خشم نا سالم، خشمی است که روی روابط فرد تاثیر منفی می گذارد و در شرایط خشم نا سالم امکان این که به لحاظ عاطفی و احساسی ناراحت شوید افزایش می یابد. و همچنین بر اساس مطالعات مشاوره خانواده  خشم نا سالم زمانی است که دلیل منطقی وجود نداشته باشد و یا این که شدت خشم سبت به آن موقعیت هم خوانی داشته باشد. اما از طرفی خشم سالم زمانی است که فرد کنترل خود را از دست نمی دهد و رفتار های نا مناسب از خود نشان نمی دهد و دیگران را با سرزنش، توهین، عیب جویی، داد و فریاد و ..... درگیر نمی کند. در ادامه به مواردی اشاره می کنیم که می تواند به افراد کمک کند خشم خود را کاهش دهند و از بروز بسیاری از ناراحتی ها و رنجش ها جلوگیری کنند. این موارد عبارت اند از: 

گذشت:

طبق نظر مشاوران ازدواج درس ارزشمندی که هر فردی می تواند در زندگی با رشد و تکامل بگیرد این است که نسبت به گذشت شناخت پیدا کند و در زندگی آن را اجرا کند و در عمل نشان دهد. هر فردی با گذشت می واند احساس آرامش و سبکی را تجربه کند. و در واقع وجود خود را از نفرت و کینه رها می سازیم و ذهن خود را فقط به احساسات منفی درگیر نمی کنین. البته احساسات منفی و مثبت کاملا طبیعی است ولی تجربه بیش از حد هر کدام می تواند درددسر ساز باشد. در واقع گذشت به این معنی نیست که خطای فرد را فراموش کنیم ولی زمای که کسی خطای فرد دیگر را نادیده می گیرد و می بخشد، خود را از خشمگین شدن رها می سازد و به امر روزمره خود ادامه می دهد و در واقع با این کار خواهید دید که قدرت خودکارآمدی و حس کنترل ما در موقعیت های ناخوشایند بیشتر می شود.

مذاکره:

برای جلوگیری از خشم بیجا باید اساس روابط بین فردی مان را بر مذاکره و گفت و گو بیان کنیم. خشم معمولا با تعارض است و برخی مواقع با رفتارهای نا پسند تهدید و توهین حرف خود را پیش ببریم ولی با این کار ها در روابطمان موفق نخواهیم بود و به مرور زمان تنها خواهیم شد. بنابراین یکی از راه های کاهش خشم گفت و گو است. گفت و گو ما را قادر می سازد تا از نظرات طرف مقابل در مورد موقعیت آگاه شویم. گفت و گو شرایطی را برای مذاکره و یافتن راه حل فراهم می سازد. بیشتر ما به سازش علاقه نداریم ولی زمانی که یاد بگیریم سازش از خشم طولانی مدت و آزار دهنده بهتر است خودمان ترجیح به گفت و گو خواهید داشت.

پذیرش:

ما باید بپذیریم که جهان بی عیب و نقص نیست وگرنه همواره نسبت به هر چیز بزرگ و کوچکی خشمگین خواهیم شد و حال بدی را تجربه خواهیم کرد. ما باید بدانیم و قبول کنیم که جهان منصفانه نیست و وجود ناراحتی طبیعی است و قرار نیست که همیشه حق با ما باشد و حال خوبی داشته باشیم.

شوخی کردن:

 شوخی شیوه ای است برای بازسازی موقعیتی برای یافتن ناهمخوانی یا امر محال در آن شوخی کردن کمک می کند که خشم در وجود ما کمرگ تر شود. یاد گرفتن این که به موقعیت هایی بخندیم به ما کمک خواهد کرد که خشم خود را کاهش دهیم و همچنین به ما کمک خواهد کرد که با دیگران ارتباط برقرار کنیم و نشان دهیم که نسبت به نا مناسب بودن واکنش هایمان آگاهیم. 

گفت و گو با خود داشته باشید.

هر فردی با خود گفت و گو هایی دارد و این نیز موجب کاهش خشم می شود ولی در برخی از افراد ممکن است که سبب افزایش خشم شود و می توان گفت که برای هر فردی مناسب نیست. می توانیم که با ذهن آگاهی به جای انکار خشم یا مقابله با خشم آن را همانطور که هست بپذیریم و پذیرش هیجا ها امکان کنترل ما را افزایش می دهد .

تغییر دادن باور های اشتباه:

 هر فردی از دوران کودکی و بر اساس فرزند پروری و تربیت خانواده ای که داشته دارای باور های متفاوتی هست که همه ی ای باور ها صحیح نیستند و بسیاری از آن ها ممکن است که باور های غیر منطقی و اشتباه باشند که باعث شده اند ما در برخی موقعیت ها رفتار های اشتباهی از خودمان نشان دهیم به این منظورباید باور های خود را شناسایی کنیم و تحلیل کنیم که کدام یک از این باور ها اشتباه است و آن ها را شناسایی کنیم و باور های درست و منطقی را جایگزین آن ها نماییم و خواهیم دید که چقدر از بروز رفتار های نا مناسب در ما کمتر می شود و در واقع خواهیم دید که بسیاری از مواردی که قبلا ما را عصبانی می کرد بی مورد بوده و در صورت خشم آن را به درستی بروز دهید و از هر گونه آسیب به خود یا دیگری جلوگیری شود.

آموزش ابراز وجود:

ابراز وجود می تواند مشکلات ناشی از خشم را کاهش دهد، ابراز وجود باعث می شود که فرد کمتر در معرض رفتار های غیر منصفانه و یا سوء استفاده قرار بگیرد و بنابراین از تعداد موقعیت هایی که منجر به خشم می شود کاسته می شود.


بر انگیزاننده های خشم را بشناسید.

برانگیراننده های خشم موقعیت ها و یا رویداد هایی هستند که احساس خشم را بر می انگیرانند و اغلب عوامل بیرونی هستند و مشکلات روزمره زندگی و درگیری های بین فردی از این موردند. و به تنهایی نمی توانند خشم را ایجاد کنند و بلکه این تفسیر و برداشت فرد است که باعث ایجاد مشکل می شود.

انتظارات غیر منطقی و خطاهای شناختی و همچنین ذهن خوانیو باید و ها و نباید هایی که در زندگی مان تعیین کردهیم همگی در بروز خشم نقش دارند که باید این عوامل را شناسایی کنیم و خشم خود را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم که خشم ما را کنترل کند و رفتارهای نا مناسب را نشان دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با مرکز مشاوره خوب در تهران در ارتباط باشید.