بدون شک تمام زن ها و مرد ها به این 12 عشق نیاز دارند اما تفکیک این نیازهای دوازده گانه به نیاز های زنانه و مردانه به این معنی نیست که هیچ کدام از دو طرف به نیاز های عاشقانه دیگری احتیاج نداشته باشند. بر اساس مطالعات مراکز مشاوره ازدواج مردان نیز به توجه، درک،احترام، از خودگذشتگی، اعتبار و اطمینان خاطر نیاز دارند. برای این که شخصی بتواند پذیرای انواع دیگر عشق باشد و آن ها را درک کند، ابتدا باید یکی از نیازهای اساسی اش برآورده شود. وقتی مرد در حال ابراز 6 گانه عشقی است که از به آن ها نیاز دارد باید نیاز های عشقی شش گانه ی خودش برطرف شده باشد. زن نیز به همین صورت . او باید از نیاز های عشقی خود برخوردار باشد تا بتواند از نیازهای عشقی خود برخورد باشد. 

اگر ما بتوانیم نیاز های یکدیگر را بشناسیم رابطه بهتری را خواهند داشت.

زن به توجه و مرد به اعتماد نیاز دارد.

بر اساس مطالعات مشاوره خانواده علاقه ی مرد به احساسات همسر و برای او از صمیم قبل آرزوی سلاتی و خوشی داشتن باعث ایجاد این حس در زن می شود که کسی او را دوست دارد و مورد توجه قرار گرفته است. مرد وقتی می تواند نخستین نیاز و خواسته ی همسرش را برآورده سازد که بتواند احساستوجه و دوست داشته شدن را در زنش به وجود بیاورد. در این صورت است که زن به او اعتماد بیشتری کرده و به راحتی پذیرای شوهرش می شود. هنگامی که زن به راحتی پذیرای شوهرش شد، مرد نیز احساس اعتماد و اطمینان خاطر پیدا می کند. و نیاز مرد نیز برآورده می شود .

زن به درک و تفاهم و مرد به پذیرش و تایید نیاز دارد.

یک زن وقتی احساس می کند که گوش شنوایی برای حرف هایش وجود دارد و کسی هست که او را درک می کند و مرد بر مبنای همدلی و همفکری به ابراز احساسات زنش گوش دهد نه این که در مورد حرف ها و احساسات او داوری و قضاوت کند. از طرفی زمانی که زن بدن این که بخواهد شوهرش را تغییر دهد صمیمانه او را بپذیرد، مرد حس می کند که مورد قبول همسرش واقع شده است . اگر زن شوهرش را بپذیرد این تایید و پذیرش به این معنی است که دیگر مرد از سوی زن رانده نمی شود .

زن به احترام و مرد به قدردانی و سپاس نیاز دارد.

هنگامی که رفتار مرد با همسرش به گونه ای باشد که نشان دهد حقوق ، خواسته ها و نیاز های او را پذیرفته و برای آن ها اولویت قائل است، زن احساس می کند که مورد احترام واقع شده است. همچنین اگر مرد افکار و احساسات همسرش را مد نظر قرار دهد، زن مطمئن می شود که مورد احترام قرار گرفته است. 

4. زن به از خود گذشتگی و مرد به تحسین نیاز دارد.

وقتی مردی برای خواسته ها و نیاز های همسرش اولویت قائل شده و با افتخار قول می دهد که از او حمایت نموده و نیازهای وی را برطرف سازد، چهارمین نیاز اساسی زن برآورده می شد. زن وقتی عشق و محبت شوهر به خودش را درک کرد و اهمیت خاصی برای آن قائل شد به خود می بالد. مرد در کنار کارهای خود مثل کار، مطالعه و تفریح سعی می کند با اهمیت دادن به احساسات و نیاز های همسرش، نیاز او به این که کسی دوستش داشته باشد را برآورده سازد.  وقتی زن احساس کند در نزد شوهرش از همه مهم تر است آن گاه به راحتی او را تحسین می کند. در این راستا مرد نیز دوست دارد که تحسین شود. برای این کار باید او را مورد تایید قرار داد. 

5. زن به اعتبار و مرد به تایید نیاز دارد.

وقتی مرد با احساسات و خواسته های همسرش مخالفت نمی کند و در این باره با او بحث نمی کند در واقع ارزش احساسات او را پذیرفته و مورد تایید قرار می دهد. با انجام این کار زن واقعا احساس می کند که مورد عشق و محبت همسرش قرار گرفته است. و این در حالی است که مرد در حالی که دیدگاه متفاوتی از زن دارد دیدگاه و طرز تفکر  همسرش را معتبر شناخته و به آن احترام می گذارد. هنگامی که مرد برای طرز تفکر و احساست همسرش اعتبار قائل می شود، موافقت همسرش با خود را جلب کرده و نیاز های اساسی خودش برآورده می شود. از طرفی مرد به تایید از سوی زنش نیاز دارد اگر مرد به تاییدی که از طرف همسرش نیازمند است دست پیدا کند،آن گاه اعتبار و احترام خاصی برای احساسات همسرش قائل خواهد بود. 

زن به اطمینان خاطر و مرد به تشویق نیاز دارد.

هنگام نیاز اساسی زن به اطمینانخاطر برآورده شود که مرد طی دفعات متعدد به وی نشان دهد به او توه دارد و اعتبار زیا دی برایش قائل است و خود را وقف او می کند. اشتباهی که مرد ها دارند این اس که فکر می کنند با یک بار مشان دادن عشق خود نیازهای همسرشان را رفع می کنند در حالی که چنین نیست و باید بار ها به او اطمینان بدهد که او را دوست دارد و برای احساسات او اعتبار زیادی قائل است. 

مرد ها هم دوست دارند که از سوی همسرشان مورد تشویق قرار بگیرند در این رابطه زن ها به خوی و خصلت مورد خود اطمینان کرده و با تشویق شوهرشان به آن ها امید و شجاعت می بخشند. اگر مرد مورد تشویق قرار بگیرد در او انگیره ایجاد می شود .برای کسب اطلاعات بیشتر با کلینیک روانشناسی در ارتباط باشید.