سوگیری ها در واقع همان پیش فرض ها و سازوکارهای دفاعی هستند که باعث می شوند شنیده های ما از صافی خاصی عبور کند و ما چیزی را بشنویم که انتظار شنیدنش را داریم. طبق نظر روانشناس خانواده  همانطور که جدا کردن سهم گوینده و شنونده در سوء تفاهم دشوار است ، جذا کردن پیش فرض ها از هیجان ها نیز دشوار و گاه غیر ممکن است. 

نگرش ما به گوینده و تاثیر آن بر گوش دادن برای آن که ببینیم چه عواملی بر شنیدن تاثیر می گذارند.

در بسیاری از مواقع اتفاق می افتد که سخن گوینده به خاطر بی تعاباری اش مورد توجه قرار نمی گیرد مثلا اعضای خانواده اعتبار پدر را به این می دانند که بداند در خانواده چه می گذرد نه این که به خاطر مشغله کاری از خانه و خانواده بی خبر باشد. و پدر در این خانواده هر حرفی هم بزند در چشم خانواده احترامی ندارد . گوش دادن به حرف هی فردی که احساس خود ارزشمندی ندارند بسیار سخت است اما نه به این دلیل که دیگرا احترامی برای آن ها قائل نیستنند بلکه به این دلیل که آن هذ اغلب چهره تلخی از خود نشان می دهند. 

بر اساس نظر دکتر ازدواج زمانی که تلفن کسی را جواب می دهید  و صدای طرف مقابل را می شنوید به دنبال این هستید که منظورشان را به زبان بیاورند چون فقط وقتی که به شما زنگ می زنند که چیزی می خواهند. حتی اگر شما بخواهید رابطه دوستی خود را حفظ کنید، یک طرفه بودن رابطه آن را کمرنگ می کند و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. برای همین زمانی که پاسخی می دهید، طرف مقابل حس می کد که شور و هیجان را از دسن داده اید اما علت آن را نمی فهمد. 

مرتبط و روشن بودن پیام ها هم عامل دیگری است که بر اعتبتر گوینده تاثیر می گذارد مثلا اگر فردی هنگام صحبت کردن خیلی حاشیه می رود و کلمات را اشتباه می گوید ، ممکن است برای حفظ رابطه به حرف هایش گوش دهید اما اگر فهم گفتترش سخت باشد در نهایت آن را رها می کنید. اگر دوستتان همواره موضوع را تغییر دهد و دوبتره خودش صحبت می کند ، ممکن است شنیدن را رها کنید. افرادی که با پرحرفی میدان را از دیگران می گیرند، این برداشت را ایجادمی کنند که گوش دادن به صحبت هایش دشوار است.

وقتی گوینده اعتبار خود را از دست می دهد ، اما رابطه پا برجا باقی می ماند، ممکن است ظاهرا به حرف های او توجه کنید اما گوش دادن واقعی اتفاق نمی افتد.

نظریه روابط شی:

روابط ما با دیگران به این بستگی دارد که بتوانیم از تجربه فعلی تصویری در ذهن بسازیم تا بعد امکانات مختلف را روی آن امتحان کنیم. مثلا یک کودک غیبت مادررش را به این دلیل تحمل می کند که تصویر و یا خاطره ای از او در ذهنش است و می داند که خواهد برگشت. این تصویر ذهنی می تواند باعث انعطاف پذیری و سازگاری شود و آن ها را در تضاد با اطرافیان قرار دهد. 

از همان ابتدا زندگی ما بر محور ارتباط با دیگران می چرخد . اثر این روابط تشکیل تصاویر ذهنی از خوددیگری و خود مرتبط با دیگران است. ما به عنوان یک شخص بزرگسال نه تنها به دیگری واقعی بلکه به دیگری ذهن نیز پاسخ می دهیم. نظریه روابط شی ار این تصویر ذهنی از دیگری که زاییده تجربیات و انتظارات ماست ، تمرکز دارد. و در حالت کلی می توان گفت که ارتباط ما با دیگران در زمان حال ، بر مبنای تجربیات گذشته صورت می گیرد. برای مثال مردی که پدر سلطه گری داشته است با خودش قرار می گذارد که همواره نسبت به همسرش مهربان باشد و با ملاحظه رفتار کند. به عبارت دیگر، طبق این نظریه، روابط فعلی و روابط گذشته متقابل بر یکدیگر تاثیر می گذارند . انتخاب شرایط زندگی بر اساس انتظارات و فرصت های درونی صورت می گیرد و در عین حال خود این شرایط به حفظ و تداوم اتظارات ما کمک می کنند و به کمک همین فرض ها و انتظارات تفسیر می شوند. 

گذشته زنده است و در زندگی مان تاثیر زیادی دارد.

در توضیح این که چرا عده ای در هنگام آزار دیدن دچار خشم می شوند و عده ای دیگر کناره گیری می کنند می توان به گذشته رفت. باید دید که خانواده با نیاز به توجه آن ها چگونه برخورد کرده است. در برخی از خانواده کودک زمانی مورد توجه قرار می گیرد که خوب باشد و خشم و خشونت قابل پذیرش نیست . برخی دیگر از خانواده ها ضعف و آسیب پذیری را نمی پذیرند و فقط به موفقیت های کودک پاداش می دهند. بر اساس نظریه روابط شی کودک روانرنجوری که در هر کدام از این خانواده ها بزرگ می شود، در روابط خود با دیگران به طور یکسان نیستند. بلکه کودکی پر از ترس و نگرانی رو به رو می شود که نه از واقعیت دیگران بلکه از پاسخ های منفی خیالی آن ها می ترسد. 

چگونه واکنش های افراطی شکل می گیرند؟

برخی از انتظارات یا فرصت های ما ناشی از روابطی است که با افراد خاص در زندگی داشته ایم. و برخی از آن بر ساخت شخصیتی ما برمی گردد که بر مبنای روابط کودکی ما شکل گرفته است. برای درک عادات گوش دادن و حفظ روابط علاوه بر موارد بیرونی باید موارد درونی را نیز در نظر داشته باشیم.

ارتباط ما با والدین از همان کودکی و عکس العمل های آن همگی تاثیر بزرگی در روابط ما در نوجوانی و بزرگسالی دارد و ما با مجموعه ای اطلاعات آن زمان ها وارد رابطه با افرادی می شویم که آن ها نیز تفاوت های خودشان را دارند و با کوله بارهای متفاوتی همراه هستند. پس هر فردی در زندگی اش باید شناخت و خودآگاهی کافی داشته باشد تا بتواند رابطه بهتری را به دور از هر گونه باور اشتباه و سوء تعبیر های اشتباه حفظ نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با مطب مشاوره کشور در ارتباط باشید.