اگر که به اختلال و یا بیماری دچار هستید باید درباره ی آن آگاهی کامل داشته باشید ولی نباید آن را نادیده بگیرید و باعث آزار اطرافیانتان هم شوید . اختلال شخصیت مرزی دارای ویژگی هایی می باشد که عبارت اند از : الگوی نافذ بی ثباتی در ارتباطات بین شخصی ، خلق و خوی بسیار تکانشی که در بزرگسالی شروع می شود و به شکل گوناگونی ظاهر می شود . برای این که بتوان تشخیص اختلال مرزی داد باید حداقل 5 مورد از ملاک های زیر در فرد وجود داشته باشد . 

ملاک های اختلال شخصیت مرزی چیست ؟

تلاش جنون آمیز برای رها شدگی خیالی یا واقعی ، خودکشی یا وارد آوردن جراحت به خود 

الگوی ارتباطات بین فردی نا پایدار و شدید که ویژگی آن تغییر حالت دادن متناوب از بعد ایده ال گرایی به کوچک شمردن است .

 آشفتگی هویت و بی ثباتی در تصور از خود 

تکانشی بودن که باعث آسیب به خودش شود برای مثال پول خرج کردن ، ارتباط جنسی ، استفاده از مواد مخدر ، رانندگی خطرناک و پرخوری 

 اقدام و یا تهدید به خود کشی و یا وارد کردن جراحت به خود 

 بی ثباتی عاطفی مانند تحریک پذیری یا حس افسردگی و اضطراب و خشم و نا امیدی که چند ساعت طول می کشد .

 احساس پوچی به صورت مزمن .

خشم شدید و نا متناسب یا دشوار بودن در کنترل خشم .

اندیشه های پارانوییدی 

برای تشخیص این اختلال نیازمند بررسی از سوی فردی متخصص می باشد و  نمی توان به هر فرد یا خود برچسب اختلال شخصیت مرزی زد .

رابطه با این افراد چگونه خواهد بود ؟

طبق نظر بهترین روانشناس خانواده افرادی که به این اختلال دچار هستند به دلیل گرایششان به فرافکنی که نوعی مکانیسم دفاعی می باشد که همه ی ما از آن ها استفاده می کنیم . اما افراد دچار اختلال شخصیت مرزی آن را به روش های بیشماری به کار می برند ، زیرا که افراد مرزی ، وجودشان لبریز از انتقاد از خود ، بیزاری از خود و سرزنش خود است . و از آن جا که اغلب نمی توانند بر این احساساتشان بدون عواقب شدید تسلط پیدا کنند سعی می کنند این احساسات را به دیگران فرابیفکنند . و این امر باعث می شود که آن ها به شکل افراطی ، از دیگران ، به خصوص از افراد نزدیکشان ، ایراد بگیرند یا درباره شان قضاوت کنند . و اطرافیان خود را به نادانی و نالایقی متهم می کنند . خود بیزاری آن ها در واقع به شکل انتقاد مداوم ، داشتن انتظارات غیر منطقی و ..... ظاهر می شود . 

بر اساس مطالعات مشاوره روانشناس افرادی که به اختلال شخصیت مرزی دچار هستند ، دیگران را به دلیل داشتن احساسات و افکاری متهم می کنند که در واقع به خودشان تعلق دارد . آن ها اغلب خود بیزاری شان را به این صورت به دیگران نشان می دهند که اعمال آن ها را تایید نمی کنند یا آن که جنبه هایی از شخصیت آن ها را مورد قضاوت یا انتقاد قرار می دهند و این سبب به وجود افکار پارانوییدی می شود و اگر شریک زندگیشان عقاید و اولویت ها را مطرح کند مدام تصور می کند که از آن ها ایراد می گیرد . افرادی که دچار این اختلال هستند درباره ی خودشان احساس خیلی بدی دارند و نمی توانند تصور کنند که کسی آن ها را دوست دارد و این باعث می شود که همواره از شریک زندگیشان بخواهند که اطمیان بخشی و تایید عشق کنند . و به گونه ای افراطی حسود و دارای حس تملک هستند و می خواهند که تمام توجه همسرشان به آن ها باشد و حتی اگر هیچ مدرکی نباشد همسر خود را به بی وفایی اتهام می کنند . 

طبق مطالعات مطب روانشناس افراد دچار اختلال شخصیت مرزی خشم شدید و ناتوانی در کنترل خشم خود دارند و این ویژگی مشتمل بر نشان دادن بد اخلاقی یا خشم ناگهانی به دفعات ، دائما عصبانی بودن و وارد شدن به دعوا های فیزیکی است . نیاز به کنترل شریک زندگیشان به دلیل این که احساس می کنند روی خودشان کنترل ندارند و به او امر نهی می نماید و اصرار خواهد داشت که حرف خودش پیش برود . مورد دیگر که در این افراد مشاهده می شود ترس شدید از بی توجهی و رها شدگی می باشد و این مسئله باعث می شود که به صورت افراطی ، حسود و کنترل کننده باشد و احساس مالکیت کند و یا واکنش های افراطی و گاهی غضب آلود نشان دهد . ترس از رها شدگی باعث می شود که فرد بیش از اندازه گوش به زنگ شود و به دنبال هر سرنخی باشد که اثبات کند که شریک زندگی اش به او توجه ندارد و اگر ترس هایش واقعیت پیداکند از خشم منفجر خواهد شد و به او تهمت زد و به دنبال انتقام از او باشد و یا به اعمال خود تخریبی دست بزند . طبق مطالعات مشاوره قبل عروسی چنین افرادی دچار آشوب مداوم ، حق السکوت هیجانی ، ندیدن واقعیت ها به درستی ، رو آوردن به مصرف مواد مخدر و پرخوری کردن ، انتقائ و سرزنش پیوسته ، واکنش های غیر قابل منتظره و ایجاد شک باشد . در هر صورت مبتلا بودن به چنین اختلالی نیازمند درمان و کنترل می باشد و نباید آن را نادیده گرفت . همانطور که گفتیم آگاهی از برخی اختلالات باعث خواهد شد تا هم خود فرد و هم اطرافیان کمتر دچار آزار و اذیت شوند .