دهند و برخی خشونت کلامی و بدنی نشان می دهند و برخی هم رابطه شان را قطع می کنند. ولی روش سالمی هم وجود دارد که می توانید یاد بگیرید انتقاد سازنده را بپذیرید و با انتقاد مخرب مقابله کنید که برای یادگیری می توانید از فردی متخصص کمک بگیرید.

شاید دقت کرده باشید و اکنون به فکر فرو بروید که در زندگی روزمره تان پیش آمده است که هر کدام از موارد گفته شده شما را عصبانی کرده اسن و یا واکنش نا مناسبی نشان داده اید که بعدا دچار احساس بدی شده اید و از رفتار خود پشیمان دشه اید و یا رابطه تان با فرد مقابل خراب شده است. برای این که بتوانید در شرایط دشوار و این چنین خشم ب انگیز واکنش بهتری را در بیشتر مواقع نشان دهید یادگیر یبرخی مهارت ها نظیر قاطعیت، انتقاد سازنده، حل مسئله، حل اختلاف، صحبت کردن و بیان شفاف و .... می تواند شرایط بهتری را برای شما و طرف مقابلتان ایجاد کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره کلینیک روانشناسی در ارتباط باشید و مهارت های لازم برای کنترل خشم و پرخاشگری را از سوی متخصصان مجرب و ماهر آموزش ببینید و از آن ها در زندگی تان برای بهبود شرایط استفاده کنید.