برای ایجاد یک رابطه ی سالم و زنده و با نشاط و حفظ آن مواردی لازم است و در هر نوع رابطه ی عاشقانه ، دوستانه ، خانوادگی و تا رفتار های افراد در محیط کار مفید می باشد و بنیان محکمی را برای بر قراری روابط حقیقی و اصیل ایجاد می کند . 

پذیرفتن شریک زندگی :

طبق نظر مشاور خانوادگی مواردی که در همسر خود نمی پسندید به قدری بعد از ازدواج در زندگی و رابطه تان برجسته می شود تا عاقبت فقط همان ها نظرتان را جلب می کند . دیگر نکات مثبت و جذابیت هایی که شما در در آغاز علاقه مند کرده بود ، نمی بینید و فقط کاستی ها یا آن چه را که به نظر شما کاستی است می بینید . هر چه را نپذیرید ، ادامه پیدا خواهد کرد و واقعا بر رابطه حاکم می شود . 

دو چیز در یک زمان یک فضا را اشغال نمی کند .

به عبارت دیگر می توان گفت که در هر لحظه معین فقط همانی می توانید باشید ، که هستید . بیشتر مردم فکر می کنند که می توانستند متفاوت از آن چه بودند باشند یا امکان داشت که زندگی شان به شکل دیگری بود . اما اگر خوب نگاه کنید و صادق باشید ، متوجه می شوید که در هر لحظه فقط می توانید درست همانی باشید که هستید . بیشتر ما متوجه نیستیم که زندگی مان از سلسله لحظات متوالی تشکیل شده است که امکان ندارد به غیر از همانی که بوده اند ، باشند . به عبارت دیگر شما نمی توانید در هر لحظه به جز همانی که هستید ، باشید و همه رویداد های زندگی تان فقط همانی می توانستند که بوده اند . اگر بتوانید حقیقتا این اصل را درک کنید ، از یک عمر پشیمانی و احساس گناه نجات می یابید .

بر روی خودتان تمرکز کنید . 

طبق نظر روانشناس تلفنی بیشتر مردم به همسر خود متمرکز می شوند و او را علت اختلاف ها و نارضایتی خود می دانند . اما همواره شما مسئول چگونگی رابطه تان هستید . و به همین دلیل توجهتان را روی خودتان متمرکز کنید و ببینید چه کار هایی می کنید و نمی کنید که بر رابطه تان تاثیر منفی دارد . اما منظور ما این نیست که شما مقصر هستید . شخصی که مسئولیت وضعیتی را می پذیرد ، در واقع قبول می کند که آن حالت یا رفتارش به وضعیتی نا خوشایند منجر شده است . 

چگونگی رابطه با خودتان اهمیت دارد .

اگر می خواهید که رابطه تان پس از دلبستگی ابتدایی ، رشد کند و عمیق تر شود ، مهم است که ابتدا به رابطه ای که با خودتان دارید ، نگاهی بیندازید . بیشتر ما در خلوت خود به شدت با خودمان سختگیر هستیم . ما سخت گیر ترین منتقد خود هستیم و مدام از خودمان ایراد می گیریم و فکر می کنیم باید به گونه ای دیگر یا بهتر زندگی کنیم . افکار منفی درباره ی خودتان و به طور مستقیم بر روابط شما تاثیر می گذارد . وقتی خودتان را قضاوت و محکوم می کنید ممکن است که خودتان را بی اهمیت ، نا درست ، احمق ، نا لایق کند ذهن ، چاق ، پیر و بد قیافه بیان کنید . وقتی نسبت به خودتان سخت می گیرید ، نسبت به همه ی نزدیکان نیز سخت می گیرید . اگر در صدد بنا کردن یک رابطه ی محترمانه ، پر مهر و عاشقانه هستید باید ابتدا با خودتان محترم ، مهربان و مهرورز باشید . 

آگاهی چیست و در رابطه چه نقشی دارد ؟

مشاهده بدون قضاوت را آگاهی می نامیم . آگاهی ، دیدن یا مشاهده واقع بینانه و بدون انتقاد چیز ها ، در همان وضعیت است . آگاهی ، جریانی است که خود را در آن تربیت می کنید تا پیوسته خود را به لحظه حال بیاورید و از زیستن در افکار تاسف بار و منتقدانه دست بکشید . 

مشاور قبل از ازدواج خوب عناصر مخرب گوناگونی را که به توانایی شما در بر قراری ارتباط لطمه می زند ، مشخص و تشریح می کنند ، مواردی که نا دانسته ، به صمیمیت شما ضربه می زنند و رابطه شیرین و کاملتان را تلخ می کنند . وقتی آن ها را تشخیص می دهید ، می توانید از بروزشان جلوگیری کنید . به همین دلیل مشورت کردن و گرفتن راهنمایی از متخصص روانشناس مراکز روانشناسی می تواند شما را در جهت بهبود رابطه تان و زندگی مشترک کمک کند . 

 مواردی نظیر درک و اهمیت تصمیم گیری مشترک برای حل مسائل مهم ، وظیفه شناسی زوجین نسبت به زندگی زناشویی ، مقابله و در هم شکستن موانع به وجود آمده بر سر راه زندگی ، بر قراری رابطه مثبت و موثر با همسر با استفاده از مهارت ها و روش های مناسب ، عمل به تعهدات خود در انجام وظایفمان نسبت به تمام ابعاد زندگی مشترک خود از مواردی هستند که در بر قراری رابطه مناسب و داشتن زندگی زناشویی موفق کمک می کند .