نرخ طلاق روز به روز در حال افزایش است و بیشتر خانواده ها رو به از هم پاشیدگی می باشد و در نتیجه آمار والدین تک سر پرست نیز بیشتر شده است . کودکان شرایط زندگی بسیار متنوعی دارند که می توان به زندگی با پدر و مادر در یک خانه ، زندگی در خانه ای کوچک با حضور پدر و مادر یا بدون حضور آن ها ، پناهگاه مشترک ، جایی که کودکان نیمی از زمان را در خانه ی پدر و نیمی دیگر را نزد مادر می گذرانند ، زندگی با یکی از والدین و داشتن تماسی کوچک با دیگری ، زندگی با هیچ یک از والدین خونی ، نا پدری و نا مادری و زندگی با پدر یا مادر و همسر دوم او و زندگی در خانواده های ترکیبی بدون هیچ پیوند خونی . که هر کدام از شرایطی که نام برده شد ، منحصر به فرد بوده و چالش های مخصوص خودش را به همراه دارد که خشم یکی از آن هاست . 

همانطور که گفتیم و طبق مطالعات مشاوره قبل طلاق آمار جدایی رو به افزایش است و به والدین و کودکان تاثیر می گذارد . طلاق و جدایی به خشم منجر می شود و تعداد خانواده های تک سر پرست نسبت به قبل افزایش پیدا کرده است . بزرگ کردن بچه ها با کوهی از مسئولیت های موجود که همه بزرگسالان در این دنیای سخت با آن رو به رو هستند و حتی پدر و مادر هایی که از ارتباطات قبلی خود فرزندی دارند ، همدیگر را می یابند و خانواده های جدید تشکیل می دهند و این خانواده های ترکیبی با چالش هایی بسیار و احساساتی شدید تر مواجه هستند . 

روانشناسی خانواده نشان می دهد که طلاق جزء پر استرس ترین مواردی می باشد که فرد ممکن است با آن رو به رو شود و زندگی فرد را از بسیاری ابعاد تحت تاثیر قرار می دهد . می توان گفت که طلاق بر تمام اعضای خانواده تاثیر می گذارد و احساساتی از قبیل غم ، بی ارزشی ، یاس ، استرس ، ترس ، گناه و ناتوانی را ایجاد می کند و می توان گفت که هنگام جدایی پدر و مادر است که مشکلات همراه با خشم خود را نشان می دهند .

رهایی کودکان از طلاق چگونه خواهد بود ؟

بهترین روانشناس کودک بیان می کند که وقتی فردی در خانواده ای که با بحران طلاق مواجه است زندگی می کند ، خشم و عواطف همراه با آن و طیف گسترده ای از مسائل مربوط طلاق ترکیب می شوند . در میان مسائل احساسی فرد از نظر تطبیق خود با طلاق ، امور مالی و ... مشکلاتی را به همراه دارند . همچنین قسمت اعظم خشم و عصبانیت حاصل از طلاق را در کودکان مشاهده می کنیم و در نتیجه پدر و مادری که از هم جدا شده اند ، همدیگر را به خاطر این رنج سرزنش می کنند و اگر والدین به نیاز های فرزندان خود پاسخ دهند ، در کاهش خشم آن ها کمک خواهند کرد . تجربه ی طلاق بزرگ تر ها با کودکان متفاوت است زیرا که کل شرایط خارج از کنترل آن ها می باشد و بچه ها نه توانایی انتخاب کردن والدین خودشان را دارند و نه توانایی کنترل کردن جدایی و طلاق والدینشان را . همچنین می توان به این موضوع اشاره کرد که بین پدر و مادر هایی که از هم جدا می شوند احترامی وجود ندارد اما کودکان لازم دارند که پدر و مادرشان به یکدیگر احترام بگذارند و در روابط کودکان در دوران بزرگسالی نقش خواهد داشت . طلاق برای بسیاری از افراد تاثیرات بلند مدت دارد ولی کودکان با کوچک ترین کمک قدرت ، اعتماد به نفس و خوش بینی را به دست می آورند و می توان خشم آن ها را کاهش داد . طبق نظر مشاوران بهترین مرکز مشاوره والدین باید برخی موارد را در حضور فرزندانشان رعایت کنند برای مثال در صورت حضور کودکان والدین از هر گونه انتقاد و سرزنش یکدیگر بپرهیزند و کودکان باید از این مسائل و درگیری های والدین دور باشند زیرا که کودکان آن ها را حامیان خود می دانند و اگر والدین همیشه این موضوع را به خاطر داشته باشند در هنگام رو یارویی با چالش های مختلف انتخاب های خوب و صمیمی خواهند داشت . 

از کار های دیگری که والدین باید در چنین مواقعی رعایت کنند بر قرار کردن امنیت کودکان می باشد زیرا که آن ها باید در محیطی امن و به دور از خشونت و پرخاشگری رشد یابند . مورد انتقاد قرار دادن یکی از والدین می تواند به عزت نفس کودک و خوشبینی او به آینده اش لطمه وارد کند . زمانی که والدین دائما در حال نزاع با یکدیگر هستند ، برای بچه ها بسیار دشوار است که جانب هر دو را بگیرند . همچنین والدین نباید از بچه ها به عنوان پیام رسان میان خود و همسرشان استفاده کنند زیرا هر چقدر که بچه ها کمتر در جنگ بین والدینشان نقش داشته باشند ، بهتر است . کودکان از تحمل چنین شرایطی رنج می برند و از مادر و پدر شان خشمگین می شوند که چرا چنین شرایطی را به وجود آورده اند . والدین باید به فرزندان خود اطمینان دهند که دوستشان دارند و جدایی تقصیر آن ها نبوده و برایشان با ارزش هستند . والدین باید از احساساتی چون بی کفایتی در کودکانشان در اثر زندگی در محیط طلاق آکاه باشند و از همه مهم تر این که والدین باید با حفظ ارتباط فرزندانشان از آن ها حمایت کنند .