ازدواج یکی از تصمیم های مهم زندگی هر فردی است. زیرا که ادامه مسیر زندگی با آن فرد خواهد بود . به همین دلیل انتخاب فرد مناسب اهمیت دارد که در ادامه راه هایی را بیان می کنیم که به ادامه رابطه با مرد مناسب کمک خواهد کرد.

به او احساس مهم بودن بدهید. 

چهار کار وجود دارد که می توانید در تعاملتان با یک مرد انجام دهید تا به او احساس مهم بودن بدهید و اعتماد به نفسش را افزایش دهید و این احساس را در او ایجاد کنید که یک فرد با ارزش و ارزنده است. یکی از آن ها پذیرش است و همه ی افراد ، یک نیاز عمیق درونی دارند که بدون هیچ قید و شرطی توسط دیگران پذیرفته شوند و شما به راحتی حتی با یک لبخند زدن می توانید نشان دهید که او را می پذیرید. زمانی که به او لبخند می زنید، اعتماد به نفسش را بالا می برید و به  او احساس مهم بودن می دهید.

طبق نظر مشاور خانواده خوب دومین روش برای افزایش احساس مهم بودن در مرد، ابراز قدردانی است و برای این کار سعی کنید در موقعیت های مختلف از او تشکر کنید و هر چه از کسی به دلیل کارهایش بیشتر تشکر کنید، بیشتر احساس مهم بودن می کند و به شما عشق می ورزد. 

سومین روش برای افزایش احساس مهم بودن در مرد، تحسین موفقیت ها، خصلت ها و دارایی اوست. وقتی به دلیل کاری که انجام داده است یا به دست آورده است او را تحسین کنید، به او از درون احساس خوشحالی و غرور می دهید. و هر چه به او احساس بهتری بدهید بیشتر دوست دارد که با شما باشد.

چهارمین روش تایید کردن است هر چه قدر به دلیل کار ها و دستاوردهایش او را تایید کنید خودش را بیشتر دوست خواهد داشت و شما را هم بیشتر دوست خواهد داشت. مردی که در کنار یک زن احساس مهم بودن کند، نیمی از عشق در وجود او راه می یابد.

شنونده ی خوبی باشید.

بر اساس مطالعات مرکز مشاوره ازدواج در هنر گوش دادن خاصیتی است که قدرت زیادی در ایجاد روابط عاشقانه بین مردان و زنان دارد. وقتی دو نفر برای اولین بار با هم آشنا می شوند و در تمام مواقع بعد از آن، گوش دادن سریع ترین راه ایجاد اعتماد است. و در این هنر نیز 4 روش وجود دارد که از شما شنونده ی بهتری می سازد. اولین مورد وقتی صحبت می کند، با حواس جمع گوش بدهید و در حرفش نپرید و به طرف او برگردید به طوری که سرتان به سمت او باشد و با تکان دادن سرتان به نشانه تایید با لبخند زدن و موافقت کردن در هنگام صحبتش، در مکالمه فعالیت و مشارکت کنید. دومین کلید گوش دادن این است که قبل از پاسخ دادن مکث کنید. قبل از جواب دادن به چیزی که طرف مقابلتان گفته، چند لحظه وقت صرف کنید. وقتی قبل از جواب دادن مکث کنید، به او نشان می دهید که با دقت به حرف هایش توجه می کنید. این کار باعث می شود بیشتر احساس ارزش و اهمیت کند. سومین روش سوال پرسیدن برای روشن شدن مطلب است و چهارمین روش این است که وقتی صحبتش تمام شد، حرف هایش را با بیان خودتان دوباره برایش بازگو کنید و حرف هایش را خلاصه کنید تا نشان بدهید که واقعا دارید توجه می کنید و واقعا حرفش را می فهمید. 

خود درونی تان را پرورش دهید.

طبق نظر بهترین روانشناس به یاد داشته باشید که هر چه بیشتر روی خودتان کار کنید و خودتان را از درون رشد دهید از بیرون هم گرم تر، مهربان تر و شاد تر خواهید بود. اگر که درونتان را رشد می دهید، نسبت به خودتان محبت و احترام بیشتری پیدا می کنید و احساس می کنید که فردی مهم و با ارزش هستید و در نتیجه این احساس درونی را در روابطتان با دیگران هم بروز داده، به آن ها هم احساس مهم تر بودن و با ارزش بودن می دهید. 

مسئولیت زندگیتان را بپذیرید.

پذیرش مسئولیت زندگی تان، گامی بزرگ در رشد فردی و موفقیت است. هر چه مسئولیت بیشتری بپذیرید، درباره زندگی و روابطتان، احساس اطمینان و قدرت بیشتری خواهید کرد و هر چه مسئولیت بیشتری بپذیرید اعتماد به نفس بیشتری در هر کاری که می کنید، خواهید داشت. اعتماد به نفس یکی از منابع اساسی برای داشتن رابطه بهتر است. شما مسئول هر کاری که در این زندگی می کنید هستید و اگر به هر دلیلی از هر بخش از زندگی تان ناراضی هستید، دست خودتان است که تغییرش بدهید و این را به خاطر داشته باشید که از هیچ کس به هیچ دلیلی ایراد نگیرید، کسی را مقصر ندانید یا از کسی شاکی نباشید و خودتان را نیروی اصلی سازنده زندگی تان ببینید. 

آرامش را بالاترین هدف تان در نظر داشته باشید.

آرامش، بزرگ ترین سعادت انسان است در واقع شما در زندگی همانقدر احساس خوشبختی خواهید داشت که می توانید به آرامش خاطر برسید. و اگر آن را هدف خود در نظر بگیرید می توانید به آن برسید. به صدای آرام درونتان گوش بدهید و همیشه کار درست یا حرف درست را در زمان درست به شما خواهد گفت. در همه ی امور با خودتان صادق باشید و برای هیچ چیز حاضز نشوید از آرامش خاطرتان چشم پوشی کنید. یادتان باشد که شما فرد با ارزشی هستید و آرامشتان بهترین راهنمای شما در انجام کار درست و گفتن حرف درست است. زانی که با مرد درست آشنا شوید، احساس عمیق رضایت درونی را خواهید داشت. در کنار ا احساس بسیار خوبی درباره خودتان خواهید داشت.برای کسب راهنمایی های بیشتر با مطب روانشناسی در ارتباط باشید.