پویایی در رابطه شما با خودتان همیشه یک طرح کلی برای پویایی رابطه تان با دیگران است. بنابراین وقتی از عادت ترساندن یا به هراس افکندن خود پیروی کنیم، به همین ترتیب بی اختیار مردم را نیز تهدید می کنیم. طبق مطالعات بهترین مشاوره ازدواج ان چیزی که بین مردم رایج است این است که اگر اطرافیانمان را بترسانیم قدرتمند هستیم ولی این قدرت درست نیست و ضعف است. قدرت واقعی همیشه محیطی ایجاد می کند مه در آن مردم از بودن در کنار ما و اوج گرفتن تا بالاترین حد احساس امنیت می کند. 

استفاده از ترس برای کنترل دیگران ربطی به قدرت ما ندارد و عشق با ترس به وجود نمی آید. ترساندن سعنی این که شما توانایی رشد دادن مردم را تا اوج توانایی و استعدادشان که عشق باشد ندارید. وقتی مردم از شما می ترسند، این نشان می دهد کع قدرت اصیل  و واقعی تان را که همان عشق ورزیدن و رسیدن به تمام هدف ها باشد از دست داده اید. وقتی مردم شما را دوست داشته باشند دیگر اعمال قدرت لازم نخواهد بود.

ایا خودتان را دوست دارید؟

طبق نظر مشاور خانواده خوب وقتی شغل خوبی دارم و یا هنگامی که رابطه مان به خوبی پیش می رود یا وقتی در کاری که فکر می کردیم باید در آن موفق شویم موفق می شویم، احساس دوست داشتن به خود آسان است اما زمانی که بترسیم دیگر خود را دوست نداریم. وقتی گیج و آشفته هستیم دیگر خود را دوست نداریم وقتی نیازمند هستیم یععنی خودمان را دوست نداریم و یا وقتی کسی ما را دوست ندارد ما هم خودمان را دوست نداریم و در واقع ما زمانی خودمان را دوست داریم که کارمان را به درستی انجام داده ایم و به انتظارات خود و دیگران دست یافته ایم و اشتباهی رخ نداده ایم و به نتایجی که می خواستیم رسیدیم ولی ای موارد بسیار خشن به نظر می رسند.

شما برای این که خودتان را دوست داشته باشید لیست بزرگی از خواسته ها را تهیه می کنید که با انجام همه ی آن ها خود را دوست خواهید داشت و غیر از آن خودتان را دوست نخواهید داشت. در واقع زمانی که خودتان را به صورت مشروط دوست داشته باشید خود را از منبع بی پایان عشق درونتان محروم می کنید. 

طبق مطالعات مطب روانشناسی تهران دوست داشتن خودتان به این معنی است که باید دوست داشتن خودتان در هر زمانی باشد یعنی مواقعی که زمین خورده اید و باید خود بلند شوید و مواقعی که باید از زمین برخیزید نیز باشد. عشق ورزیدن به خودتان یعنی این که خود را به همان صورت که هستید دوست بدارید. عشق ورزیدن به خود یعنی پذیرش خصایل انسانی خودتان در تمام نمود های آن یعنی لذت و درد و شکست و پیروزی تان . عشق ورزیدن به خود یعنی مهربان بودن با خود و مجازات نکردن خودتان برای هر احساسی که دارید.  و در واقع عشق ورزیدن یعنی ارزش قائل شدن برای خود. یعنی به خودتان به خاطر جرات تان برای بیدار شدن در این مرحله از زندگی افتخار کنید. و به خودتان به خاطر تمام کارهایی که برای آموختن و رشد کردن و شفا یافتن انجام داده اید افتخار کنید. 

این هدیه اصیلی است که به واسطه ی آن می توانیم تمام چیزهایی را به کسانی که راقبشان هستیم مانند والدین، دوستان ، فرزندان و یا همکاران که دلسوزشان هستیم تقدیم می کنیم. چیزی را الگوبرداری می کنیم که به نظر می رسد برای عشق ورزیدن و افتخار کردن به خود و ارتقای توانایی ها و استعداد ها لازم باشد و به این ترتیب با این عمل توانایی ها و استعداد های ما نیز تقویت و تحکیم می شود.  

طبق نظر مشاور خانواده خوب وقتی با عشق ورزیدن برای خ.دتان ارزش قائل می شوید و این عشق را احساس می کنید تمام کسانی که در اطراف شما هستند نیز بهره مند خواهد کرد. زمانی که خودتان را دوست نداشته باشید بر روابطتتان با دیگران تاثیر خواهد داشت. به این صورت که اگر شما خودتان را دوست نداشته باشید در دیگران نیز به دنبال موارد منفی خواهید بود و معمولا رفتارهای درست را نادیده می گیرید و تنش های زیادی را می بینید . در واقع افراد دوست داشتن دیگران را نم بینند و نمی توانند آن ها را احساس کنند زیرا که نمی دانید چطور آن شفقت و مهربانی را در خود ببینید و هر چقدر اطرافیان شما را دوست داشته باشند شما خودتان را نمی توانید ببینید و ای شفقت را قبول نمی کنید. و زندگی تان شاد نخواهد بود . 

طبق مطالعات بهترین مشاوره ازدواج انتخاب عشق به معنی استفاده از خودآگاهی شماست که به جای سرزنش کردم خود، به دنبال انجام درست امور باشید. هرگاه رفتار ها و عادت هایتان را بر این مبا بررسی کنید که چقدر به تعای استعداد ها و توانایی های برترتان و بر اساس میزان سودمندی شان بر مبنای نیت تا برای رسیدن به یک زندگی بیدار کمک می کند. 

پس فراموش نکنید که شما زمانی می توانید عشق واقعی را تجربه کنید که در ابتدا خودتان را همانگونه که هستید بپذیرید و دوست داشته باشید و در قدم اول عاشق خودتان باشید و احترام و شفقت را نثار خود کنید و در ادامه می توانید دوست داشتن اطرافیانتان را بپذیرید و آن را درک کنید و ازتباط بهتری را با اطرافیانتان خواهید داشت و از آن لذت خواهید برد. در واقع تا زمانی که شما خودتان را دوست نداشته باشید دیگران یز به شما ارزش قائل نخواهند شد و یا این که علاقه شان را نخواهید دید .برای کسب اطلاعات بیشتر با مطب روانشناسی تهران در ارتباط باشید.