مشاوره خانواده در بهترین مراکز مشاوره خانواده به بحران های مختلف در یک خانواده رسیدگی می نماید که یکی از آن ها خشونت در خانواده می باشد. روانشناس خانواده خوب افراد خانواده را مورد بررسی قرار داده و با آنها جلسات فردی و گروهی در کلینیک روانشناسی خانواده انتخاب نو برگزار می کند. روانشناس خانواده معمولا خشونت در خانواده را این گونه تعریف می کنند. وقتی افراد تمایل زیادی در مدیریت کردن و تحت سلطه در آوردن دیگر اعضا خانواده داشته باشند و نتوانند به این هدف خود نائل آیند معمولا دست به خشونت می زنند . افرادی که ضعیف تر هستند در یک خانواده از نظر مشاور خانواده معمولا قربانینان این خشونت قرار می گیرند.

گاهی یکی از اعضا خانواده که نمی تواند خواسته خود را به صورت مناسب بیان کند ، استرس و اختلالات روانی خود را در قالب خشونت بروز می دهد ،مشاور خانواده خوب در بهترین مرکز مشاوره تلاش می کند تا دلایل بروز خشونت در این افراد را یافته و به درمان آنها بپردازد تا اعضا خانواده بتوانند در آرامش با یکدیگر زندگی کنند. گاهی خشونت یک رفتار آموخته شده می باشد بهترین روانشناس خانواده با موارد زیادی رو به رو گشته اند که به خاطر مشکلاتی که در کودکی داشته اند دچار رفتار آموخته شده گشته و آن رفتار را با همسر و یا فرزندان خود تکرار می کنند.


مشاور روانشناس خانواده بر این اعتقاد است که کودکان بیشترین آسیب ها را از نظر روحی در خانواده هایی که دچار بحران خشونت هستند می بینند این کودکان با تکرار رفتار والدین حتی در بزرگسالی چنان چه به متخصص روانشناس مراجعه نکنند ، دچار آسیب های جبران ناپذیری می شوند. بر اساس نظر مشاور خوب خانواده ، خانواده به عنوان اولین و مهمترین پایگاه آموزشی افراد الگوی اصلی را برای کودکان دارد و والدین خشن احتمال آن که کودکانی با خشونت بالا و یا حتی بزهکار داشته باشند بسیار زیاد است.

تلویزیون و بر نامه های خشنونت بار یکی از عوامل مهم در خشونت می باشد که بهترین روانشناس کودک همواره به والدین پیشنهاد می کنند کودکان خود را از دیدن آن منع کنند . تحقیقاتی که بهترین روانشناسان انجام داده اند نشان داده که برنامه های خشونت آمیز نه تنها باعث افزایش خشونت در کودکان می شود بلکه حتی استمرار در دیدن این برنامه ها می تواند باعث بروز خشونت در بزرگسالان نیز گردد، به همین علت دکتر روانشناس خانواده از افرادی که زمینه خشونت در خانواده آنها زیاد است می خواهد تا برنامه های تلویزیونی که بیشتر در خانه تماشا می کنند را کنترل نمایند.

تربیت نادرست ، اختلال روانی و فشار های اجتماعی از نظرمتخصص مشاور خانواده در کلینیک های روانشناسی بیشترین دلایل بروز خشونت در خانواده ها هستند که چنانچه تحت درمان تخصصی زیر نظر بک روانشناس خوب قرار نگیرد این چرخه برای نسل های آینده نیز ادامه دار خواهد بود.