برای این که رابطه ای پیشرفت کند و در طول عمر در دنیای پیچیده ای که در ان زندگی می کنیم پیش برود ، مستلزم ترکیبی از توانایی ها و قابلیت های موجود در زن و شوهرهاست.

طبق نظر مشاور ازدواج زوجینی که پیشرفت می کنند بسیاری از خصوصیات را دارا می باشند مانند نگرش توجه امیز به خود و همسرتان، اگاهی از تجربه خاص خودتان، توانایی حرف زدن برای بیان تجربیاتتان، مهارت های گوش دادن برای هماهنگ شدن با همسرتان،  فرایند حل تعارض، درک یبک های ارتباطی و این که چگونه بر ارتباط شما یا حدا شدن از همدیگر تاثیر خواهد گذاشت. تشخیص جو رابطه تان زمانی که نزدیک هم هستید و یا جدا هستید یا تغییر ایجاد می کنید و به تغییر پاسخ می دهید، توانایی مذاکره در مورد اختلافات از طریق ارتباط مبتنی بر همکاری، فرایند مهار کردن خشم خودتان، فرایند پاسخ دادن به خشم همسرتان ، درک این که روابط با گذشت زمان تغییر می کند تعیین اهداف و انتخاب  ان ها .

به رابطه تان نظم دهید.

طبق نظر روانشناس خانواده وقتی مشخص کنید که اکنون در رابطه در کجا قرار دارید پایه ی خوبی برای تصمیم گیری درباره این که چگونه زندگی تان را ادامه دهید خواهد بود .همین طور اجرای فرایند های ارتباطی به شما کمک خواهد کرد که نتیجه مناسب و ایده الی بگیرید. یادگیری مهارت ها نقش مهمی را در زندگی افراد بازی می کند در حالت  کلی حق انتخاب با اگاهی و مهارت ها همراه است.

انچه که ارزش می دهید.

برای این که شما و همسرتان در بافت زندگی مشترک  ترقی و پیشرفت کنید بهتر است که در ابتدا به ارزش هایتان نظر کنید این ارزش ها چیز ها یا قابلیت هایی در زندگی هستند که به خاطر خود ان ارزش ها ارزش قایلید.


ان ارزش ها برای شما مهم هستند و انچه که می اندیشید مهم است و گاهی مواقع ارزش ها جزیی از زندگی هستند که بیشترین معنا را به زندگی تان می دهند.

ارزش ها با ناحیه افکار از چرخه اگاهی جور در می ایند ان ها از باور ها و تجربیات گذشته شما در زندگی برمی خیزند.‌.

در این راستا چند دقیقه ای بنشینید و فکر کنید و بعد بنویسید که اکنون در این لحظه از زندگی تان چه چیزی برایتان مهم است و ان ها را با همسرتان به اشتراک بگذارید.

ان چه تمایل دارید.

طبق نظر روانشناس خانواده خواسته شما عبارت است از امید رو یا ها امیال ارزو ها یی به نفع خودتان و همسرتان و رابطه تان .خواسته ها شما را بر می انگیزند و می توانند شما را به جلو سوق دهند تا به سمت چیزی با کسی حرکت کنید یا از کسی یا چیزی دور شوید خواسته ها می توانند ‌انگیزه و محرکی برای عمل باشند. 

خواسته ها می توانند کوتاه مدت با دراز مدت و کوچک یا بزرگ باشند .ما در حالت کلی ۳ خواسته داریم که شامل:

بودن:

مثل سالم بودن، موفق بودن در کاری ،ارامش دهنده بودن ،رهبر بودن و …

انجام دادن:

مثل نقل مکان کردن به خانه جدید و یا جای جدید، مسافرت رفتن،به دست اوردن شغل جدید، انجام ورزش روزانه، تمام کردن پروژه ای و …

داشتن:

شامل رضایت داشتن از روابط، داشتن یک خانواده شاد، داشتن پول و سرمایه، داشتن ماشین جدید، پاداش شغلی گرفتن، داشتن دوستان خوب ، داشتن وقت بیشتر برای انجام فعالیت های هنریو ….

زمانی که خواسته ها با ارزش هایتان هم خوان هستند با انچه عقیده دارید در زندگی مهم است کار کردن برای به دست اوردن ان ها رضایت به همراه دارد.

طبق نظر مشاور ازدواج به هر حال خواسته ها نیز می توانند تعارض بر انگیز باشد . بدون اگاهی از این مورد و با معین نکردن اولویت ها خواسته ها می توانند در درون تعارض ایجاد کنند و همین طور بین شما و همسرتان اختلاف به وجود بیاورند. و توان و انرژی شما را هدر دهند. برای این که رابطه در طی زمان پیش برود سرانجام شما باید خواسته های دو نفره تان را در نظر بگیرید و به ان ها اهمیت دهید. 

ارتباط داشتن با خواسته هایی برای خود ،همسر و رابطه تان به شما مجال می دهد که اهداف ملی و اهداف عینی را تعیین کنید و کمک می کند که روی انرژی و نیرویتان تمرکز کنید. طوری که این احتمال بیشتر وجود داشته باشید که به ان ها دست یابید این جریان کمک می کند که رابطه تان نیز مناسب باشد.

شما برای این که بتوانید رابطه و زندگی موفق را تجربه کنید با اگاهی های لازم را داشته باشید و مهارت های مهم را بدانید و ان ها را اجرا کنید و از طرفی نکته ب مهم دیگر این است که باید نسبت به خودتان شناخت داشته باشید و همانطور که گفتیم از مواردی نظیر ارزش ها و خواسته هایتان اگاه باشید و بر اساس این ارزش ها و خواسته هایتان در کنار رابطه تان و در کنار یکدیگر تلاش های لازم را نمایید.بدون اگاهی از موارد گفته شده گیج خواهید شد و نمی توانید که به انچه که بخواهید برسید و رابطه خود را مدیریت نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با مرکز مشاوره در ارتباط  باشید.