موفقیت های شغلی نمی تواند جبران کننده ناکامی در ازدواج و روابط خانوادگی باشد . روابط با همسر و فرزندان ، مانند هر رابطه دیگری به رسیدگی و توجه احتیاج دارد  و در غیر این صورت افت می کند و به سردی تبدیل خواهد شد و صمیمت را از بین خواهد برد  یکی از معیوب ترین چرخه های زندگی ازدواج و طلاق است که  برای فرزندان نتایج بدی به همراه دارد . حفظ روابط  سالم زناشویی در بلند مدت کار راحتی نیست بهترین روانشناس خانواده در تهران راه حل هایی را برای داشتن زندگی زناشویی موفق و غنی کردن روابط ازدواج و روابط خانوادگی ارائه می دهد .


چشم انداز وسیعی را در نظر بگیرید .

بدون داشتن چشم انداز وسیع و دراز مدت ، دوام آوردن در برابر مشکلات و چالش های زندگی زناشویی به شدت دشوار می شود . به کمک چشم انداز های طولانی مدت می توان راهی برای برخورد با مشکلات زندگی زناشویی و مناسبات خانوادگی پیدا کرد . زمانی که خانواده چشم انداز های محدود و کوتاه مدتی داشته باشند غلبه بر مشکلات روابط زناشویی سخت تر خواهد شد .

الگوی زندگی زناشویی باشید .

بر اساس مطالعات انجام شده مشاوره قبل از ازدواج در تهران ، در دوران کودکی به شدت وابسته و آسیب پذیر هستیم و بیش از هر زمانی به مهر و محبت و پذیرش و احساس تعلق نیاز داریم . تجارب دوران کودکی ، دوره های بعدی زندگی را شکل می دهد . پدر و مادر و سایر اشخاص مهم در زندگی دوران کودکی ما ، الگوهای ما هستند و اگر چه خوب یا بد باشند ما آن ها را سرمشق زندگی خود قرار می دهیم و به همین دلیل است الگو شدن برای فرزندان از جمله مسئولیت های بزرگ پدر و مادر است . پدر و مادر نمایشنامه زندگی فرزندان خود را می نویسند و آن را برای اجرا به آن ها می دهند . اشخاص به آن چه می بینند و آن چه احساس می کنند به مراتب بیش از آن چه می شنوند و واکنش نشان می دهند بنابراین الگو قرار گرفتن ما در هر روز از زندگی فرزندانمان نقش آفرین است . طبق نظر دکتر روانشناس مرکز مشاوره روانشناسی ، بسیاری از اختلاف های زناشویی از آن رو است که زن و شوهر الگوهای متفاوتی دارند . یک مسئله جزئی و ساده می تواند مشکلات بسیاری را دامن بزند .

نقش های خود را بازبینی کنید .

زن و شوهر به عنوان یک زوج و نیز به عنوان پدر و مادر ایفا گر نقش هستند . ماهیت زندگی زناشویی و خانوادگی به هم وابستگی متقابل را ایجاب می کند . بدون مدیریت در خانواده چرخ را باید همه روزه از نوع اختراع کرد ، مقررات جا افتاده ای وجود ندارد و تضاد و ابهام در نقش به وجود می آید و قتی کاری صورت نگیرد افراد یکدیگر را به خاطر انجام ندادن آن سرزنش می کنند . پدر و مادر برای ایفای درست نقش خود به استقلال ، امنیت خاطر درونی و اتکای نفس احتیاج دارند و در غیر این صورت نمی توانند انعطاف پذیر باشند و خود را با شرایط و نیاز دیگران تطبیق نمی دهند .

هدف های جدیدی انتخاب کنید .

در تلاش برای رسیدن به خواسته های خود در زندگی زناشویی و خانوادگی باید دارایی ها و منابعی که به ما امکان می دهد مولد و بار آوری باقی بمانیم ، حفظ و افزایش دهیم .اگر پدر و مادر در ارتباط با فرزند نوجوان خود به جنبه توانایی های بهره دهی او بی توجه بمانند ، میزان اعتماد میان آن ها کاهش می یابد ، ارتباط کم می شود و حالت خشن پیدا می کند . در این شرایط است که پسر نسبت به توصیه ها و راهنمایی های او که می تواند مهم باشد بی اعتنایی می کند . هرگونه اقدام فریبکارانه و محیلانه دیر یا زود خود را نشان می دهد اما اگر به تدریج و به صورت مرتب شکیبایی ، رعایت ادب ، همدلی ، مهربانی ، خدمت ، از خود گذشتگی ، صداقت و عذر خواهی صمیمانه به خاطر اشتباهات گذشته و واکنش های تند و حساب نشده هستند ، شرایط مطلوب و مورد نظر ما را فراهم می آورند .

همخوان کردن نظام های خانواده 

برای داشتن خانواده ای موثر به چهار نظام نیاز داریم داشتن هدف و برنامه ، نظم و ترتیب ، آموزش دادن و ارتباط بر قرار ساختن و مسائل موجود را از میان برداشتن . بهترین روانشناس کلینیک روانشناسی وجود این 4 نظام را مهم تلقی می کند و به خانواده ها می آموزند که چرا وجود همه آن ها لازم است و به آن ها کمک کند تا مهارت ها و نگرش های جدید را فرا گیرند و تحت تاثیر دشواری ها عقیم نشوند .

مهارت های حیاتی :

مدیریت زمان ، ارتباط و حل مسئله مهارت هایی هستند که در هر مرحله از زندگی زناشویی و زندگی خانوادگی به آن ها احتیاج داریم و همه افراد توانایی این را دارند که این مهارت ها را در خود افزایش دهند و به عبارتی ما بر روی رفتار های خودمان کارهای فراوانی می توانیم انجام دهیم و این مهارت ها می تواند زندگی ایده آلی را برای ما فراهم کند . 

بازیافت امنیت خاطر :

بسیاری از افراد این امنیت خاطر را از محیط بیرونی دریافت می کنند و عقاید دیگران ، محیط و از جمله همسر از آن موارد هستند . اشکال رسیدن به امنیت خاطر از طریق منابع بیرونی وابسته شدن به آن منابع است به عبارت دیگر با هر اشکالی که متوجه این منابع شود احساس امنیت ما به مخاطره می افتد