افرادی که دارای توانایی و استعداد خاص در هوش عاطفی دارند دارای خصیصه هایی هستند و در روابط عاشقانه و ازدواج بسیار اساسی هستند . هر کدام از آن ها مهارت های مجزا و متفاوت از هوش عاطفی می باشد ، اما در میان آن ها تعامل وجود دارد و یکی بر دیگری تاثیر می گذارد و یا بر اساس دیگری شکل می گیرد . 

  1. خود آگاهی 
  2. شناختن ، درک ،  مدیریت و نظم دادن به احساسات و بیان و استفاده کردن آن ها به صورت مناسب و انطباق پذیر  همدردی و تطبیق دادن خود با دیگران مخصوصا با شریک زندگی و به طور موثر برخورد داشتن 
  3. همدردی و تطبیق دادن خود با دیگران مخصوصا با شریک زندگی و برخورد مناسب داشتن .
  4. حفظ امید ، تفکر مثبت و داشتن دیدگاه مثبت اندیش
  5. توانایی کنار گذاشتن ناراحتی ها و عدن تاثیر آن ها بر روی قدرت تفکر ، توانایی گذشتن از کنار احساسات و اخوالات منفی در جهت عملکرد و تفکر مثبت .
  6. حفظ شور و شوق و داشتن پشتکار در مواجهه با ناکامی و یا درماندگی و هم چنین داشتن ظرفیت به هنگام شکست خوردن . 
  7. حفظ روحیه ی اثر بخشی 
  8. کنترل رفتار های آنی 
  9. انگیزه دادن به خود ، مدیریت عواطف برای دستیابی به هدف . 

در حالت کلی می توان گفت که داشتن خود اگاهی و شناخت احساسات خود بسیار مهم است چون در چنین شرایطی فرد به راحتی می داند که در چه زمانی چه واکنش مناسبی را نشان دهد و در برخورد با مسائل چه واکنشی داشته باشد . و از طرفی کنترل احساسات خود نیز بسیار اهمیت دارد . افرادی که به راحتی می توانند احساسات خود را کنترل کنند ، اجازه نمی دهند که احساسات افراطی بر دیگر جنبه های زندگی آن ها غلبه کند و یا بیش از حد از عواطف و احساسات دوری شوند . برای مثال فرد دارای هوش عاطفی بالا می تواند خشم خود را بر حسب موقعیت کنترل کند و آن را در مسیر درست هدایت کند . و این که افراد دارای هوش هیجانی بالا در روابط اجتماعی خود قوی عمل می کنند و بسیار خونگرم و بدون اضطراب و استرس هستند و دیگران در ارتباط با این فرد آرامش دارند . هوش عاطفی نشان می دهد که فرد چگونه می تواند با مسائل و مشکلات زندگی کنار بیاید و آن ها را چگونه مدیریت کند . 

طبق نظر مشاوران مرکز مشاوره خوب درواقع اگر فردی هستید که دارای هوش عاطفی می باشید ، شما از نظر ذهنی و روانی سالم تر هستید و سعی می کنید که زندگی رضایت بخشی را ایجاد کنید و آن را همانگونه پیش خواهید برد و با وجود فراز و نشیب های زندگی می توانید با آن ها سازش پیدا کنید و همچنین در ارتباط با دیگران  از این که در دسترس افراد باشید احساس راحتی می کنید و همانطور که اشاره کردیم بدون هیچ ترس و اضطرابی می توانید با دیگران در ارتباط باشید و در حالت کلی می توان گفت که هوش هیجانی یا عاطفی سبک زندگی ما انسان ها را نشان می دهد و شخصیت ما را می سازد و به ما کمک می کند تا زندگی بهتری داشته باشیم . در مقابل اگر ما فاقد این خصوصیات باشیم فاقد روابط رضایت بخش خواهیم بود و کمتر می توانیم زندگی را که رضایت احساسی ما را به همراه داشته باشد ، تجربه کنیم و بعضا از نظر دیگران فردی بی احساس و یا حتی آزار دهنده شمرده خواهیم شد .

               

بلوغ و پختگی یعنی چه ؟

طبق نظر مشاور قبل ازدواج برای ایجاد یک رابطه حقیقتا رضایت بخش ، هر کدام از دو طرف باید تلاش کند که فکر کند ، احساس کند ، و بسیار پخته عمل نماید . برخی از مواردی که نشان دهنده ی پختگی هستند عبارت است از مدیریت ناکامی و حل و فصب کردن اختلاف ها با توافق دو طرف ، صبور بودن و رفتار مهربانانه داشتن ، داشتن پشتکار در مواجهه با شکست ، مسئولیت پذیری در برابر اعمال ، نگرش و احساسات ، مواجه شدن با نا ملایمات بدون رنجش ، قابل اعتماد بودن ، توانایی عذر خواهی کردن ، دوری از قضاوت و انتقاد دیگران داشتن مولفه های هوش عاطفی همراه با بلوغ و پختگی می تواند ازدواج و رابطه ی عاشقانه را در مسیر درست و موفقی پیش ببرد . 

مرکز مشاوره انتخاب نو با مدیریت آقای دکتر محمد رضا تابع جماعت و خانم دکتر باقری در زمینه ی روانشناسی خانوادگی و ازدواج فعالیت می کنند . در جلسات مشاوره ازدواج یکی از موارد مهم آگاهی از وجود اختلالات روانی در زوجین و همچنین میزان هوش عاطفی و هیجانی در هر یک از طرفین است . هوش عاطفی قابل پیشرفت است و با جایگزین کردن عادت های جدید و انجام مستمر آن ها می توان هوش عاطفی خود را تقویت کرد و در نتیجه در روابط خود با دیگران موفق تر عمل کرد . افراد با استفاده از یادگیری مهارت های جدید می توانند میزان هوش هیجانی خود را ارتقا بخشند . برخورداری از هوش هیجانی بالا باعث می شود تا افراد در زمینه های شغلی ، خانوادگی ، روابط زناشویی ، تربیت فرزندان و ... بسیار موفق عمل کنند برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن بهترین روانشناس تماس حاصل فرمایید و در طی جلسه مشاوره با این هوش هیجانی و مهارت های لازم برای کسب آن آشنا شوید .