ترس زندگی ما را در جهت های زیادی کنترل می کند ، و آگاه بودن به این امر ، مهم است . ما از همان اوایل کودکی که شخصیتمان در حال شکل گیری است در مقابل برخی از موقعیت ها واکنش ترس را یاد می گیریم و عادت هایی را در ذهن خود ایجاد می کنیم و در بزرگسالی این عادت ها ثابت می شوند . و در نتیجه به رابطه ی ما با دیگران تاثیر می گذارند .  ممکن است ما همیشه تنش هایی را تجربه کنیم و احساس درد در بدنمان داشته باشیم و هیچ دلیل فیزیکی مشخصی برای درد هایمان وجود ندارد . و این درد ها و ناراحتی ها علایم و انعکاس ترس هایی هستند که در بدن ما وجود دارند . بهترین مشاوره خانواده بیان می کند که  اگر خوب فکر کنیم و به گذشته برگردیم از وضعیت های دردناک و ناراحت کننده گذشته سر در می آوریم . در واقع ترس ناشی از تجربیات دردناک گذشته است و به ما هشدار می دهد که خظری در پیش است و به این طریق از ما محافظت می کند . گاهی این ترس ها و نتیج آن ها باعث می شود که ما متوجه خطر های درونی خود نشویم و بر خطر های خارجی تمرکز کنیم و خودمان را فراموش کنیم . در ادامه به 7 ترس اشاره می کنیم که باعث می شود زندگی ما را محدود کند و ظرفیت ما را برای روابط موفقیت آمیز کم کند .و این ترس ها قابلیت این را دارند که به شیوه های مختلفی نابود کنند .

ترس از تنها ماندن :

ترس از این که ما بررگ شویم و کسی نیست نیاز های ما را براورده کند و ترس از این که کسی نباشد که نیاز های ما را براورده سازد و یا ترس از این که نادیده گرفته شویم و تنها بمانیم و برای دیگران اهمیت نداشته باشیم . و در واقع زمانی درگیر این ترس می شویک که جهان به نیاز های ما پاسخ نمی دهد .

ترس از ارتباط :

طبق تحقیقات مشاوره ازدواج خوب ما به خاطر تجربیات ترسناک و دردناک گذشته ، ارتباط عاطفی و صمیمی با دیگران را خطرناک می دانیم و تجربیات گذشته باعث شده که جهان امن نیست و ترس از این داریم که اگر با دیگران ارتباط بر قرار کنیم لطمه می خوریم .

ترس از ترک شدن :

اگر در رابطه از سوی فردی ترک شویم ، می ترسیم که دوباره از طرف شخص دیگر ترک شویم و در این صورت فکر می کنیم که نباید وابسته ی کسی شویم و همیشه این خطر وجود دارد که از سمت کسی ترک شویم .

ترس از دفاع از خود :

همه ی ما به خاطر این که خواسته های خود را مطرح کنیم که باب میل افراد دیگر نبوده تنبیه و یا طرد شده ایم و بنابراین ما یاد می گیریم که نیاز هایمان را در روابط با دیگران سرکوب کنیم و از این که خود و خواسته هایمان را بیان کنیم و دفاع کنیم می ترسیم .

ترس از درک نشدن :

وقتی که ما احساس می کنیم در روابطمان با دیگران پذیرفته و تایید نمی شویم ، ممکن است آن روابط را ترک کنیم و همیشه از این که در هیچ یک از رابطه هایمان درک نشویم دچار ترس می شویم . و ممکن است از خودمان بپرسیم اگر واقعا آن چیزی که هستم باشم دیگران باز هم مرا دوست خواهند داشت یا نه . و همیشه این احساس را خواهید داشت که آیا از سوی اطرافیانتان تایید می شوید و یا از سوی دیگران اصلا تایید نمی شوید . 

ترس از موفقیت و شکست :

طبق نظر مشاوره روانشناس برای همه ی ما پیش آمده که چیزی را دوست داشتیم و از دست داده ایم و یا کاری را انجام دادیم و تلاش کردیم ولی در نهایت شکست خورده ایم و در این شرایط از تجربه ی دوباره بعضی اتفاقات ترسناک ترسیدیم . حتی ممکن است در کاری موفق شدیم و احساس گناه کرده باشیم و با ایجاد این ترس ها حساس می کنیم که دنیا اجازه ی کامل شدن را به ما نمی دهد و یا احساس گناه و ترس از کامل شدن داشته باشیم .

ترس از زندگی کمال :

شادی ، لذت ، خوش رویی و ... از زندگی به شکل نا مرئی در تناقض با تقاضاهای خانواده ، کار ، مذهب و .... به وجود می آید . و گمان می کنیم که باید خواسته هایمان را محدود کنیم تا بتوانیم تقاضا و انتظار های دنیایی که در آن هستیم را بر اورده کنیم . دنیا به ما اجازه نمی دهد که زندگی کنیم و از ان لذت می بریم و ترجیح می دهیم که آن ها را نادیده بگیریم و تشلیم شرایط شویم . 

این 7 ترسی که بیان کردیم ، سلامتی ، شادمانی ، موفقیت و هر آن چه که به عنوان یک انسان می توانید از آن لذت ببرید جلوگیری می کنند . اگر که بتوانید کنترل ترس های خود را در دست بگیرید قادر خواهید بود این ترس ها را محدود کرده و بسیاری از استرس ها را حذف کنید و در نتیجه زندگی بهتری را برای خودتان رقم بزنید و برای این راه می توانید از مشاوران مرکز مشاوره ایرانی کمک دریافت نمایید .