آشنایی فرایند تبادل اطلاعات و عواطف بین دو نفر برای تصمیم گیری برای ازدواج است. بر اساس مطالعات مرکز مشاوره تهران آشنایی فوایدی دارد که می توان گفت مشاهده ی متفاوت بودن افراد با یکدیگر و آشنا شدن با افراد مختلف، به ما کمک می کند تا گستره تفاوت ها را در افراد جامعه ی خود مشاهده کنیم. همه ی ما منحصر به فرد هستیم و شباهت های فراوانی که با هم داریم ،تفاوت های خاص خودمان را هم داریم. و آشنایی به ما کمک می کند که این تفاوت ها را ببینیم. و در این مسیر می توانیم درک بهتری از اطرافیانمان داشته باشیم و تعامل با افراد دیگر کمک می کند که خود را نیز بهتر بشناسیم . مردم به شیوه های گوناگون فکر می کنند و رفتار می کنند. و با آشنایی از تفاوت های خودمان با دیگران کمک می کند و بستری را فراهم می آورد که درباره خودمان اطلاعات بیشتری کسب کنیم و به آگاهی برسیم. و همچنین در آشنایی متوجه می شویم که از چه اموری خوشمان می آید و از چه چیزهایی بدمان می آید. و بهتر می فهمیم که دنبال چه چیزی هستیم و چه خصوصیاتی را در طرف مقابلمان می خواهیم. و می فهمیم که با چه نوع شخصیت هایی راحت هستیم و با چه شخصیت هایی احساس ناراحتی می کنیم. و همچنین در یادگیری مهارت های ارتباطی کمک می کند. و به ما کمک می کند که فرصت های زیادی برای تجربه ارتباط با افراد دیگر می دهد و در ارتباط با هر فردی نکته های زیادی یاد می گیرید و تجربه های زیادی را به دست می آورید.

دو نظریه قدیمی در این موضوع  آشنایی وجود دارد که یکی همسان همسری و دیگری نا همسان همسری است. در ادامه به توضیح هر کدام می پردازیم که در مورد آشنایی اطلاعات بیشتری داشته باشید.

نظریه همسان همسری چیست؟

طبق نظر مشاور ازدواج نظریه همسان همسری  بر این فرض استوار است، که هر چه شباهت ها و همانندی ها و در واقع میزان مشابهت ها بیشتر باشد دو طرف بیشتر مایل به آشنایی با یکدیگر خواهند بود ، به عبارت دیگر همانندی های قومی، فرهنگی، طبقه اجتماعی ، مذهب و اعتقادات، سن و سال نزدیک به هم و سطح تحصیلات نزدیک و علایق مشابه پایه ای استوار برای ایجاد زندگی مشترک است. و این به معنی نیست که اگر در برخی حوزه ها با هم تفاوت داشتند، الزاما روابط آن ها پایدار و موفق نخواهد بود. بلکه افرادی هستند که علی رغم تفاوت در برخی از زمینه ها ازدواج موفقی داشتند زیرا که راه های مذاکره را بلد بودند و کنترل تفاوت ها نیازمند مهارت های اساسی هستند. اما به طور عام، هر چه نکات مشترک بیشتر باشد زندگی و ارتباط راحت تر و آسان تر  و تنش و فشار نیز کمتر خواهد بود. و به همین دلیل متخصصان اکثرا معتقد هستند که اگر می خواهید ازدواج موفق با ثبات و شادمانی داشته باشید،  باید در جست و جوی فردی باشید با خصوصیات و کیفیاتی که در انتخاب بهترین دوست به دنبال آن هستید. یا به عبارت واضح تر با کسی ازدواج کنید که بتوانید مثل دوست صمیمی با همدیگر باشید. 

نظریه نا همسان همسری چیست؟

نظریه نا همسان همسری بیان می کند که ما بیشتر به افرادی جذب می شویم و علاقه مند می شویم، که ما را کامل می کنند. مثلا فردی که خجالتی است از فرد جسور خوشش می آید و در واقع ما تمایل داریم کسی را جست و جو کنیم که دارای آن چیزی است که ما نداریم و مایل به داشتن آن هستیم . بسیاری از مردم این نظریه را می پذیرند . تحقیقات نشان می دهد که در اکثر ازدواج های موفق دو طرف معمولا از بسیاری جهات به هم شبیه هستند. 

نظریه صافی:

نظریه دیگر که می توان برای فریند آشنایی بیان کرد، نظریه صافی است. بر اساس این نظریه مردم برای آشنایی و انتخاب همسر از صافی های پیچیده ای عبور می کند که به تدریج دامنه ی مخروطی آن تنگ تر می شود و انتخاب محدود تر می شود تا این که نهایتا به یک انتخاب می رسند. تعداد افراد به مرور کاهش پیدا می کند. اگر بخواهیم واضح تر توضیح دهیم، اولین عامل تاثیر گذار آشنایان هستند. منظور از آشنایان ، اقوام، خویشان، دوستان، همسایگان ، همکاران و هم کلاسی ها هستند که با آن ها مواجه می شویم آن ها را می بینیم و با آن ها آشنا می شویم. مکان جغرافیایی و زمان آشنایی عوامل موثری هستند که در این مرحله تاثیر گذارند. البته رسانه های جدید از قبیل اینترنت، فضا و زمان مجازی برای ارتباط ایجاد کرده اند که آن ها را نیز می توان در این صافی موثر دانست.

طبق نظر مشاور خانواده منظور از صافی پیشینه ی اجتماعی گروه قومی و نژادی ، طبقه اجتماعی و اقتصادی و سن است  که افراد آن را به صورت هشیار و نا هشیار  لحاظ می کنند. در مرحله ی بعدی جذابیت است که مانند یک صافی عمل می کند و در تصمیم گیری افراد موثر است. همسانی و هماهنگی بیشتر معطوف به شخصیت، علایق، باور ها و ارزش هاست. هر چه افراد به لحاظ این چند عامل با هم هماهنگی بیشتری داشته باشند، احتمال این که با هم ازدواج کنند بیشتر است. و در آخر صافی سنجش است که در واقع ارزیابی ما از ارتباط است. در این مرحله ما ارزیابی می کنیم که در ارتباط چه می دهیم و چه به دست می آوریم. اگر در ارزیابی ما آن چه که می دهیم یا آن چه که به دست می آوریم متناسب بود، اغلب به سوی ارتباط متقابل متعهدناه یا ازدواج پیش خواهیم رفت. پس در حالت کلی می توان گفت که نظریه صافی هر فرد مناسب از آشنایان اطرافتان را از لحاظ پیشینه ی اجتماعی که نزدیک به فرد باشد انتخاب می کند و بعد افرادی که برایش جذابیت دارند و از آن ها نیز افراد با همسانی و هماهنگی بیشتر وارد ارزیابی از رابطه می شود و بعد تصمیم به تعهد متقابل می گیرند.