خواهر ها و برادر ها با هم رابطه ی بسیار پیچیده ای دارند و از یکدیگر چیز های زیادی می آموزند . والدین باید به فرزندانشان کمک کنند تا پیوند های محکمی را با هم برقرار سازند .طبق نظر روانشناس مشاور بسیاری از افراد ، هنگامی که دچار بحران می شوند ، در همان ابتدا به خواهر یا برادر خود روی می آورند حتی اگر رابطه ی آن ها زیاد خوب نباشد . 

نقش تقلید :

از طریق تقلید کردن ، برادر ها و خواهر های کوچک تشویق می شوند و عادت های خوب را می توانند کسب کنند . برای مثال اگر کودک بزرگ تر درست غذا بخورد و مسواک بزند ، بچه ی کوچک تر یاد می گیرد و به پیروی از او این کار را انجام می دهد . بین خواهر ها و برادر ها یادگیری اجتماعی نیز شکل می گیرد و آن ها می آموزند که چگونه با فراد دیگر برخورد کنند و همه ی بچه ها می آموزند که چگونه با والدینشان ارتباط برقرار کنند . کودکانی که خواهر و برادر دارند درباره نحوه ی کنار آمدن با کودکان دیگر اطلاعات بیشتری دارند . بچه هایی که خواهر و برادر دارند . به ویژه بچه هایی که خواهر و برادر بزرگ تر دارند با هم بهتر بازی می کنند ، بیشتر سوال می پرسند و اجتماعی تر هستند . 

شراکت :

بر اساس مطالعات مرکز مشاوره انتخاب نو آموختن شراکت یعنی اموختن هنر دادن و گرفتن و آموختن مهارت مذاکره کردن . بچه های کوچک یاد می گیرند که از حق خود دفاع کنند و برای خواسته ی خود تلاش کنند و بچه های بزرگ تر یاد می گیرند که حق لزوما با کسی نیست که زور بیشتری دارد و دیگران نیز حقوقی دارند که باید محترم شمرده شود . اگر که کودک تک فرزند باشد برای آموخنم مهارت مذاکره به خارج از خانواده روی می آورند و با دوستان خود این کار را انجام می دهند .

عدالت :

تک فرزندان هر چه را که والدینشان می توانند به آن ها بدهند ، دریافت می کنند . اما بچه هایی که خواهر و برادر دارند دائم در حال مقایسه کردن هستند . همه والدین می دانند که باید با این مشکل بار ها و بار ها رو به رو شوند و آن ها به صورت روزمره با هم در تعارض هستند و می گویند که عادلانه نیست . والدین نباید زیاد در این خصوص دخالت کنند و خود بچه ها می توانند راه حلی را پیدا کنند . 

شریک اطلاعات و لذت های هم باشید .

داشتن خواهر و برادر برای بچه ی کوچک تر سودمند است مثلا زمانی که کودک به مدرسه خواهد رفت بچه بزرگ تر به او کمک می کند و درباره ی مدرسه اطلاعاتی را می دهد . در سال های بعد یعنی در سنین نوجوانی نیز آن هایی که خواهر و برادری از جنس مخالف دارند ، به اطلاعاتی دسترسی دارند که هنگام برقراری ارتباط با جنس مخالف به نفع آن ها است . در حالت کلی داشتن خواهر و یا برادری که بتوانیئ با او صحبت کنید ، بازی کنید و لحظات لذت بخشی را ایجاد کنید بسیار خوب است .

اتحاد :

طبق نظر مشاورین بچه ها می توانند در خانواده پشت هم باشند و با یکدیگر اتحاد داشته باشند و در بزرگسالی نیز رابطه ی آن ها بهتر خواهد بود و حواسشان به یکدیگر خواهد بود .و حفظ اتحاد خانوادگی برای آن ها بسیار اهمیت دارد .

حضور در خانه در کنار جنس مخالف :

زمانی که بچه ها خواهر و برادری از جنس مخالف دارند در بزرگسالی ارتباط بهتری می توانند با جنس مخالف در خارج از خانواده داشته باشند و شناخت بهتر و بیشتری نسیت به آن ها دارند و این می تواند نکته ی مثبت و تاثیر گذاری برای دوران بزرگسالی آن ها باشد .

مراقبت از یکدیگر :

بچه ها به خواهر ها و برادر هایشان اهمیت زیادی قائل هستند و به آن ها محبت زیادی نشان می دهند و این فرایند تا دوران بزرگسالی ادامه خواهد داشت و در سختی ها و مشکلات مراقب یکدیگر خواهند بود .

بر اساس مطالعات روانکاوی در حالت کلی بچه ها مجبور هستند که با این واقعیت کنار بیایند که پدر و مادرشان ، پدر و مادر خواهر و برادرشان به حساب می آید و باید از محیط خانه ، وسایل و بسیاری از چیز های دیگر به صورت مشترک استفاده کنند . البته گاهی حسادت هایی بین آن ها دیده می شود و چنان افزایش پیدا می کند که کل فضای خانه و محیط را در بر می گیرد . و خب این واقعیت هایی است که در هر خانواده ای دیده می شود و باید این واقعیت ها را پذیرفت . در حالن کلی خواهر و برادر ها در یک خانواده باید اصول بالا را به همراه داشته باشند تا بتوانند ارتباط خوبی با یکدیگر برقرار سازند و خانواده و آموزش ها ی دیگر از سوی بزرگ تر ها می تواند به آن ها در جهت داشتن رابطه ی خوب کمک کند .