هوش هیجانی چیزی در درون ما و تا حدی نا ملموس است . و بهره هوشی ما است که تعیین می کند چگونه رفتارمان را مدیریت کنیم و با مشکلات کنار بیاییم و چه تصمیماتی بگیریم . هوش هیجانی انعطاف پذیر است و به آسانی قابلیت یاد گرفته شدن دارد و افراد می توانند آن را در خود پرورش دهند زیرا که افزایش هوش هیجانی موفقیت در محیط کار ، خانواده و فرزندان و ..... را افزایش می دهد .طبق نظر روانشناس ازدواج خوب هوش هیجانی شامل مهارت های شایستگی فردی که نتیجه ی مهارت خود آگاهی و خود مدیریتی است و عبارت است از توانایی درک و آگاهی از احساسات خود و مدیریت کردن رفتار و انگیزه های خود به عبارت دیگر فرد توانایی درک دقیق هیجانات خود در همان لحظه را دارد و این مهارت واکنش ما نسبت به اتفاق های خاص در برخورد با چالش های مختلف و حتی در برابر مردم نشان می دهد و دیگر این که اراده ی قوی برای تحمل شرایط نا مناسب که منجر به بروز احساسات منفی می شود ، را نشان می دهد . و دیگری شایستگی اجتماعی می باشد که نتیجه ی مهارت آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است . و عبارت است از توانایی فرد برای درک رفتار و انگیزه های دیگران و مدیریت روابطی که با دیگران دارد . به عبارتی حتی اگر مانند دیگران هم فکر نکنید و یا احساس همانند آن ها نداشته باشید متوجه شوید که دیگران به چه فکر می کنند و چه احساسی دارند و این نشان از کنترل موفث تعاملات با دیگران است . 

چگونه با هوش هیجانی روابط خانوادگی خود را تحکیم ببخشیم ؟

شکل گیری رابطه ی جدید و رمانتیک ادر ابتدا احساس خوشی زیادی را ایجاد می کند اما پس از مدتی این احساس کاهش می یابد و اگر زوجین برای خستگی و یکنواختی از بودن با یکدیگر کاری انجام ندهد ، رابطه نا موفق خواهد شد . پژوهش ها نشان می دهد که میزان مخالفت زوجین با هم اهمیتی ندارد ، بلکه آن چه مهم است تلاشی است که آن ها برای حل مسائل خود انجام می دهند .طبق نظر بهترین روانشناس خانواده بازسازی چنین شرایطی باعث موفقیت در رابطه ی آن ها می شود . باز سازی رابطه بسیار اهمیت دارد ، زیرا بیشترین مسئله بین زوجین ناشی از اختلاف نظر همیشگی آنان با یکدیگر است . اگر هوش هیجانی در افراد بالا باشد زوجین انرژی لازم را صرف باز سازی عدم تفاهم ها می کنند . باز سازی رابطه یعنی بتوان علی رغم وجود مشکلات به یکدیگر عشق و احترام خود را نشان دهند . وقتی با همسر خود جر و بحث می کنید ، هر کلمه یا رفتاری می تواند شرایط را بهتر یا بد تر کند . باز سازی رابطه انواع مختلفی دارد ولی هدف همه ی آن ها رسیدن به یک نقطه ی مشترک است . 

چگونه باز سازی رابطه را شروع کنیم ؟

در باز سازی رابطه تلاش بر این است که به عدم ابراز خشم ، رنجش و نا خشنودی و کینه نسبت به او میسر می شود . اولین گام برای بازسازی موفقیت آمیز رابطه ناشی از خود آگاهی شماست . اگر تحت تاثیر هیجانات خود باشید و نمی توانید مشاجره را به خوبی پایان برسانید ، عدم تفاهم باعث بر انگیخته شدن احساس فرد در مورد شریک زندگی اش می شود و به همین دلیل کنترل کردن رفتار ها و هیجانات را مبدل به یک چالش می کند . افراد باید روی شناخت هیجان های خود متمرکز شود و با احساس گناه در مورد احساساتی که در یک مشاجره برایش ایجاد می شود ، خود را آزار ندهد . طبق نظر مشاوران مراکز مشاوره ایران اگر شدت هیجان ها زیاد است و توانایی کنترل کردن آن ها را ندارید گفتگ. را به زمان دیگر موکول کنید . به یاد داشته باشید که برای باز سازی رابطه ممکن است با شکست هایی نیز مواجه شوید . حتی یک جمله تایید هم می تواند طرف مقابل را دچار سوء تفاهم کند و او را با احساس حقارت مواجه کند . اگر او حالت تدافعی به خود بگیرد باید آمادگی لازم برای اصلاح مکرر سخنان خود را داشته باشید . تلاش های نا موفق برای اصلاح یک رابطه ممکن است احساس غرور شما را جریحه دار کند . بنابراین بهتر است به این احساس نا خوشایند خود غلبه کرده و بر رنجش خاطر ناشی از سوء تفاهم شریک زندگیتان برای تلاشی که جهت بهبود رابطه می کنید ، چیره شدید .

هر چه بیشتر این تمرین را تکرار کنید ، بیشتر از سوی همسرتان پذیرفته خواهید شد و او هم چنین رفتاری خواهد داشت . برای راهنمایی بیشتر و یادگیری مهارت ها می توانید با تلفن روانشناس خوب تماس بگیرید زیرا زوج هایی که برای باز سازی رابطه در جریان مشاجرات خود از مهارت های لازم برخوردارند ، از آن دسته همسرانی هستند که از این مهارت ها در حین بحث و مشاجره استفاده می کنند . در چنین شرایطی تلاش های مکرر شما برای همدلی و درک طرف مقابل از سمت شریک زندگیتان یا فردی که به شما متعهد است هرگز نادیده گرفته نمی شود . گفتگو کردن درباره ی باز سازی رابطه بسیار کمک کننده است . اگر در مورد اختلاف نظر خود صحبت کنید هر دو طرف در تعارض بعدی به نحو بهتری عکس العمل نشان خواهند داد . ولی اگر پیوسته یک نفر تلاش کند آن رابطه با شکست مواجه خواهد شد . استفاده از مهارت های هوش هیجانی خود برای گفتگو و بازسازی بسیار سودمند خواهد بود . شناخت خود و درک احساسات همسرتان یعنی وجود خود آگاهی می تواند رابطه را بهتر کند .