پرخاشگری دلایل متعددی دارد که شامل استرس فردی که زندگی فرد، آموزش ها و شرط و شروط ها، سه نوع اضطراب اصلی یعنی احساس نا امنی، ناتوانی و ضعف و مجرم بودن ، میزان بلوغ یا نابلغی و ... می توانند باعث ایجاد این استرس شوند.  مورد دیگر که می توان اشاره کرد استرس مربوط به وضعیت کنونی است طبق نظر روانشناس خانواده پرخاشگری ناشی از یک احساس نارضایتی و احساس سرخوردگی است که با تنش های سیستم عصبی افزایش می یابد.

در حالت کلی موضوع مربوط به یک استرس رابطه ای است که از یک رابطه غالب و مغلوب به وجود می آید و هفت واکنشی را به راه می اندازد که به چرخه ی کشمکش و نزاع قدرت و انرژی می دهند. مانند مقاومت، طغیان احساسات، تلافی، دسیسه، جا به جایی، خود آزاری و احساس حقارت که در این جا اثر بسیار بدی دارد.

تقابل بین این دو استرس:

طبق نظر مشاور ازدواج زمانی که فرد با یک موقعیت هیجانی رو به رو می شود که باعث اضطرابش می شود، علائم ای اضطراب بسته به هر فردی متفاوت و کاملا شخصی است. بر اساس منابع کلامی که در اختیار دارد می تواند احساس ارضایتی اش را نشان دهد و اضطرابش را ابراز کند. و اگر قادر به این کار نباشد، به عمل تهاجمی روی می آورد . این نوع خشونت فیزیکی می تواند به این اشخاص اصابت کند،

مستقیما به فرد مقابل، به صورت غیر مستقیم بر محیط ماند شخص، حیوان، طبیعت و اشیا ، و حتی می تواند روی خودش تاثیر بگذارد و با نقص عضو، خودکشی و ...... همراه باشد.

هر فرد پرخاشگری، درست یا غلط فکر می کند که خشونتش قابل توجیه است . اگر خشونت کلامی باشد و از نظر مخاطب ، او حق این کار را نداشته باشد، حس شکست و سرخوردگی بیشتر می شود و اگر برعکس باشد و این ابراز خشونت به شکل درستی درک شود، از میزان آن کاسته می شود. 

برای آن که به طرز مناسبی به یک خشونت کلامی مشتری، همکار، شاگرد، همسر و فرزد و .... پاسخ دهید، برای آن که از میزان خشونت بکاهید، زمینه را برای گفت و گوی ساده مهیا سازید. سعی کنید که به حرف هایش گوش کنید و علت عصبانیت او را درک کنید و سعی کنید که خود را جای او بگذارید و قبل از این که بخواهید افکارتان را بیان کنید، منتظر بمانید که فرد مقابل کمی آرام شود و بیشتر بر خودش مسلط شود.

طبق مطالعات انجام شده در مرکز روانشناس خانواده در برابر فرد پرخاشگر به طور نا خودآگاه یک واکنش تدافعی از خود بروز می دهیم و این واکنش با مسدود کردن تنفس شروع می شود ای اثر استرسی است که از یک حمله به وجود آمده است و تمام عضلاتتان و از جمله دیافراگم و عضلات تنفسی منقبض می شوند. برای این که جلوی این شرایط را بگیرید دم و بازدم انجام دهید و از نفس هایتان آگاه باشید علائم انقباضی را در صورت و جشم خود تشخیص دهید و عضلات خود را شل کرده و آرام شوید. سعی کنید که در چنین شرایطی سکوت کنید و با آرامش کنترل شده بدنتان تمام نشانه های ترس و خشونت را از میان می برد. نتیجه ی یک حالت عصبی یا پرخاش جویانه افزایش تنش و فشار مشوش کردن فضاست. در ای شرایط مراقب تن صدایتان نیز باشید.

مطمئنا فرد مقابل برای رفتارش دلایلی دارد و شما باید آن ها را بدانید و به همین دلیل به او کمک کنید که خشم، غضب، هیجان و عصبانیتش را به زبان بیاورد برای مثال می توانید از عباراتی نظیر من احساس می کنم که شما و مناسب ترین کلمه را انتخاب کنید مانند خشمگی، عصبانی، ناراحت، متاثر، غمگی، بدخلق، رنجیده خاطر، دلخور هستید. و از دست من ناراحت هستید. یا صادقانه دلم می خواهد دلیل اراحتی ات را بدانم و لحن مهربانانه می تواند باعث ایجاد احساس امنیت و آرامش شود .

طبق نظر مشاور روانشناس خانواده سعی کنید که هر دو نفر همدیگر را درک کنید و به شرایط از دیدگاه فرد مقابل نگاه کنید و ارزش ها و افکار و نگرش های هر فردی با یکدیگر متفاوت است و ممکن است که شما در آن شرایط واکنش متفاوتی داشته باشید و به همین دلیل برایتان واکنش های طرف مقابل برایتان نا مناسب باشد. اما اگر که سعی کنید به شرایط بر اساس دیدگاه او نگاه کنید خواهید دید که می توانید او را درک کنید پس بسیار مهم است که  در رابطه هر دو طرف همدیگر را درک کنند و به تعادلی در این مسئله برسند. زیرا که فرد عصبانی نیز باید خودش را جای شما بگذارد و به شرایط از نگاه شما نگاه کند. در ادامه صحبت با فرد مقابل برای این که بتوانید نشان دهید که به حرف هایش دقت کرده اید آن چه را که به خاطر سپرده اید، دوباره بازگو کنید و آن ها را تکرار کنید.

گوش کردن میزان عصبانیت و خشونت را به میزان زیادی کاهش می دهد و باعث می شود که فشار و تنش و بدخلقی فرد مقابل بسیار کتر شده و ذهنشان آرام تر شود.  بعد از آن که به حرف هایش گوشدادید و بر این پی بردید که عصبانیت فرد کمتر شده و می تواند منطقی تر فکر کند، نوبت شماست که صحبت کنید و از خودتان، احساساتتان ، خواسته ها و انتظارات را بیان کنید. البته لحن صبت ها و تن صدایتان را بیاد کنترل کنید و کاملا مهربان باشید و هیچ گونه دفاعی از خود نشان ندهید زیرا که شرایط را بد تر خواهد کرد. 

همانطور که دیدی صحبت کردن بسیاری از مشکلات را در رابطه ها حل می کند و گفت و گو کلید موفیت هر رابطه ای است و به همین دلیل اصول آن را یاد بگیرید تا در رابطه تان موفق عمل کنید و از بسیاری مسائل ناراحت کننده پیشگیری کنید و رابطه تان را تقویت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره در ارتباط باشید و آموزش ها و مهارت های موثر در این زمینه را از سوی متخصصان و روانشناس خانواده دریافت نمایید.