ما در روابطمان با دیگران به شجاعت نیاز داریم و به همین دلیل باید یاد بگیرید که از خودتان محافظت کنید و در درونتان احساس امنیت داشته باشید و هم در ارتباط با دیگران احساس امنیت داشته باشید. در ادامه به راهکارهای لازم در این زمینه اشاره می کنیم.

صحبت کردن از ته قلب:

بر اساس مطالعات مشاوره خانواده یک رابطه مهم را در نظر بگیرید که این رابطه می تواند در ارتباط با همسر، فرزند، والدین، دوست و یا همکار باشد. اگر احساس تحقیر و یا صدمه داشتید توانسته اید آن ها را مطرح کنید؟ یا اگر کسی را دوست دارید آن را به زبان آورده اید؟ و یا اگر کار اشتباهی کرده اید آن را پذیرفته اید؟ زمانی که چیزهای مهم نا گفته باقی می مانند منجر به خشم تنهایی و از ست رفتن فرصت ها می شود. مردم در یک رابطه نمی گویند که چه چیزهایی می تواند  احساس خوب و بد داشته باشد. و حرف های نا گفته زیادی باقی می ماند که سبب می شود افراد از یکدیگر فاصله می گیرند. فقط گاهی اوقات وجود دارد که بهتر است با دیگران صحبت کنید و همچنین صحبت کردن درباره چیزهای سخت نیاز به مهارت دارد در این زمان ها به شجاعت نیاز داریم تا عاقلانه صحبت کنیم.

ایمن بودن:

برقراری رابطه نیازمند امنیت است و به همین دلیل قبل از بیان هر چیزی مطمئن شوید که حرف هایتان سبب آشفتگی و صدمه دیدن نخواهد شد.

واقعیت خودتان را بشناسید.

سعی کنید در مورد آن چه در یک رابطه خاص می بینید، احساس می کنید و می خواهید، خیلی صریح باشید و کمی وقت بگذارید و با خودتان آن ها را مرتب کنید یکی از بهترین کارها نوشتن است. 

صحبت کردن باید چگونه باشد؟

طبق نظر بهترین روانشناس ازدواج گفتگوهای خوب درباره مسائل مهم گاهی گرم هستند و گاهی سرد هستند. و طبیعی است که اشفته باشد و از خطی بی نقص بهره مند نباشد. اگر مطرح کردن موضوعات خاصی موجب نا امنی می شود، و یا اگر به نظر سازنده نمی ایند می توانید درباره چگونه صحبت کرذن با طرف مقابل گفتگو کنید. اگر شخص مقابل حاضر نیست در مورد چگونگی تعامل صحبت کند، این یک نگرانی جدی در هر رابطه مهمی است. روابط خوب بر پایه تعاملات خوب قرار دارند و بهبود یک رابطه بدون بهبود تعاملات آن سخت است. زمانی که می خواهید با فردی صحبت کنید این را در نظر بگیرید که چه چیزی به بهتر شدن تعاملات شما با فرد مقابل کمک می کند و چه چیزی آن را بد می کند، فکر کنید. سپس هنگامی که با یکدیگر صحبت می کنید به سمت عیب جویی از یکدیگر منحرف شوید و یا در مورد گذشته بحث کنید. زمان مناسب را برای صحبت کردن به یکدیگر بدهید و مسائل بزرگ را فریاد نزنید و تهدید نکنید و در مقابل کودکان بحث نکنید. و همچنین بررسی کنید کلماتی که استفاده می کنید برای هر دوی شما روشن باشد و برای صحبت کردن با یکدیگر زمان بدهید و در این زمان به بحث های او به دقت گوش کنید و خودتان نیز به این موارد وفادار باشید اگر که هر کدامتان از این قانون خارج شد دیگری را آگاه کند.

چه مواردی را در صحبت هایمان باید رعایت کنیم؟

قصد خوب داشتن:

یعنی هدف کمک کردن باشد و به قصد آسبب زدن و یا خصومت نباشد. 

راستگویی:

لازم نیست همه چیز گفته شود ولی آن چه گفته می شود باید دقیق و صادقانه باشد.

سودمند:

صحبت هایی که می کنیم برای دیگران، خودمان و یا هر دو لذت بخش و سودمند باشد.

به موقع:

در زمانی که مناسب است اتفاق بیفتد و زمانی که هیچ یک از طرفین و یا یکی از آن ها آمادگی نداشت و یا به دلیل خسته بودن و موارد دیگر اجبار به صحبت کردن نشود.

خشن نباشد.

گاهی لازم است که صحبت ها محکم و پر شور باشد اما لحن و کلمات معنی تحقیر کردن و تهمت نداشته باشد.طبق نظر دکتر مشاور اگر که صحبت هایتان خوب پیش می رود، ادامه دهید اما اگر خشونت آمیز و نا خوشایند باشد اطمینان حاصل کنید که حرف هایتان عقلانی است. و سعی کنید که خشن رفتار نکنید و ببینید که صحبت هایتان چگونه بیان می شوند و احساس کنید که این نوع ارتباط چگونه در بدن شما حس می شود و از جمله حالات چهره،تن صدا، حرکات و حالات و ... را در نظر بگیرید و به این روند خود را عادت دهید. 

در مورد خودتان صحبت کنید.

همیشه در صحبت هایتان از من و احساس می کنم استفاده کنید و از گفتن تو و اظهارات نسبت به طرف مقابل استفاده نکنید و اگر پذیرا و واقعی باشید این کار فرد مقابل را تشویق می کند که همین کار را انجام دهد و مراقب گفته های مردم درباره آن چه می اندیشند، احساس می کنند یا قصد انجام آن را دارند باشید و همواره سعی نکنید که از شما و تو گفتن استفاده کنید زیرا که طرف مقابل حالت دفاعی می گیرد ولی اگر درباره خودتان صحبت کنید رابطه بهتری را ایجاد خواهد کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مطب روانشناسان در تماس باشید.