مراکز مشاوره معمولا برای درمان روانشناسی خدمات روانشناسی گوناگونی ارائه می دهند تا افرادی که مراجعه می نمایند بتوانند از خدمات مورد نیاز خود توسط دکتر روانشناس بهرمند شوند. در بهترین مراکز مشاوره ، روانشناسان مختلف در حیطه های گوناگونی فعالیت می نمایند که افراد نسبت به نیاز خود می توانند از کمک آنها استفاده نمایند. با وجود پیشرفتی که روانشناسی در دنیای امروز داشته است ، باز هم بسیاری از افراد بسیار سخت به روانشناس و مشاور مراجعه می کنند و احساس خجالت می کنند. اختلالات روانی نیاز به توجه ویژه دکتر روانشناس دارد ، در مواقعی این اختلالات روانی به صورت ظاهری نمایان نیست و نیاز به استفاده از شیوه های خاصی توست دکتر مشاوره دارد، روانشناس مشاوره با استفاده از طرحواره درمانی و گرفتن تست های تخصصی روانشناسی می توانند به ناخودآگاه افراد پی برده و از شیوه درمانی مناسب استفاده نماید.

روانکاوی ، طرح واره درمانی ، سکس تراپی و نوروفیدبک ، همگی از شیوه های درمان روانشناسی می باشد که روانشناس متخصص از آن استفاده می کنند.

تاثیر اختلالات روانی بر زندگی افراد می تواند باعث آسیب های جدی به خود فرد و حتی به نزدیکان آنها شود ، معمولا یک روانشناس خوب پس از تشخیص اختلال روانی حاد از مراجع درخواست می نماید تا کسانی که با او زندگی می نمایند را با خود در مراجعه به مرکز مشاوره همراه نمایند زیرا احتمال بیماری های روانی در کسانی که نزدیکانشان دچار اختلالات روانی حاد هستند بسیار بیشتر از دیگران است. مشاور خوب با ایجاد احساس امنیت این اطمینان را به مراجع خود می دهد که همه اطلاعات در کلینیک روانشناسی باقی می ماند و هیچ کسی نمی تواند به اسرار کسی که به متخصص روانشناس مراجعه کرده است، دست یابد. اینگونه مراجع می تواند با آرامش درباره تمامی مسائل خود با مشاور متخصص صحبت نماید و به روند درمان خود کمک کند.

 

سوال بسیاری از مراجعین درباره درمان روانکاوی می باشد که توضیحات کوتاهی در اینجا می دهیم:

درمان روانکاوی: کسانی که به تشخیص متخصص مشاور تحت درمان روانکاوی قرار می گیرند، اطلاعات روزمره ای که در اختیار روانشناس مشاوره قرار می دهند کافی نیست و برای درمان مشاور روانشناس به اطلاعات گذشته، کودکی و اطلاعاتی که در ناخودآگاه فرد است، نیاز دارد. یک روانکاو خوب طی جلسات مشاوره با توجه به روحیه فرد به اطلاعات گذشته مراجع وارد می شود و می تواند علتهای اساسی ایجاد مشکلات را دریابد.

روانکاو طی درمان به تحلیل خوابهای مراجع نیز می پردازد زیرا بخشی از رویاها را اطلاعات مهم ناخودآگاه در بر می گیرد و دکتر روانکاو با دست یابی به این اطلاعات می تواند به علل مختلف مشکلات در ناخودآگاهی پی ببرد، جدی بودن در استمرار جلسات مشاوره از نکات بسیار مهمی است که در صورت عدم توجه باعث ناقص ماندن درمان و بازگشت مشکلات سابق در زندگی مراجع دارد.

باید توجه داشت بهترین کلینیک روانشناسی با توجه به نیاز مراجعین به جلسات درمان سعی در مناسب نمودن هزینه جلسات درمان می نمایند تا فرد بتواند از درمان تخصصی روانشناسی زیر نظر بهترین متخصصین روانشناسی بهره مند شوند.