همدلی یک مهارت ذاتی و قابل دسترس است. با این حال به دلیل به علت ظرافتش پنهانی به نظر می رسدو می توان آن را به 6 جنبه مهم تقسیم کرد که در ادامه اشاره می کنیم.

سرایت هیجانی:

بر اساس تحقیقات گسترده در زمینه روانشناسی و مهارت های ارتباطی مشاور روانشناس خوب بیان می کند که قبل از این که همدلی اتفاق بیفتد، شما نیاز دارید حس کنید که در دیگری هیجاناتی جریان دارد یا از شما انتظار می رود که هیجانی را از خود نشان دهید.در حال حاضر بحث های زیادی درباره این که سرایت هیجانی چگونه رخ می دهد و این که ما چگونه درک می کنیم که هیجانی مورد نیاز است،وجود دارد. اما توافق بر این است که فرایند همدلی به توانایی ما برای احساس و به اشتراک گذاشتن هیجانات بستگی دارد. همدلی اولین و مهم ترین مهارت هیجانی است.

دقت همدلی:

توانایی شما در تشخیص دقیق و درک حالات احساسی، افکار و مقاصد خودتان و دیگران است. و یک مهارت درونی و تعاملی است. کیفیت دقت شما به هیاری نسبت به هیجانات درونی تان و توانایی شما برای تنظیم هیجان بستگی دارد. اگر می دانید که خودتان و دیگران چه هیجانی دارد و اگر بتوانید شدت این هیجان را اندازه گیری کنید، کار همدلانه تان بهتر خواهد شد. اما اگر ندانید که کدام هیجانات در حال رخ دادن هستند و با چه شدتی هستند نشانه های اجتماعی مهم در مورد آن چه مردم فکر می کنند و احساس می کنند و یا این که اهداف آن ها چه چیزی است را از دست خواهید داد. 

تنظیم هیجان:

طبق مطالعات مرکز مشاوره خانواده این مورد از جنبه های مهم همدلی است. اگر شما در سرایت هیجانی خوب هستید و می توانید به طور دقیق بر روی هیجانات دیگران تمرکز کنید با این حال هیچ ظرفیت درونی ندارید که این هیجانات را در خودتان تنظیم کنید. و قادر به همدلی ادراکی نخواهید بود. برای این که یک همدل موثر باشید، باید توانایی درک، تنظیم و کار با هیجانات خود را توسعه دهید. باید خودآگاهی داشته باشید و اگر بتوانید هیجانانت خود را بشناسید و تنطیم کنید آن گاه می توانید حضور هیجانات قوی رفتار کنید، به جای این که هیجاناتتان غیر قابل کنترل شود و یا بی احساس عمل کنید. این نکته را به یاد داشته باشید که هیجانات را به مثبت و منفی تقسیم نکنید. یعنی هیجاناتی مثل شادی و خوشحالی و لذت را نشان دهید ولی هیجانات دیگری مثل غم، ناراحتی و عصبانیت را سرکوب سازید. بلکه باید تمام هیجانات خود را بشناسید و در جهت ابراز درست آن ها تلاش کنید.

به دست آوردن دور نما:

این مهارت به شما کمک می کند که خود را در جایگاه دیگران قرار دهید و شرایط را از دید آن ها ببینید و به طور دقیق آن چیزی را که ممکن است فکر و احساس کنند حس کنید برای این که بتوانید آن چه را که که ممکن اسا بخواهند و یا نیاز داشته باشند درک کنید.

نگرانی برای دیگران:

همدلی به شما کمک می کند با دیگران ارتباط بر قرار کنید اما کیفیت واکنش شما به توانایی تان در مراقبت از دیگران نیز بستگی دارد. زمانی که هیجانات خود را با دیگران احساس می کنید، دقیقا آن هیجانات را شناسایی کنید و آن ها را در خود تنظیم نموده و نظر دیگران را هم جویا شوید. نگرانی توام با حساسیت شما، کمک خواهد کرد تا به روشی دست پیدا کنید که دقت و دلسوزی شما را نشان دهد.

درگیری ادراکی:

طبق نظر مشاور ازدواج حضوری این مهارت به شما این امکان را می دهد که بر اساس همدلی تان واکنش نشان دهید و یا عمل کنید البته به شیوه ای که برای دیگران کارساز باشد. تعامل اجتماعی می تواند به عنوان نقطه اوج مهارت همدلانه در نظر گرفته شود، زیرا توانایی شما برای درک و تشخیص دقیق هیجانات، افکار و مقاصد دیگران برای منظم کردن هیجانات خود، تلاش برای فهمیدن نظر دیگران نسبت به خود، و تمرکز کردن بر روی آن ها با توجه و دقت و سپس انجام کاری ماهرانه بر اساس ادراک شما ، ترکیب می کند. در تعامل اجتماعی، شما اغلب کاری را انجام می دهید که برای شما کارساز نخواهد بود و برای شما سودی نخواهد داشت. تعامل اجتماعی در مورد برطرف کردن نیاز های طرف مقابل است. 

این 6 جنبه همدلی بر یکدیگر تاثیر می گذارند اگر چه مورد اول به صورت غریزی اتفاق می افتد ولی بقیه بیشتر به صورت هدفمند هستند و با این حال تمام این جنبه ها را می توان توسعه داد و یا گرفت زیرا که همدلی یک مهارت اجتماعی و عاطفی است که به ما کمک می کند هیجانات، شرایط، اهداف، افکار و نیازهای دیگران را احساس و درک کنیم، به گونه ای که بتوانیم ارتباط مناسبی را با دیگران بر قرار سازیم زیرا که از جنبه های مهم زندگی هر فردی تعاملات اجتماعی می باشد و موفقیت در آن شرایط بسیار مناسب اجتماعیو روانی و ... را به همراه خواهد داشت و برای ارتقا این مهارت  برای بهبود روابط همسر، خانواده، فرزند، همکار و دوستان و... می توانید از مشاوران مراکز مشاوره تهران کمک و راهنمایی دریافت نمایید.