ازدواج خوب می تواند تاثیر در همه بخش های زندگی برای زوجین داشته باشد. کانال روانشناسی زناشویی مرکز مشاوره انتخاب نو در این راستا راه اندازی شده تا زوجین بتوانند با دریافت اطلاعات روانشناسی با راه کار های مناسب آشنا شده و زندگی بهتری را برای خود بسازند. روانشناس زوج درمانی در بهترین مراکز مشاوره مشاهده می کنند با افزایش آگاهی و تحصیلات جامعه ازدواج و حفظ زندگی مشترک را برای زوجین به جای ساده تر کردن سخت تر نموده . دختر و پسری که در جامعه حضور یافته اند و دارای شخصیت اجتماعی مستقلی شده اند ، سخت تر تغییر را می پذیرند و نسبت به تغییراتی که زندگی مشترک نیاز دارد معمولا ناآگاه هستند.

یکی از پیشنهاداتی که بهترین روانشناس زوج درمانی برای افرادی که برای مشاوره ازدواج به مرکز مشاوره انتخاب نو مراجعه می کنند، شناخت مناسب نسبت به یکدیگر است. زوجین برای داشتن یک زندگی خوب لازم است عادت ها و حساسیت های یکدیگر را شناخته و نسبت به آنها توجه داشته باشند. مشاور زوج درمانیدر جلسه مشاوره ابتدا از زوجین می خواهد تعریف مناسب از خود بنویسند و توقعاتی که از زندگی مشترک دارند را به صورت روشن بیان کنند . دکتر مشاور زوج درمانی جلسات مشاوره را به صورت تک نفره و گروهی برگزار می کند . در هر جلسه به افراد نحوه بیان خواسته ها و حساسیت هایشان را نیز آموزش می دهد.پذیرش یکی از مهمترین مسائلی است که توسط متخصص روانشناس به زوجین آموزش داده می شود . زوجین باید بتوانند با این مسئله رو به رو شوند که نمی توان ویژگی های طرف مقابل را تغییر دهند. و چانچه با پذیرش ویژگی های مثبت و منفی همسر خود بتوانند بر روی آن تاثیر بگذارند. اگر چه مشاور روانشناس زوج درمانی دربهترین کلینیک روانشناسی تلاش می کند تا آموزش بهینه سازی به افراد ارائه دهد اما پذیرش وضعیت موجود از مهمترین مسائل برای ایجاد یک فضای آرام برای زندگی افراد است.

یکی از مسائلی که باعث نابودی زندگی مشترک میگردد زورگویی ، بدبینی و شکاک بودن زوجین می باشد. مشاور زوج درمانی خوب در کلینیک مشاوره انتخاب نو به زوجین اجازه می دهد تا افکار و عقاید خود را بیان کنند و تلاش می کند تا با شیوه های تخصصی ریشه دلیل زورگویی و بدبینی افراد را متوجه شود. ویژگی های فرهنگی و اقتصادی هر فرد پیش از ازدواج در وجود این خصوصیات نقش بسیار زیادی دارد که با توجه و همراهی زوجین و درمان روانشناسی قابل برطرف شدن می باشد.

در کانال های روانشناسی ، اطلاعات بر اساس اولویت به افراد ارائه می گردد و افراد می توانند با مطالعه مطالب ، به موضوعلاتی که مهمتر هستند را دریافته و خود برای تغییر تلاش کنند . اما چنانچه زوجین نیاز به کمک تخصصی تری داشته باشند بهتر است برای مشاوره به یک مرکز مشاوره زوج درمانی و همراهی یک متخصص روانشناس استفاده کنند . زیرا احساسات شخصی گاهی مانع از آن است که افراد به شکل منطقی بتوانند بر مشکلات خود فائق آیند.

کلینیک روانشناسی انتخاب نو برای زندگی نو به شما کمک خواهد کرد.