برای این که بتوانیم از خشم خود رها شویم باید با مفهوم پذیرش آشنا شویم و به شیوه ای واکنش به خشم را یاد بگیریم . ابتدا مفهوم پذیرش را توضیح می دهیم . طبق گفته های روانشناسان خوب دو نوع پذیرش وجود دارد . یکی از آن ها تسلیم و از دست دادن است و دیگری اقدام کردن . برای کنترل کردن خشم ما با مورد اول نمی توانیم موفق شویم . با مفهوم پذیرش به شکل دوم به عنوان شفقت می باشد . شفقت با ذهن و قلب نسبت به خشم و کینه ی درونی و بر قراری ارتباط با آن ها در لحظه ی حال مرتبط است . شما این کار را با رها کردن کشمکش با تجربه ای درونی از خشم ، کینه و آزردگی انجام می دهید . زمانی که به شکل مهربانانه ای با افکار و احساسات نا خواسته ی مرتبط با خشم ، بدون این که سرکوبشان کنید ، برخورد کنید ، تغییرشان دهید یا بر اساس آن ها اقدام کنید ، اجازه می دهید هر جا که هستند همان جا باشند . 

پذیرش خشم :

طبق مطالعات روانشناسی خانواده به هنگام خشم ، نسبت به حضور آن در درونتان باید آگاه باشید . اگر خشم را نمی شناسید یا آن را تشخیص نمی دهید ، هرگز متوجه نخواهید شد که خشم چگونه به وجود می آید . زمانی که احساس کردید خشمتان به سمت برون ریزی حرکت می کند و به عبارتی خشمتان فعال شده ، به خودتان یاد آوری کنید که این همان خشم است . در مرحله ی بعد باید یاد بگیرید که موقعیت را آن گونه که هست بپذیرید ، در برخی رویداد ها ممکن است ذهن واقعیت ها را آن گونه که است نپذیرد و با خود بگویید که مسائل نباید این گونه رخ دهد . ولی آن چه که باید توجه داشته باشید این است که مسئولیت کامل هر تغییری را که می توانید ایجاد کنید فعالانه به عهده بگیرید .به یاد داشته باشید که ذهن به خوبی می داند چگونه خشم تولید کند . اما مهم این است که یابگیرید چه زمانی در حال انفجار هستید ، گفته های ذهنتان را باور نکنید و کورکورانه کاری را انجام ندهید . اگر افکار و احساساتتان را همانگونه که هستند شناسایی کنید ، می توانید بین خود و آن ها فاصله خوبی را ایجاد کنید این نوع برخورد کمک می کند افکار را به شکل افکار و احساسات را به شکل احساسات شناسایی کنید . این گونه دسته بندی کمک می کند فاصله بین شما و افکار و احساسات خشم آلود کمک می کند تا به انسانی پاسخگو تبدیل شده و آن چه را می توانید تغییر دهید . در مرحله ی بعد آزردگی و قضاوت را شناسایی و در روند رها سازی آن ها را آغاز می کنید در واقع به کشف عواملی که به شما آسیب رسانده اند یا رویداد هایی که شما را می ترساند ، می پردازید . طبق نظر روانشناسان مطب روانشناسی افراد باید متوجه شوند که خشم به خودشان مربوط است تا به دیگران . خشمگین بودن با احساسات منفی او در مورد خودش و تمایل به سرزنش خودش بابت داشتن چنین احساس هایی و ناتوانی در حل و فصل خشم مربوط بود . کیفیت درد و رنج در موقعیت های مختلف و در اشخاص مختلف متفاوت است که بین افراد یکسان نیست . در مر حله آخر پذیرش به معنای پذیرفتن درد و رنج درونی با مهربانی و صبر است . و تلاش خواهید کرد که انرژی تان را روی هدف های مهم و کار ها و تغییراتی که در اختیارتان است متمرکز کنید . آگاهی از این مسئله که در آخر احساس خشم ، بی ارزشی و شکست را تجربه می کنید ، فایده های فراوانی دارد .

تاثیر عصبانیت و خشم در روابط چیست ؟

تحقیقات مشاوره پیش از ازدواج نشان می دهد که خشم و عصبانیت هدفش تغییر رفتار دیگری است و معمولا نتیجه ی عکس می دهد . طرف مقابل مقاومت می کند و به خاطر رفتار عصبانی شما سرکش می شود . عصبانیت مداوم والدین از یکدیگر یا از بچه ها ، ان ها را بسیار دلسرد می کند . خشم ترس و دلهره بچه ها را باعث می شود و این پیام را می دهد که تا زمانی که عصبانی و خشمگین نشوی کسی با تو هنکاری نخواهد کرد و در نتیجه کودک در سال های بزرگسالی رفتار های خشم در ازدواج و خانواده و محل کار را نشان خواهد داد . خشم و پرخاشگری به شدت در روابط اجتماعی تاثیر می گذارد اما باید بدانیم که هیجانی است که همه ی افراد آن را تجربه می کنند زمانی که افراد بتوانند آن را مدیریت کنند در روابط خانوادگی و ازدواج و در کل اجتماع موفق تر خواهند بود . فشار های روانی زندگی در حال حاضر عاملی بسیار مهم در ایجاد خشم و پرخاشگری می باشد و از این رو باید به کنترل آن اهمیت بسیاری داد و از دیگران توقع نداشته باشید و خشم خود را تقصیر دیگران ندانید همان طور که در قسمت بالا اشاره کردیم ، افراد برای این که خشم خود را کنترل کنند باید آن را قبول کنند و در وجود خود در جست و جو و حل آن باشند . مقصر دانستن دیگران جز خراب کردن وضعیت در روابط چیزی را به دنبال نخواهد داشت . برای آشنایی با اصول صحیح مدیریت عصبانیت و خشم می توانید از روانشناس خوب کمک و راهنمایی دریافت کنید .