عشق هیجان منحصر به فردی است که به صورت کلی در انسان وجود دارد و تحقیق های مختلفی در مورد آن در مطب روانشناس انجام شده است که می توان به نظریه های تکاملی و .. اشاره کرد اما در این میان نظریه جان لی و استرنبرگ در مورد عشق بسیار جالب است که در ادامه به نظریه جاان لی اشاره مختصری خواهیم کردو همچنین تحقیقات نشان می دهد که عشق باعث ایجاد تغییرلت اساسی در هورمون ها می شود تغییرات اساسی را به وجود می آورد و به همین دلیل ما درگیر با برخی از ویژگی ها در دوران عاشقی می شویم اما فاعالیت این هورمون ها همیشه زیاد نخواهد بود و به مرور زمان کاهش پیدا کرد و بعد از آن وظیفه خود افراد است که عشق بینشان را زنده نگه دارند. در ادامه به خصوصیات فرد عاشق می پردازیم و بعد از آن به نظریه جالب جان لی اشاره می کنیم و در نهایت تسهیل کنننده های عشق را معرفی می کنیم.

خصوصیات فرد عاشق چیست؟

فرد عاشق دارای ویژگی هایی است و کسی که عاشق شده می تواند این ویژگی ها را بفهمد. که شامل موارد زیر می تواند باشد:

بر اساس مطالعات مرکز مشاوره خانواده فرد عاشق بر یک نفر تمرکز دارد و نمی تواند در آن واحد به چند نفر عاشق شود. و همچنین به معشوق خود اشتغال ذهنی دارد و بیشتر به او فکر می کند و بیشتر به خصوصیات مثبت طرف مقابل توجه می کند و منفی ها را نادیده می گیرد. و هیجان هایی مانند سرخوشی، وجد، افزایش انرژی، شرم، بی خوابی و یا اضطراب را تجربه می کند و آرزوی یکی شدن و پیوند با معشوق را دارد و دوست دارد از سمت او محبت ببیند و همچنین ممکن است که وابستگی عاطفی و ترس از طرد شدن داشته باشد و معشوق خود را درک و با او همدلی می کند و نسبت به معشوق خود احساس مسئولیت می کند و میل به فداکاری برای او دارد. و معشوق خود را در اولویت قرار می دهد و برای او وقت می گذارد و در نا ملایمات و سختی ها همراه و یاور معشوق است و همچنین سبت به طرف مقابلش مالکیت جنسی دارد و ارتباط عاطفی را بر ارتباط جنسی ترجیح می دهد. 

رنگ های عشق تقسیم بندی جال و عجیب از عشق:

تقسیم بندی جان لی از عشق به مثابه رگ هاست. با استفاده از استعاره رنگ ها ، لی قادر بود، به بعضی فرض های جالب درباره تفاوت های احتمالی در سبک های عشق در بین مردم برسد. اول این که، همانطور که ترجیح های ما درباره رنگ ها تفاوت است ، ترجیح های شخصی هم برای سبک های متفاوت عشق داریم. دوم این که دقیقا همانطور که بعضی رنگ های متفاوت را برای کمد لباسمنزلمان ترجیح می دهیم، سبک های عشقی متفاوتی برای افراد مختلف انتخاب می کنیم و سوم این که دقیقا همانطور که ترجیح های رنگ در طول زمان تغییر می کند، که این تغییر شاید تاریخچه روابط ماست و در نهایت، سبک های عشق نیز مانند رنگ های اصلی می توانند با هم ترکیب شوند تا سبک های فرعی تر ایجاد شوند. 

نخستین عشقی که جان لی شناسایی کرد، سبک اروس بود که عشق پرشوری را توضیح می دهد که اغلب با جذب به ویژگی های فیزیکی فرد دیگر به وجود می آمد. افرادی که توسط این سبک عشق مشخص می شوند تمیل دارند فکر کنند کامل تری جفت را پیدا کنند. متضاد سبک اروس، استرگ است که نوعی سبک عشقی است که از دوستی و تعامل به وجود می آید. و سبک دیگر لودوس است که نوعی عشق سرگرم کننده و غیر جدی است که تداوم زیادی ندارد.  سبک های فرعی عشق که ترکیبی از لودوس و اروس است که منجر به سبکی از عشق می شود که لی به آن مانیا گفت. و نوعی عشق همراه با وابستگی و عشق تملک گرایانه که به اشتغال ذهنی وسواس گونه و حسادت شدید منجر می شود . ترکیب عشق استرگ و لودوس منجر به سبک کتفاوتی به نام پراگما می شود. و بر موضوع های منطقی و عملی اشاره دارد. و تمایل دارد که به آهستگی رشد کند و خویشتن دار است. و ترکیب اروس و استرگ نیز مجر به آگاپ می شود که شکلی از عشق ایثارگرایانه و فداکارانه و همراه با از خود گذشتگی است و این به نوعی می تواند حالت عشق والدین و فرزندان را توصیف کند. 

تسهیل کننده های عشق:

بر اساس مطالعات روانشناسی ازدواج عشق در بعضی از زمان  ها و موقعیت ها راحت تر به سراغمان می آید و این شرایط و عوامل شامل عوامل عمومی، موقعیتی و عوامل فردی است که در زیر به صورت خلاصه هر کدام را بیان می کنیم.

عوامل عمومی:

شامل آشنایی، حصوصیات مثبت، شباهت ها، دوستی متقابل ، هنجارهای اجتماعی و براورده کردن نیازهاست. 

آشنایی شامل گذراندن وقت با هم، نزدیک یکدیگر زندگی کردن و با هم مواجه شدن و به هم اندیشیدن و انتظار تعامل با هم را داشتن است. منظور از خصوصیات مثبت عبارت است از وضعیت ظاهری یا ویژگی های فیزیکی، خصوصیات شخصیتی مانند برون گرایی ، مهربانی ، انعطاف پذیری است. علاوه بر آن شباهت ها، شامل نگرش های مشابه ، ویژگی های شخصیتی و طرز فکر مشابه تسهیل کننده ی عشق هستند. دوستی متقابل یعنی فهمیدن این که دیگری ما را دوست دارد. 

هنجار های اجتماعی مانند جذابیت اجتماعی، موقعیت ، شیوه ی زندگی، اهداف مورد تایید جامعه، تایید دیگران و مقبولیت اجتماعی است. عوامل عمومی تسهیل کننده ی عشق شامل برآوردن نیازهایی همچون عاطفه، دوستی، عزت نفس ، امنیت و حمایت و کمک است. 

عوامل موقعیتی:

این  مورد یعنی قرار گرفتن در موقعیت های خاصی می تواند باعث آشنایی، تداوم و دوستی و عشق شود.  

عوامل فردی:

برخی از ویژگی های فردی باعث تسهیل دوستی و عشق می شود. برخی از خصوصیات فرد مانند صدا، حالت چهره، قیافه، یا حرکاتی که برای طرف مقابل جذاب هستند نیز مهم است. آمادگی فرد برای ورود به یک ارتباط و دلبتگی های قبلی هم از جمله عوامل اثربخش در عشق و دوستی است.