مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر علی اکبر عسکری

علی اکبر عسگری

مشخصات فردی:

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: عسگری

نگاهی به سوابق تحصیلی:

لیسانس روانشناسی عمومی

فوق لیسانس روان شناسی بالینی

زمینه های تخصص:

اختلالات اضطرابی، وسواس، افسردگی، اختلالات شخصیت، مشکلات زناشویی، روابط میان فردی، روانشناس خانواده، سکس تراپی

گزیده ای از سوابق اجرایی:

دوازده سال سابقه مشاوره و روان‌درمانی 

گزیده ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی:

برگزار کننده دوره ها و کارگاه‌های عمومی و تخصصی : تحلیل روانشناختی فيلم، کنترل خشم، فرزند پروری، ارتباط موثر، زبان بدن 

گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده :

دوره رفتار درمانی هیجانی

زوج درمانی

سکس تراپی

طرح واره درمانی