در مقالات قبلی مشاوره خانواده شما را با راهکارهای درمانی دکتر مشاوره خانواده و معرفی مرکز مشاوره خانواده پرداختیم و در ادامه ی راه شما را با تله های زندگی و مشکلات فردی آشنا کردیم که چطور توسط مشاورین خانواده حل می شود.

مروری بر مقاله قبلی می کنیم و تله ها را به صورت مختصر توضیح می دهیم.

 

 

1)رها شدگی

2)بی اعتمادی/ بد رفتاری

3)وابستگی

4)آسیب پذیری

5)محرومیت هیجانی

6)طرد اجتماعی

7)نقص/شرم

8)شکست

9)اطاعت

10)معیار های سخت گیرانه

11)استحقاق

 


 

حال به تجاربی که به شکل گیری تله زندگی رها شدگی منجر می شود می پردازیم:

افرادی که گرفتار تله ی طرد و رها شدگی هستند باوری عمیق از دست دادن افراد مهم زندگیشان در ذهنشان ریشه دوانده است و این فکر که در صورت از دست دادن افراد تا آخر عمر از نظر عاطفی تنها می مانند و تمام شدن روابط صمیمی باعث عصبانیت و وحشت این افراد می شوند.

به گفته مشاوره خانواده و زناشویی و دکتر روانشناس خانواده تله زندگی رها شدگی معمولا زمانی که فرد هنوز زبان باز نکرده است و در مرحله پیش کلامی است. و در موارد محدودی ممکن است درسن های 6 و 7 سالگی شکل بگیرد.

بیشتر در جملاتی مثل من همیشه فردی تنها هستم و یا هیچ کس مرا دوست ندارد و چون تله ی زندگی طرد در اوایل رشد کودک شکل گرفته است پس دارای قدرت و نفوذ عاطفی زیادی است

یکی دیگر از نشانه های تله زندگی ترد این است که فرد جواب هایی کوتاه مدت را مانند کودکی واکنش می دهد که در مرکز خرید شلوغ والدینش را گم کرده است و اصولا در روابط صمیمی فعال می شود.

 

 

در روابط عاطفی و صمیمی باعث می شود به هر گونه علامت ترک شدن و رها شدگی حساس شود و حرف های دیگران را با قصد و نیت تعبیر می کند.

مهم ترین عوامل را می توان مرگ و طلاق دانست در شکل گیری تله طرد.

طی تحقیقات اخیر کلینیک مشاوره خانواده و روانشناس خانواده دو نوع رها شدگی وجود دارد:

1)رها شدگی مبتنی بر وابستگی که بیشتر در شرایطی به وجود می آید که محیط اولیه در کودکی حمایت گر باشد و کودک با هیچ چالشی در زندگی مواجه نشده است و این باعث می شود رها شدگی بر مبنای وابستگی در ذهن کودک شکل بگیرد.

2)رها شدگی مبتنی بر بی ثباتی یا فقدان است اگر محیط اولیه در زمان کودکی از لحاظ هیجانی بی ثبات یا کودک هیچ رنگ ثبات و امنیت را نچشیده باشد در ذهنش رها شدگی مبتنی بر بی ثباتی نقش خواهد بست.

شما می توانید جهت اطلاع از مشاوره خانواده خوب در تهران  و مشاوره تخصصی خانواده به سایت اصلی ما مرکز روانشناسی انتخاب نو مراجعه کنید