کلینیک های روانشناسی معمولا همواره پذیرای افرادیست که با مشکل عدم تمایل خانواده در همراهی برای مشاوره خانواده روبه رو هستند.

روانشناس خانواده معمولا با توجه به نیاز افراد سعی بر این دارد تا مراجعین را به همراهی یکدیگر تشویش کند، و فضایی آرام و بدون تنش در مطب روانشناسی ایجاد نماید، ولی گاهی این اتفاق میسر نمی شود و افراد با این سوال روبه رو هستند که مراجع تکی و انفرادی برای مشاوره خانواده کار آمد و حلال مشکلات می تواند باشد؟ آیا حضور یک نفره کافی است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: برای مشاور خانواده حظور همه افراد خانواده الزامی نیست و گاهی حتی حظور یکی از افراد خانواده در مرکز مشاوره کفایت می کند.

مشاور روانشناس همواره سعی در درک مطالب عمیق و نا گفتنی افراد دارد تا با وجود احتمال هر گونه خطایی از جانب مراجع برای عنوان مشکل، باز هم بتواند بهترین و کارآمد ترین راه بر طرف نمودن مشکلات را ارائه دهد.

بسیاری از افرادی که به مرکز روانشناسی مراجعه می کنند و احتمال مشکل را به همسر یا خانواده خود نسبت می دهند، چه بسا افرادی هستند که خود از مشکلات درونی، چه در زمان کودکی و چه در زمان بزرگ سالی رنج می برند، یک مشاور خوب قادر است با روشهای حرفه ای و خاص این مسائل را برای مراجع روشن نموده و به او در حل مسائل خود کمک کند، که در نهایت نتیجه ای که حاصل می شود حل بحران خانواده و نتیجه حرفه ای می باشد.بسیاری از افراد بر این تصور هستند که قضاوت دکتر روانشناس تنها بر اساس صحبت های است که مراجع انجام می دهد، لزوما باید ابتدا چند نکته را در اینجا روشن نمود.
مشاوه خانواده در مراکز مشاور خانواده معمولا با افراد زیادی همواره روبه رو هستند و تجربه و آمادگی خوبی برای قضاوت شخصی نکردن افراد و درک مسائل مراجعین دارند. اما با توجه به تخصص، یک روانشناس خانواده خوب قادر است با استفاده از شیوه های مخصوص به خود و انجام تست ها و آزمایشات روانشناسی ، به تشخیص اختلالات افراد دست بزند. این کار یکی از بزرگ ترن کمکی است که مشاور خانواده می تواند به افراد کند. بسیاری بر این باور هستند که روانشناس خانواده تنها نقش شنونده سخنان آنها را دارد، که با توجه به توضیحاتی که دادیم متوجه شدیم مشاوره خانواده عمدتا از شیوه های تخصصی استفاده می کنند که گاهی حتی خود افراد متوجه علت درک جدیدی که نسبت به مسئله پیدا می کنند نمی شوند.

در مواردی که عمده مشکلات از سمت فردی است که درکلینیک روانشناسی خانوادهانتخاب نوحضور پیدا نمی کنید.دکتر مشاور قادر است تا با آموزش فردی که برای مشاوره خانواده مراجعه کرده، به او کمک کند تا با درک علت مشکلات طرف مقابل و استفاده از تکنیک های خاص، به بر طرف شدن یاری رساند.
همواره باید این نکته مهم را در خاطر داشت که استفاده از مشاوره خانواده امروزه کمک به خود و خانواده خود می باشد که با عدم آگاهی افراد به این نیاز روانی ممکن است بسیاری از مشکلات قابل حل را، مسائل غیر قابل برطرف نمودن بدانیم و دچار چالش های بزرگ تری بشویم.