مزیت واضح مشاوره قبل از ازدواج در مرکز مشاوره این است که افراد در حال انجام اقداماتی هستند تا اطمینان حاصل شود که ازدواج آنها پایدار خواهد بود و مهارت های لازم برای مقابله با مسائل را ایجاد می کنند. با این حال، نگاهی دقیق تر به مزایای مشاوره پیش از ازدواج و مشاوره ازدواج در کلینیک مشاوره می تواند به زوجین در تصمیم گیری در مورد مشاوره حرفه ای به آنها کمک کند .

درک، سازگاری با سبک های ارتباطی و بهبود سبک های ارتباطی به عبارتی شناسایی نقاط قوت و ضعف سبک های ارتباطی خود و سبک یکدیگر و نحوه انطباق با آنها برای درک بهتر زوجین و همچنین صحبت کردن برای حل مشکلات بالقوه به جای نادیده گرفتن آنها و انجام مشاوره ازدواج توسط دکتر روانشناس در مرکز روانشناسی انتخاب نو وضعیت مطلوبی را ایجاد خواهد کرد.

مشاوره قبل از ازدواج در کلینیک روانشناسی توسط دکتر مشاور در جلوگیری از مناقشات بالقوه قبل از اینکه آنها به یک مشکل بزرگ در بعد از ازدواج  تبدیل شوند ، نقش زیادی دارد.  اغلب زوج ها از صحبت در مورد مسائلی که مشکل دارند اجتناب می کنند، به عقیده روانشناس این عمل کاملا مخالف تنظیم کردن خود برای ازدواج موفق است. در عوض، مشاوره پیش از ازدواج  با همکاری دکتر روانشناس خوب به افراد کمک خواهد کرد که در حل مسائل موفق باشند و همچنین در جهت این که زوجین درک کنند که با وجود تفاوت هایشان بتوانند مشکلات پیش آمده را کنترل کنند.

 


 

اضطراب ازدواج

 به عقیده مشاوران ازدواج تفکر یک تعهد مادام العمر می تواند باعث اضطراب در زوجین شود. اگر که زوجین با این اضطراب همراه باشند مشاوره قبل از ازدواج توسط مشاور خانواده در کلینیک روانشناسی انتخاب نو بسیار سودمند خواهد بود .همراه دکتر مشاور افراد می توانند  با علل احتمالی اضطراب خود آشنا شوند و  به طوری که هر دو احساس راحتی بیشتری کنند که ازدواج یک گام مثبت برای روابط آن ها خواهد بود.

تست ها و پرسشنامه های مشاوره پیش از ازدواج

تست ها یا پرسشنامه های پیش از ازدواج  سوال هایی استاندارد که برای پیدا کردن رفتارهایی در زوجین که در حال حاضر پایه و اساس قوی دارند  و همچنین شناسایی رفتارهایی که ممکن است نیاز به بازبینی و بحث در مورد آن ها زمان بیشتری نیاز داشته باشد . به عبارتی انجام این تست ها در مرکز روانشناسی خوب و تحلیل آن توسط بهترین دکتر روانشناس میزان سازگاری زوجین با یکدیگر و همچنین میزان ارتباطات ، احترام و آمادگی های هیجانی و فاکتور های دیگر را شناسایی خواهد کرد.