در رابطه با زندگی زناشویی دانستن مواردی که در ادامه ذکر می کنیم می تواند رابطه تان را شاد تر و بهتر نماید .طبق نظر مشاور پیش از ازدواج پس قبل از ازدواج هر کدام از موارد گفته شده را مطالعه نمایید و درباره ان فکر کنید تا بعدا با پشیمانی و ناراحتی مواجه نشوید. 

این کار خودم است که خودم را خوشبخت کنم.

طبق مطالعات بهترین مشاوره خانواده بسیاری از ما با این باور بزرگ شده ایم که احساس ما چه شادی باشد یا ناراحتی ، ناشی از شرایط خارجی بوده و به شغل ، سلامتی ،شرایط مالی ،همسر ‌‌و ….مربوط می شود.این امر در نگاه اول ممکن است که درست به نظر برسد اما وقتی اتفاقی در جهان خارج روی می دهد معمولا واکنش نشان‌می دهیم و احساسی در ما شکل می گیرد که ممکن است احساس خوب بد شادی خوشحالی و …. باشد پس این نشان می دهد که این رخداد دلیلی بر عکس العمل و احساس ماست..

اما باید بدانید که مردم به یک اتفاق یکسان عکس العمل های متفاوتی خواهند داشت و این نشان می دهد که علت واکنش ما در خود ان رویداد نیست زیرا اگر خود حادثه علت واکنش باشد در این صورت واکنش همه انسان ها به یک رویداد یکسان دقیقا مشابه خواهد بود .پس از انجا که علت در خود حادثه وجود ندارد باید جای دیگری به دنبال ان باشیم.مثلا ممکن است علت در ذهن ما باشد و ممکن است به طرز فکر یا به عبارتی تفسیر شخصی ما از ان اتفاق بستگی داشته باشد.وقتی به این موضوع پی می بریم خواهیم دید که همسرمان نخواهد توانست که ما را خوشبخت کند بلکه خودمان باعث خوشبختی خودمان خواهیم شد زیرا علت واقعی اخساس شما به عبارتی علت این که چرا احساس خوشبختی و یا بدبختی می کنید به تفسیر شما از موضوعات بستگی دارد.این برای همه ی انسان ها یکسان هست حتی برای همسرتان.

نمی توانی مرا ناراحت کنی.

بر اساس مطالعات مرکز روانشناسی خوب از انجا که همسرتان نمی تواند شما را خوشبخت و بدبخت کند و این به طرز فکر شما بستگی داردب نابراین نمی تواند باعث ناراحتی من شود و این به عهده ی افکار من است زیرا افکارم هستند که تعیین می کنند چه احساسی داشته باشم.

وقتی متوجه شوید که همسرتان مسئول احساس و طرز فکرتان نیست در ارامش خواهید بود این به این معنی نیست که همسر خود گفت و گو‌نکنید و با یکدیگر با مهربانی و احترام برخورد نکنید و از هم دیگر حمایت نکنید بلکه باید مسئول احساس و افکارتان باشید.

چیزی که قبل نداشته ام‌ نمی توانی به من بدهی.

بر اساس مطالعات بهترین مشاوره خانواده افسانه ی رایج بر این که زندگی شما چیزی کم دارد و و فقط دیگری می توان. ان را به شما ببخشد در زندگی مشترک با دسواری های زیادی مواجه خواهید شد این باور که شخص دیگر باید نداشته هایت را به تو ببخشد باعث خواهد شد که نقش قربانی به خود بگیرید و در نتیجه احساس مالکیت حسادت کنترل و دخالت و دیگر الگوهای رفتاری در شما شکل می گیرد و در نهایت زندگی به کام شما و همسرتان تلخ خواهد شد.مهم نیست همسرتان چقدر از وقت خود را به شما اختصاص می دهد و به شما توجه دارد و شما در هر حالت ناراضی هستید زیرا مشکل اساسی شما این نیست که چه کارهایی برای شما انجام می دهد و یا نمی دهد بلکه به احساس عدم اطمینان و احساس نیاز و احتیاج سما بر می گردد.

زمانی که این حقیقت بر شما اشکار شود که شما دو نفر قبل از ازدواج دو فرد کامل هستید و با ازدواج به دنبال پر کردن خلا های خود نیستید می توانید در مسیر عشق از وجود یکدیگر لذت ببرید.

نمی توانی مرا از شر زندگی که اکنون دارم رها سازی.

طبق نظر مشاور پیش از ازدواج هر کسی باید خودش با زندگی و تمام اتفاقاتی که در ان برایش رخ داده است کنار بیاید هر مدام از ما باید بدانید مه در این زندگی چه می خواهد و چه کار می خواهد بکند، هر کسی باید خودش پی ببرد که با موضوعاتی مانند شغل ،خانواده،پول ، خانه و دنبای اطرافش چگونه برخورد کند.و این چیزی نیست که همسر با رابطه زناشویی برای ما به طور کامل انجام دهد.البته این به این معنی نیست که از همدیگر حمایت نکنیم و در این مسیر به هم کمکی نکنیم. اما اگر در تلاش هستی که با ازدواج خود را از زندگی که اکنون داری رها سازی و ازدواج را به عنوان وسیله ای بدانی که از طریق ان از واقعیت های زندگی چشم‌پوشی نمایی زیرا که در مهارت های مدیریت زندگی خوب عمل نمی کنی باید بدانید که خود را به دردسر انداخته اید هیچ رابطه ای نمی تواند این کار را برای تو انجام دهد و هیچ رابطه ای نمی تواند تو را از شر خودت خلاص کند.

من هر چقدر تلاش کنم تو تغییر نخواهی کرد.

شما همین فردی هستید که در حال حاضر است و همسرتان نیز همان فردی است که اکنون است متاسفانه بسیاری از افراد گمان می کنند اگر تلاش کنند می توانند همسر خود را تغییر دهند ولی اگر از همان ابتدا بر این تاکید گنید که همسرتان همین است و تغییر نخواهد کرد شرایط خوبی را نخواهید داشت. این را به یاد داشته باشید که در طول زندگی هیچ کس را نمی توانید تغییر دهید و تنها کسی که توانایی ان را دارید که تغییر دهید خودتان هستید  پس سعی کنید که خودتان را بشناسید و روی ضعف هایتان کار کنید و خودتان را تغییر دهید تا بتوانید زندگی بهتری را در کنار دیگران تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با مرکز روانشناسی خوب در ارتباط باشید.