روابط ، یکی از جنبه های مهم زندگی می باشد . این روابط می تواند در برخی موارد به شدت مثبت بوده و در برخی موارد دیگر پر از اختلاف و حتی رابطه نداشتن باشد که احساس عمیق تنهایی را ایجاد خواهد کرد . جذابیت و عشق و صمیمیت از فاکتور های ماهیت روابط در روانشناسی می باشد که در ادامه به بحث شکل گیری روابط که بهترین روانشناس ازدواج آن را توصیف می کند می پردازیم .

جذابیت :

چه مواردی باعث می شود که مجذوب دیگران شویم و انگیزه گذراندن وقت بیشتر با آن ها را ایجاد می کند ؟

آشنایی و شباهت :روانشناسان اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که آشنایی شرط لازم برای تشکیل رابطه است و دوستان و عشاق ، کسانی هستند که مدتی با هم نشست و برخاست کرده اند و با هم بزرگ شده اند و به یک مدرسه رفته اند یا همکار بوده اند و یا در وقایع اجتماعی مشابهی حضور داشته اند . 

چه چیزی باعث می شود که بعد از مدتی نشست و برخاست با کسی دوست شویم و یا عاشق شویم ؟

ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز می تواند این را نشان دهد که ما با آدم های شبیه خودمان معاشرت می کنیم . دوستان ما و کسانی که عاشق ما هستند بیشتر احتمال دارد شبیه خودمان باشد .ارزش ها ، نگرش ها ، طرز لباس پوشیدن ، شخصیت ، هوش ، سبک زندگی و جذابیت جسمی از مواردی هستند که در صورت شباهت احتمال جذب شدن بیشتر خواهد بود . اما خب در برخی موارد نیز می توان دید که متضاد ها جذب یکدیگر می شوند برای مثال فرد کاملا درونگرا با فردی کاملا برون گرا وارد رابطه می شود و یا فردی پولدار با فردی بی پول اما آن چه که به میزان زیادی قابل مشاهده است جذب شدن افراد به آدم های شبیه خودشان می باشد . 

از دلایلی که جذب آدم های شبیه خودمان می شویم مربوط به اعتبار عام می باشد وقتی نگرش و رفتار ما شبیه یکدیگر باشد ، نگرش و رفتار ما را تایید خواهد کرد و به عبارتی آن را اعتبار خواهد بخشید و همچنین ما بیشتر تمایل داریم با کسانی در ارتباط باشیم که نگرش و ارزش های مشابه با ما داشته و بتوان آن را پیش بینی کرد.  بر اساس مطالعات انجام شده در مشاوره پیش از ازدواج، این شباهت نقش مهمی در ازدواج های موفق دارد .

جذابیت جسمی :

جذابیت جسمی چقدر در رابطه رمانتیک اهمیت دارد ؟

بر اساس آن چه در اطراف خود می بینیم به این نتیجه می رسیم که جذابیت جسمی ، مهم ترین عامل ایجاد حفظ در رابطه است اما روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که زن ها صفت هایی مثل صداقت ، با ملاحظه بودن ، مهربان بودن ، داشتن فهم و درک را مهم ترین می دانند و این در حالی است که مردان به قانع بودن ، خوش قیافه بودن و دست پخت خوب داشتن را مهعم تلقی می کنند . معیار زیبایی بین فرهنگ های مختلف متفاوت است . و روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که ما به دنبال کسانی هستیم که خصوصیات جسمی و اجتماعی شبیه به یکدیگر داشته باشیم و به عبارتی ترجیح می دهیم با کسانی باشیم که از نظر جذابیت هم سطح یکدیگر باشیم .

عشق :

بر اساس مطالعات روانشناسی سه نوع عشق وجود دارد که عبارت است از عشق رمانتیک ، عشق محبت آمیز و عشق تمام عیار که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم .

عشق رمانتیک :

در این نوع عشق کشش جنسی و دلباختگی به میزان بالایی دیده می شود و این عشق رمانتیک است که بر بخش نخست رابطه سایه می افکند . در این نوع عشق ترکیبی از هیجانات مثل ترس ، میل جنسی ، خوشی و حسادت دیده می شود و برخی از آن ها باعث رنج و پریشانی خواهد شد . 

عشق محبت آمیز :

این عشق زمانی اتفاق می افتد که یک نفر با دیگری احساس نزدیکی کرده و محبت عمیق و دلسوزانه ای نسبت به او پیدا می کند . اعتقاد بر این است که با گذشت زمان که عمرش می گذرد و پخته تر می شود محبت زیاد می شود .

عشق تمام عیار :

قوی ترین و کامل ترین نوع عشق است و استرنبرگ روانشناس مشهور آن را مانند مثلثی معرفی می کند که تعهد ، صمیمت و شهوت سه ضلع آن هستند . شهوت که به عنوان کشش جسمی و جنسی معرفی می شود و صمیمیت هم گرمی و نزدیکی و شراکت می باشد و تعهد ارزیابی ما از رابطه و ادامه دادن رابطه علی رغم تمام مشکلات است . برای داشتن رابطه ای ایده آل و مناسب باید رابطه طرفین هر سه بعد شهوت ، صمیمیت و تعهد را داشته باشد و در این صورت است که عشق تمام عیار است .

هدف از معرفی عشق از دیدگاه روانشناسی برای تعیین نوع رابطه خود و انتخاب درست برای داشتن ازدواج موفق می باشد از آن جایی که تعداد افرادی که با مشکلات فراوان به مرکز خانواده درمانی مراجعه می کنند و از سبک رابطه خود و سبک ارتباطی خود آگاهی ندارند ، اشنایی با مواردی که گفته شد می تواند در داشتن رابطه ای مناسب کمک کند . مشاوره ازدواج انتخاب نو برای زوجینی که در ارتباط خود با مشکل مواجه شده اند و یا خاستار حل مشکلات به وجود آمده در رابطه خود به شیوه ای درست و منطقی هستند و حتی برای انتخاب درست و تصمیم صحیح در داشتن ازدواج موفق و پایدار بسیار سودمند خواهد بود .