مشاوره ازدواج توسط دکتر روانشناس در کلینیک روانشناسی انتخاب نو به زوجین در جهت بررسی وضعیت رابطه خودشان و معاینه کردن آن و ایجاد شناخت کامل از قوانین حاکم بر زندگی زناشویی کمک می کند. بهترین مشاوره ازدواج در مرکز مشاوره آموزش های لازم شیوه های موفقیت در زندگی مشترک را به زوجین ارائه می دهد.

 چگونه ازدواج موفقی داشته باشیم ؟

طبق نظر روانشناس ازدواج زندگی زناشویی با ثبات  وقتی پدید می آید که زن و شوهر ها بتوانند تعارض های اجتناب ناپذیر روابطشان را حل کنند. بسیاری از زوجین تصور می کنند که خوشبختی یعنی عدم تعارض و تصور می کنند دعوا نداشتن نشانه ی سلامت زندگی زناشویی آن ها ست . اما در اصل پیشرفت روابط بستگی به آشتی دادن تفاوت ها است. همچنین تفاوت های زنان و مردان در کنترل هیجاناتشان و نحوه ی تاثیر این تفاوت ها بر فرایند ازدواجشان موثر است. طبق نظر مشاور روانشناس منفی گرایی نتایج مخربی دارد و خنده و تصدیق به تدریج کم می شود و انتقاد و آزردگی افزایش می یابد. دکتر مشاور در کلینیک روانشناسی و مشاوره برای برگرداندن روابط زوجین به حالت مطلوب تاثیر گذار خواهد بود.

 


 

مشاور ازدواج  به زوجین به علت اینکه غرق در افکار و احساسات خصمانه و منفی هستند و به سختی می توانند افکار عاقلانه داشته باشند و آرامش خود را حفظ کنند ، می تواند راه درست را نشان دهد و روابطشان را بهبود ببخشد.

دکتر مشاور ازدواج  در مرکز روانشناسی انتخاب نو به زوجین کمک می کند تا در صورت لزوم نگرش افراد نسبت به همسرشان و روابطشان تغییر دهند و همچنین باید روش گوش دادن و واکنش نشان دادن خود را عوض کنند و طبق نظر روانشناس مشاور این عادات جدید باید تمرین شوند تا به آن ها عادت کنند و از این رفتارها در لحظات دشوار و پر تنش خود استفاده کنند.