هدف از هر رابطه حفض و عمیق کردن ارتباط صمیمانه می‌باشدولی در این راه با مشکلات زیادی مواجه خواهید شد 7 موردی که در ادامه اشاره می کنیم مجموعه ای از نگرش ها و روش ها برای ارتباط با مشکلات با همسرتان است اگر که هدف اصلی تان این است و شما می خواهید و دوست دارید و ترجیح می دهید به آن دست پیدا کنید این موارد را در زندگی مشترکتان به کار ببرید و رابطه عالی با همسرتان را تجربه کنید.


 1.همسرتان را همان طور که هست بپذیرید.

طبق نظر مشاور روانشناس همسرتان را همان طور که هست بپذیرید و از سرزنش کردن اجتناب کنید و آگاه باشید که شما ارتباط برقرار کرده اید که از آن لذت ببرید نه این که مدام به دنبال تغییر دادن همسرتان باشید تا او را درست کنید و بهبود ببخشید. همچنین سعی کنید نسبت به احساسات خودتان مسئول باشید و به خودتان اجازه دهید به همسرتان تاثیر بگذارید اما سعی نکنید که همسرتان را تغییر دهید و همچنین به او اجازه دهید که بر شما تاثیر بگذارد.

2.بارها و بارها قدردانی کنید.

از سرزنش کردن های مداوم بپرهیزید و اغلب بابت کارهای پیش پا افتاده از همسرتان تشکر کنید و به دنبال مواردی باشید که به راستی برایشان ارزش قائل هستید و آن ها را کشف کنید و به زبان بیاورید . در این بخش صداقت مهم است و از عامل مخرب اصلی، یعنی انتقاد مداوم از همسرتان اجتناب کنید.

3.از روی صداقت و درستی ارتباط برقرار کنید.

طبق نظر روانشناس ازدواج از روی صداقت و درستی ارتباط برقرار کنید و در مورد باور ها و شواهدی مخالف با دیدگاهتان از آن چه در حال رخ دادن است ، صادق باشید و زمانی که همسرتان حق دارد آن را بپذیرید و همچنین به احساسات مختلف اجازه دهید که حضور داشته باشند و بابت صداقتی که نشان می دهید از تنبیه کردن یکدیگر بپرهیزید و توافق کنید که هردو تان صادق باشید و به همدیگر اجازه دهید که راحت باشید.

4.اختلاف نظر موجود بین خودتان را کشف و مطرح کنید

اختلافات خود را با همسرتان کشف کنید تا ثبات بیشتری برای پذیرش بخش هایی از دیدگاه های یکدیگر پیدا کنید. یا با یکدیگر موافقت کنید که با یکدیگر اختلاف نظر دارید و علاوه بر آن آماده باشید تا بی آن که وانمود کنید با هم موافق هستید در حالی که به راستی موافق نیستید، مصالحه کنید.

5.از هدف های همسرتان حمایت کنید.

طبق مطالعات مشاوره خانواده از اهداف همسرتان حمایت کنید و درستی و یکپارچگی، خواسته های مهم و دیدگاهتان را تسلیم نکنید ولی وقتی آشکارا با او موافق نیستید تا جایی کع می توانید صادقانه از او حمایت کنید.

6. به همدیگر حق بدهید که اشتباه کند.

به همدیگر حق بدهید که می توانید اشتباه کنید و این حق را که انسان جایزالخطا است برای هر دویتان بپذیرید و این حق مسلم شما برای اشتباه کردن و آموختن از تجربیات و خطاهایتان است و تنها خودتان را مستحق اشتباه کردن ندانید.

7. خواسته به عنوان هدف

خواسته هایتان را به عنوان اهدافی در نظر بگیرید که ممکن است بعد ها به دست بیاورید و زمانی که به آن چه که می خواهید دست نیافتید، به خودتان یادآوری کنید که لزومی ندارد آن چه را می خواهید سریع به دست می آید. هر کاری مستلزم تلاش است.

ارتباط چیست؟

به شکلی ساده، ارتباط ارسال و دریافت اطلاعات یا پیام است. به خصوص وقتی ارتباط برقرار می کنید، ابتدا می کوشید دیگران را از طریقگفت و گو و شکب های دیگری از تبادل کلمات تحت تاثیر قرار دهید. و همچنین سعی می کنید طرف مقابل را با گوش سپردن به شما، پاسخ دادن به شما، موافقت با شما، و ترغیب او به کاری که دوست دارید انجام دهید،در مسیری که می خواهید با خودتان همراه کنید. 

اگر بخواهیم صادق باشیم هدف از برقراری ارتباط از تحت تاثیر قرار دادن دیگران تا بیشتر از آن چه می خواهید به شما بدهند و کمتر از آن چه می خواهید به شما ندهند ولی این نمی تواند به شما در داشتن ارتباط بهتر کمک کند شما باید بدانید که چطور با خواسته ها و ترجیحات خود بمانید و از مطرح کردن آن ها به شکل توفعات و الزام ها اجتناب کنید و به این ترتیب به شما در برقراری ارتباط کمک می کند. زمانی ارتباط شما بد خواهد شد که شما اصرار کنید که افراد یا اوضاع باید همانطور که شما می خواهید باشد و زمانی که توقعاتتان برآورده نمی شود احساس ناراحتی می کنید وقتی شما صادقانه بپذیرید که سعی دارید دیگران را مجبور کنید مسائل را از دید شما ببینند و هر کار را طبق میل شما انجام دهند از نطر هیجانی رها می شوید و بهتر ارتباط برقرار می کنید.اگر شما 7 مورد بالا را در زندگی تان به کار ببرید متوجه می شوید که گفتگو و روابطتان خیلی بهتر خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با بهترین مرکز مشاوره در ارتباط باشید.

3 نقش ارتباط:

در هر ارتباطی سه نقش احتمالی وجود دارد که شامل برنده، بازنده و مساوی است. و هدف از این 7 روش این است که از برنده و بازنده به سوی ارتباطی یکسان یا مساوی حرکت کنیم و درواقع رابطه را به سمت برنده و برنده پیش ببریم و برای این کار باید تلاش دو سویه داشته باشید و نسبت به این موارد تعهد داشته باشید تا بتوانید زندگی آرام و لذت بخشی را با همسرتان تجربه کنید.