سعی کنید که این نکات طلایی را در خانواده رعایت کنید تا اثرات مثبت آن را ببینید.

انتظارات باید با فرد هم خوانی و تناسب داشته باشد.

ممکن است شما بخواهید که دختر یا پسری فوق العاده و بی عیب و نقص داشته باشید. طبق مطالعات مراکز روانشناسی خانواده ممکن است افکاری در مورد نوع شخصیت شغلی که اتخاب خواهد کرد کاری که انجام خواهد داد داشته باشید . در ذهن همه ی ما خیال ها و آرزو هایی هست اما برای رسیدن به این رویاها نباید به کسانی دوستشان داریم اعمال فشار و زور خرج دهیم.  نباید در برابر فرزندانمان که مطابق با رویا ها و خیال ما نیستند احساس ناتوانی کنیم در غیر این صورت آن ها نیز خود را درگیر زندگی خواهند دید که برای مورد پسند واقع شدن چون دامی در تله گرفتار شده اند. برای این که به فرزندانتان جرات بدهید و آن را افزایش دهید به آن ها کمک کنید تا مسیر زندگی مطابق با رویاهای خود را طی کنند. 

به موقع سر قرار حاضر شوید. 

بر اساس مطالعات مرکز مشاوره ازدواج شاید به نظرتان امقانه بیاید اما زمانی که می گویید فلان ساعت باید فلان جا باشم و دقیقا همان موقع آن جا باشید در واقع پیام مهمی را به خانواده خود می دهید. قرار می خواهد مهم باشد یا نباشد سر موقع در محل حاضر شدن نشان دهنده ی ارزشی است که برای طرف مقابل قائل هستید و از طرفی نشان می دهید که شما فردی هستید که به قولی که می دهید پایبند هستید و حرفی که می زنید برایتان مهم است و از طرفی به این ترتیب به اعضای خانواده نشان می دهید که دوست دارید آن ها هم مثل شما رفتار کنند. 

تاخیر می تواند در طی زمان تبدیل به یک عادت شود و به عبارت دیگر بسیاری در یک خانواده یا خیلی دیر می کنند و تاخیر دارند و یا ندارند و آن هایی که دیر می کنند 22 درصد کمتر به قول هایی که می دهند عمل می کنند و به میزان نه درصد کمتر از سایرین احساس رضایت می کنند. 

ارتباطات انسان ها را به هم نزدیک می کند. 

بر اساس مطالعات مطب مشاوره ایرانی زمانی که می خواهیم احساساتمان را با فردی از افراد خانواده قسمت کنیم یا در مورد موضوعی صحبت کنیم و در این خصوص دچار تردید می شویم در ابتدا سعی می کنیم با خودمان به این توافق برسیم که چقدر نسبت به آن فرد احساس نزدیکی می کنیم آیا به آن اندازه ای که در این موارد با او صحبت کنیم احساس نزدیکی می کنیم؟ اگر خودتان را به حد کافی به کسی نردیک احساس نکنید چون در خصوص موضوع با کسی صحبت نمی کنید هرگز به او نزدیک تر نخواهید شد. زمانی که افکار و نظراتتان را با خانواده مطرح می کنید متوجه خواهید شد که بحث کردن در خصوص آن موضوع شما را به هم نزدیک تر خواهد کرد. 

بر اساس تحقیقاتی که روی مادران و دختران انجام شده است  ان هایی که با همدیگر در مورد موضوعات مختلف با هم صحبت می کنند و به بحث می پردازند بیشتر از سایر مادران و دخترا به هم احساس نزدیکی می کنند.

خوشبختی بستگی به دیدگاه های شما دارد.

بر اساس مطالعات مرکز مشاوره ازدواج در هر خانواده ای بحث و دعواهایی اتفاق می افتد . کسانی که در زندگی خانوادگی احساس خوشبختی می کنند خانواده هایی بی عیب و نقص ندارند آن ها فقط بر روی چیز هایی که باعث خوشحالی آن ها می شوند متمرکز شده اند. هر روز شما ممکن است چیزهای زیادی برای عصبانی شدن یا احساس خوشبختی و رضایت کردن در مورد خانواده خود بیابید. اگر زیبایی های اطرافتان را ببینید از ناراحتی ها و مشکلات اطرافتان رها خواهید شد. اسان هایی که از زندگی خود و زندگی خانوادگی احساس رضایت می کنند در مقایسه با کسلنی که از زندگی خانوادگی خود احساس نارضایتی می کنند به میزان دو برابر بیشتر متوجه زیبایی های زندگی هستند و به آن فکر می کنند. 

نحوه و طرز صحبت کردن ها یکی نیست.

طبق مطالعات مراکز روانشناسی خانواده آیا خانواده شما از ارتباط خوبی برخوردار است؟ ارتباط با هر وسیله ای قابل اندازه گیری نیست. صحبت کردن انواع بسیاری دارد اما کاربردی ترین نوع آن حالتی است که فرد سخن گوینده خود را در آزادی کامل احساس کند. ارتباط خوب بین اعضای خانواده باعث راحتی، تعادل، هماهنگی می شود از طرفی باعث می شود اعضای خانواده شکلی درست و صادقانه بدون ترس از واکنش های اطرافیان صحبت کنند. چنین فضایی باعث می شود که نسبت به خانواده مان نیز احساس خوبی داشته باشیم و خودمان نیز احساسمان را خیلی صادقانه نشان دهیم. و تفکراتمان را با آن ها تقسیم کنیم. انسان هایی که شانس برقراری ارتباط نزدیک با کسانی را که دوست دارند هستند و در آرامش کامل موفق به برقراری این ارتباط می شوند به میزان بیشتری از سایرین از زندگی خود احساس رضایت می کنند. 

برای چیزهای متفاوت ارزش و اهمت متفاوت قائل خواهید شد.

انسان ها تفکرات متفاتی دارند اختلاف نظر جزیی غیر قابل پیشگیری در زندگی است. انسان ها دیدگاه های متفاوتی دارند و تفاوت در سایر دیده ها و تفکرات آن ها انتخابی نیست و خود به خود شکل می گیرد و نظرات متفاوت همیشه وجود دارند. در برابر این نظرات متفاوت هرگز احساس سرخوردگی نکنید و عصبانی نشوید با احترام گذاشتن به نظرات افراد مقابل کاری کنید که آن ها نیز به نظرات شما احترام بگذارند. وجود دیدگاه های متفاوت کاملا طبیعی است . برای کسب اطلاعات بیشتر با بهترین کلینیک مشاوره در ارتباط باشید.