هنگامی که رابطه ی زوج متشکل از شخص خود شیفته و فرد عادی است ، فرد خود شیفته به تنهایی مسبب تمام مشکلات به وجود آمده در این رابطه خواهد بود . طبق نظر مشاور کودکان در شمال تهران اقدامات این گونه افراد باعث می شود همسر عادی حالت تدافعی بگیرد ، به خصوص اگر پای بچه ها در میان باشد ، از نگاه بقیه ، طرفین دعوا به یک میزان مقصر هستند ، اما ان چه واقعا اتفاق می افتد همسر بی گناه سعی می کند از فرزندان خود در برابر فرد زور گو رابطه محافظت کند . 

طبق نظر مشاوران مطب روانشناسی تلفنی اصطلاح خود شیفتگی از افسانه ی یونانی نارسیسیوس گرفته شده است ، مردی جوان و جذاب که باور داشته از همه بهتر و زیبا تر است و عاشق انعکاس تصویر خویش در آب شد و هرگاه برای گرفتن این زیبایی دستش را در آب فرو می برد ، با کمال نا امیدی تصویر خود را نابود می کرد . با این وجود او نمی توانست از دیدن خود دست بردارد و آنقدر آن جا در کنار آب و تصویر خودش ماند و در عشق افراطی به خودش گرفتار شد تا علاقه اش به غذا و زندگی عادی از دست داد . به تدریج ، تمام قدرت و زیبایی خود را از دست داد و همانطور که غرق در تماشای خود بود در کنار همان روخانه جان خود را از دست داد . فروید یکی از روانکاوان مشهور با استفاده از این افسانه سعی در توصیف این اختلال روانشناختی دارد که در برخی از مراجعینش هم مشاهده کرده بود .

انجمن روانپزشکی آمریکا این اختلالات روانی را با توجه به علائم آن ها در دفترچه ی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی طبقه بندی می کند . این راهنما برخی از اختلالات شخصیتی است که منجر به بی ثباتی در روابط عاطفی بین فردی ، رفتار های نمایشی و پر ما جرا می شود ، مانند اختلال شخصیت مرزی ، نمایشی و ... این اختلالات شخصیتی غالبا با اختلال روانی عاطفی همراه است که همزمان فرد می تواند دچار اختلال شخصیت مرزی نمایشی باشد . به این معنی که فرد می تواند هم زمان بیش از یکی از این اختلالات را داشته باشد . افراد از برچسب خود شیفتگی نسنجیده استفاده می کنند . به طور معمول ، برای نشان دادن کسی که مغرور و خود خواه است . اما مفهوم اختلال شخصیت به طور دقیق و کامل مطرح شده و در مراکز روانشناسی خوب ایران از آن برای تشخیص استفاده می شود .

نشانه های اختلال خود شیفتگی چیست ؟

  1. از لحاظ شخصیتی حس خود برتر بینی افراطی دارند ، به عنوان مثال : تمایل بیش از حد به اغراق در مورد موفقیت ها و استعداد یشان دارند و انتظار آن ها این است که بدون کسب دستاورد مناسبی به عنوان شخص برتر شناخته شوند . 
  2. آن ها  دائم مشغول خیال پردازی های غیر واقعی در مورد کسب موفقیت هایبیشمار ، قدرت ، زیبایی و یا عشق آرمانی هستند .
  3. این افراد معتقد هستند که منحصر به فرد هستند و تنها با افراد یا سازمان های ویژه ، رده بالای جامعه ارتباط برقرار می کنند و باور دارند که تنها این افراد می توانن آن ها را درک کنند .
  4. نیاز به تحسین و تمجید بیش از حد دارند .
  5. حق به جانب هستند ، بدین معنی که انتظاراتی غیر طبیعی از اطرافیان دارند تا با آن ها رفتاری رضایت بخش و پسندیده شود یا آن ها خود به خود تسلیم خواسته ها و انتظارات آن ها شوند .
  6. در رابطه ی بین فردی سوءاستفاده گر هستند ، بدین معنی که از دیگران برای رسیدن به اهداف شخصی خود بهره می برند .
  7. فاقد حس همدلی با دیگران هستند ، تمایلی به درک یا شناخت احساسات و نیاز های دیگران ندارند .
  8. حسادت به دیگران یا باور به این که دیگران نسبت به او حسادت می کنند .
  9. رفتار متکبرانه و نگرش های خود خواهانه و نگاه از بالا به پایین از خود نشان می دهد .

بر اساس مطالعات مرکز مشاوره قبل از طلاق خود شیفتگی نوعی اختلال طیف است ، بدین معنی که این صفات در هر شخص خود شیفته متغیر است و به میزان متفاوتی در بین افراد روی می دهد . این گونه افراد می توانند چندین صفات را هم زمان داشته باشند یا همه ی صفت ها را به طور کامل دارا باشد . 

خودشیفتگی یکی از اختلالات شخصیتی و چیزی فراتر از خود پرستی و تکبر و یکی از شایع ترین علل مشکلات خانوادگی است . تمایل بیش از حد به شنیدن تعریف و تمجید دیگران یکی از ویژگی های رفتاری این افراد  است . از طرفی این افراد اغلب درباره ی توانایی های خود اغراق می کنند ، ارتباط خوبی با نزدیکانشان ندارند و به آن ها بی اعتنایی می کنند . ارتباط صمیمانه با چنین افرادی هر چند می تواند هیجان انگیز باشد ، در نهایت ویرانگر خواهد بود و به واسطه ی آن تمامی امید ها ، آرزو ها ، ارامش ذهنی و داشته ها از بین می رود .