کلینیک های روانشناسی با همراهی روانشناس خانواده خوب همواره به دنبال راه هایی برای کمک به حفظ امنیت و آرامش خانواده بوده اند . خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد و بنیان باید حامل آرامش و امنیت برای همه اعضاء باشد . پدر و مادر به عنوان عناصر اولیه باید برای حفط آرامش فرزندان کوشش کنند تا فضایی بردن تنش برای فرزندان فراهم نمایند . بهترین روانشناس خانواده تاثیر خانواده را چنان زیاد می داند که می توان ریشه همه رفتار های بزرگسالی افراد دانست . بسیاری از بزرگسالانی که دچار مشکلات روحی و روانی می باشند همان کودکانی هستند که در نهاد خانواده دچار چالشهای جدی بوده اند.

مشاور خانواده ملاحضه می کند بسیاری از خانواده ها در زمان های بحران ها و تنشهای خانوادگی قادر نیستند آن را مدیریت کرده و به دنبال راه حل مناسب باشند . در عوض آنها خشونت را جایگزین راه های کم کردن استرس و فشار روانی خود می کنند. این افراد با نشان دادن واکنش های شدید بحران به وجود آمده را بدتر می کنند . از دیدگاه روانشناس خانواده در مرکز مشاوره انتخاب نو این افراد با اصول مهارت های زندگی آشنایی ندارند و به جای آن از تنش استفاده می کنند.بهترین روانشناس خانواده برای کسانی که نیاز به کنترل خشم در خانواده دارند دو سبک درمان را پیشنهاد می کند که این دو شیوه عبارتند از :

بینش درمانی : در این شیوه درمانی دکتر روانشناس خانواده به ریشه ایجاد کننده مشکلات توجه می کند و در جلسات انفرادی سعی می کند تا به اعضاء کمک کند تا دریابند علت بروز خشم در آنها چیست و چه رفتار هایی باعث ایجاد آن می گردد. گاهی برخی رفتار در افراد یادآور خاطرات فشار زادی گذشته برای طرف مقابل می باشد و فرد با دیدگاه گذشته خشمی شدید از خود بروز می دهد. متخصص روانشناس خانواده تلاش می کند تا با یافتن این نکاه به درمان فرد بپردازد.

رفتار درمانی : رفتار های خشونت آمیز به یکباره تبدیل به عادت برای فرد نگشته و به یکباره با دارو نیز نمی توان آن را کنترل کرد . یکی از راه هایی که بهترین مشاور در مرکز مشاوره انتخاب نو به افراد پیشنهاد می کنند جایگزین کردن رفتار های تازه به جای رفتار های گذشته است . این کار نیاز به همراهی و شرکت مستمر در جلسات درمان و پذیرش خود فرد دارد . کسانی که قبول می کنند دارای مشکلاتی هستند نیم بزرگ درمان را طی کرده اند .

کلینیک روانشناسی انتخاب نو به غیر شیوه های درمانی برای هر فرد روشهایی به دیگر اعضاء خانواده نیز یاد می دهند تا خشم یکدیگر را کنترل کنند .راه های کنترل خشم در همسر و راه های کنترل خشم در کودکان از شیوه های موثری می باشد که دکتر مشاور خانواده از آن استفاده می کند .

استفاده از منابع طبیعی و راه های ساده تر برای درمان خشم و کنترل آن در خانواده نیز بسیار موثر است . در بسیاری از مراکز مشاوره تهران استفاده از مدیتیشن ، همراهی با افراد آرام ، قرار گرفتن در طبیعت و ورزش های روزانه را به اعضاء پیشنهاد می کنند . مصرف غذا هایی که محرک کمتری دارند و دوری از شغل های استرس زا از دیگر راه های کنترل خشم می باشد .

گاهی بهترین مشاور خانواده تهران مصرف دارو های آرمبخش را در کنار تمرینات ، اثر گذار می داند . این افراد با مراجعه به روانپزشک متخصص در یک کلینیک روانشناسی به مصرف دارو های مناسب تشویق می گردند. بسیاری از افراد ترس آن را دارند که دیگر نتوانند داروی خود را قطع نمایند . برای این دسته افراد باید گفت که مصرف دارو وقتی با همکاری روانشناس و روانپزشک باشد پی از مدتی نهادینه شده و کاهش آن توسط دکتر روانپزشک امکان پذیر می باشد.