سلامت روان یکی از موارد ضروری است که امروزه به آن توجه زیادی می شود . طبق نظر روانشناس بالینی ایرانی همه ی ما انسان ها باید در کنار توجه به سلات جسمی به سلامت روان خود نیز اهمیت دهیم و برای بهبود هر چه بیشتر آن تلاش کنیم . در ادامه راه هایی برای افزایش سلامت روان را بیان می کنیم . 

داشتن خواب مناسب :

خواب کافی و مناسب و در واقع با کیفیت به سلامت روان وجسم تاثیر بزرگی دارد . و به همین دلیل اهمیت دادن ه آن ضرورت دارد . خواب مناسب بستگی به زمان خواب و بیداری و بسیاری از فاکتور های دیگر دارد .

تغذیه مناسب :

تغذیه مناسب به میزان مواد مغذی نظیر ویتامین ها و ... دریافتی بستگی دارد و کمبود برخی از ویتامین های اساسی در بدن می تواند روی روان فرد تاثیر منفی بگذارد . به همین دلیل به میزان هر یک از مواد مغذی باید آگاه بود و از تغذیه مناسب غافل نشد .

تعیین هدف برای زندگی :

بر اساس گفته ی مشاور متخصص روانشناس تعیین اهداف برای زندگی و تلاش برای آن ها می تواند انگیزه ما انسان ها را قوت ببخشد . در واقع با تعیین کردن هدف های کوچک و انجام آن ها می تواند انگیزه ی فرد را در جهت موفقیت و زندگی بهتر پیش ببرد . فعال بودن به کمک این هدف ها فرد را از بسیاری مشکلات روانی حفظ می کند و در واقع می توان گفت که سلامت روان فرد را به همراه خواهد داشت .

انجام مدیتیشن :

انجام مدیتیشن ، ذهن انسان را آرام می کند . کمک می کند که فرد نسبت به خود و ذهنش آگاهی بیشتری داشته باشد . آرام سازی ذهن در روز های پرتنش امروزی و فشار های زندگی روزمره بسیار تاثیر مثبتی را به همراه دارد و می تواند به میزان زیادی استرس ، اضطراب و ... را کاهش دهد و به دنبال آن باعث افزایش سلامت روان می شود . به همین دلیل از انجام دادن تمرین های مدیتیشن غافل نشوید .

ارتباط با افراد مناسب :

انسان موجودی نیازمند روابط اجتماعی می باشد و غافل شدن از آن افسردگی ، انزوا و بسیاری از موارد دیگر را به همراه خواهد داشت . در کنار آن ارتباط با افراد مناسب فرد بهتر خواهد بود و در جهت سلامت روان فرد تاثیر مثبتی دارد ولی همنشینی با افراد نا مناسب می تواند تاثیر کاملا بالعکسی را ایجاد کند . به همین دلیل افراد مناسب را برای ارتباط انتخاب نمایید .

تفریح و استراحت مناسب :

یکی از نیاز های مهم دیگر برای هر انسانی نیاز به تفریح می باشد و بسیاری از افراد از آن غافل هستند . در حالی که سپری کردن زمان برای خود و تفریخات و فعالیت های موردعلاقه تاثیر بسیلر بزرگی در سلامت روان خواهد داشت و در واقع زدگی با کیفیتی را برای انسان ایجاد خواهد کرد . افراد به دلیل حجم کاری و یا فشار شغلی ممکن است که زمانی را برای استراحت و تفریح در نظر نگیرند . اما تعیین زمانی کوتاه نیز می تواند در روان و روحیه تاثیر مثبتی بگذارد .

مقابله با ناراحتی ها و مشکلات به شیوه ی صحیح :

زندگی با پستی و بلندی های زیادی همراه می باشد و نمی توان وجود آ را انکار کرد و در زندگی هر فردی دیده می شود . این تغییرات و مشکلات باعث افت سلامت روان می شود ولی اگر سازگاری و انعطاف خود را در مقابل این تغییرات بالا ببریم و شیه ها و مهارت های لازم برای مقابله با ناراحتی ها و مشکلات را یاد بگیریم ، .اکنش بتری را نشان خاهیم داد و در نتیجه در مقابل این فشار ها و ناراحتی ها مترین آسیب به سلامت روان وارد خواهد شد و در واقع شرایط بهتری را برای زندگی ایجاد خواهد کرد . برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره مشاور تماس بگیرید و راهنمایی ها و آموزش های لازم را دریافت کنید . 

مطالعه و یادگیری :

یکی دیگر از مواردی که در سلام روان تاثیر گذار است ، مطالعه و افزایش اطلاعات و یادگیری می باشد . در واقع توجه کردن به این موضوع و اختصاص دادن زمانی برای یادگیری و آموزش می تواند تاثیر مثبتی در سلامت روان داشته باشد .

تعیین مرز ها برای خود :

طبق نظر مشاوران مراکز مشاوره تخصصی اگر که هر فردی مرز ها و حدودی را برای خود مشخص کند و بر اساس آن زندگی خود را در ارتباط با دیگران ، عملکر شغلی و ... پیش ببرد ، موفق تر خواهد بود و از بسیاری ناراحتی ها و مشکلاتی که می تواند سلامت روان او را تهدید کند ، جلوگیری خواهد کرد . 

اهمیت دادن به سلامت روان و تلاش در حهت این موضوع باعث بهبود بسیاری از شرایط زندگی از جمله ، ارتباط با خانواده ، همسر ، دوستان ، عملکرد شغلی و تحصیلی ، میزان موفقیت . شادکامی و لذت از زندگی خواهد شد . به همین دلیل برای بهبود آن و قدم مثبت در این راه می توانید با مشاوران مرکز مشاوره انتخاب نو در ارتباط باشید .