روانپزشک خانواده و مشاور و روانشناس خانواده در زمینه های اختلالات و مشکلات شخصیتی در مقالات قبلی نظرات ارزنده ای را در اختیار ما قرار دادند حال قصد داریم در ادامه ی مبحث مشاور روانپزشک به شخصیت اجتناب کننده و یا ترسو بپردازیم:

توجه داشته باشید ما در تمام مقالات چه در زمینه مشاور خانواده و یا تحقیقات مرکز روانپزشک خانواده تشخیص اصلی باید توسط یک روانشناس متخصص خانواده صورت بگیرد و شما نمی توانید به کسی برچسب بزنید.

 

 

گزیده ای از مشخصات شخصیت اجتنابی:

1.از فعالیت های حرفه ای که نیازاست با افراد دیگری در ارتباط باشد به خاطر ترس از انتقاد دیگران ، طرد شدن و حتی تایید نشدن از سمت دیگران.

2.اگر از سمت اطرافیان احساس امنیت احساس نکند با دیگران درگیر نمشود.

3.نمی تواند به راحتی وارد روابط صمیمی و نزدیک شود چون از تمسخر و خجالت زدگی هراس دارد.

4.در موقعیت های ااجتماعی خودش بدون اینکه اتفاقی بیفتد به طرد شدن و مورد انتقاد گرفتن فکر می کند.

5.دلیل اجتنابش از موقعیت های اجتماعی جدید این است که احساس نا کار امدی و عدم اعتماد به نفس او را به کناره گیری سوق می دهد.

6.در فکر و تصوراتش احساس می کند مهارت اجتماعی ندارد و همیشه خود را از لحاظ اجتماعی پست تر از دیگران می داند.

7.احساس دیگری که در این افراد دیده می شود احساس سردرگمی است که باعث می شود تمایلی به خطر کردن شخصی و یا حتی ورود به فعالیتی که جدید است نشان ندهد.

 

بی شک این نشانه ها در روابط صمیمی خود را با قدرت بیشتری نشان می دهد زیرا شما در هنگام ازدواج باید بتوانید با بصیرت فردی بصیرت فردی را برای زندگی مشترک انتخاب کنید در این راستا یک  روانشناس خانواده و مشاور ازدواج می تواند شما را به سمت ازدواجی بی خطر تر و مطمئن تر هدایت کند.

 


به صورت عادی ما زمانیکه در اجتماع قرار می گیریم دست به ازمایش میزنیم و از طریق ازمون و خطا به تجاربی دست پیدا میکنیم و وارد روابط افراد می شویم.

و از طریق این ارتباط بسیاری از نیاز های وجودی خودمان را برطرف می کنیم و به طور متقابل می پذیریم دیگران هم در حال ازمایش هستند تا بتوانند ارتباط برقرار کنند و به دنبال ان به دنبال اسایش و راحتی و یک ارتباط اجتماعی سالم خواهیم بود. اما افراد اجتنابی هیچ یک از مانور های اجتماعی را انجام نمی دهند و در جهان ارتباطی غایب و گم هستند و می ترسند دیگران ان هارا ان گونه که هستند نپذیرند و دوست نداشته باشند و برای انچه داغرند ارزشی قائل نمی شوندو همان طور که گفته شد قبل از پس خوردن افراد را پس می زنند.

نکته قابل ذکر فردی که ترسو است و به دیگران تمایل دارد اما ترسشان مانع می شود برای ارتباط با فرد منزوی هیچ علاقه ای ندارد .

شما عزیزان می توانید از طریق کلینیک روانپزشکی خانواده انتخاب نو مشاوران ازدواج و خانواده را از ما بخواهید.