مشاور خوب در بهترین مرکز مشاوره به کمک والدینی آمده اند که کودکانشان از خجالتی بودن زیاد رنج می برند. بهترین مشاور همواره تلاش می کند تا از با روشهای صحیح روانشناسی از آسیب هایی که به کودک وارد می شود در هر زمینه ای جلوگیری کند تا کودکان در بزرگسالی کمترین مشکل را داشته باشند . انتخاب یک روانشناس کودک خوب به والدین ای امکان را می دهد تا با آموزش راه های مناسب نه تنها از آسیب های کودک جلوگیری کنند بلکه در پیشرفت و ترقی به کودکان خود در یک کلینیک روانشناسی کمک کنند.

بهترین مشاوران چنانچه عدم تمایل کودک در تعامل با همسالان و شرکت در فعالیت های گروهی در کودکان ، به صورت شدید مشاهده کند، این کودکان را دچار گوشه گیری می دانند که نیاز به برسی در یک مرکز مشاوره دارد. گاهی این کودکان بر اساس نظر مشاور کودک با آن که می توانند با دیگر کودکان ، چه آشنا و چه نا آشنا تعامل بر قرار کنند ، بازی با اشیاء را به بازی با همسالان خود ترجیح می دهند و تمایلی به همراهی دیگر کودکان از خود نشان نمی دهند. گاهی نیز کودکان توانایی بر قراری ارتباط با کودکان دیگر را ندارند و از ارتباط با همسالان خود احساس اضطراب و استرس شدید می گیرند که چنانچه تحت درمان تخصصی توسط یک روانشناس کودک در یک مرکز مشاوره کودک قرار نگیرند احتمال آن که کودک به سمت افسردگی گام بردارد بسیار زیاد است.

نوعی دیگر از گوشه گیری در کودکان که متخصص روانشناس به آن توجه زیادی می کند گریز کودک برای بازی با همسالان خود می باشد و چنانچه والدین این کودکان این کودکان را با کلمات و رفتار نا مناسب مجبور به بازی کنند این کودکان واکنشهایی نظیر خشم و عصبانیت از خود بروز می دهند. مشاور کودک خوب برای درمان خجالت و گوشه گیری در کودکان ابتدا تلاش می نماید تا با برقراری ارتباط و دیدن واکنش های کودک در مرکز مشاوره کودک تشخیص دهد کودک دچار کدام نوع از گوشه گیری و خجالت می باشد تا برای درمان آن اقدام نماید.


درمان خجالت در کودکان

بهترین مشاور کودکان برای درمان خجالت و گوشه گیریبه والدین پیشنهاد می کنند تا کودک خود را برای این مسئله تحت فشار قرار ندهند و آنها را با جملات مخربی همچون : خجالتی و ترسو ، نخوانند. این کودکان از نظر مشاور روانشناس کودک هرگز نباید سرزنش شوند برای عدم علاقه به بازی با دیگران و یا والدین نباید آنها را با کودکان دیگر مقایسه کنند. متخصص روانشناس کودک به والدین پیشنهاد می کند تا اعتماد به نفس کودک را با عنوان توانایی های کودک و پیدا کردن نکات مثبت در کودک و تقویت آن تشویق کنند.

بر طبق نظر دکتر روانشناس کودک ، چنانچه والدین سعی نمایند تا بازی هایی به صورت گروهی که بزرگسالان نیز در آن با کودکان مشارکت دارند ترتیب نمایند کودک می تواند کم کم اعتماد به نفس لازم را به دست آورده و خود با وجود کنار رفتن والدین از بازی با بقیه همسالان مشارکت خود را ادامه دهند و به آرامی و بدون فشار از این احساس گوشه گیری رها شوند