مواردی هستند کهانجام آن ها از نظر معنوی می توانند آرامش زیادی را برای ما ایجاد نمایند و ما به شکل های مختلفی به این موضوع در روانشناسی پرداخته ایم. بر اساس مطالعات کلینیک مشاور معنویت باعث ایجاد آرامش در زندگی هر فردی می شود و ما به ذکر برخی از موارد می پردازیم که دانستن آن ها می تواند به هر فردی کمک کند و آرامش زیادی را برای هر فرد به همراه ایجاد کند. راه های ایجاد آرامش عبارت اند از:

شکر یا سپاس:

شکر یعنی نعمت ها را بشناسیم و قدردانشان باشیم. شکر بیان و ابراز حالت خضوع و تواضع درونی است. شکر ابراز محبت است در مقابل لطف و مهربانی که انجام شده است. هر تجربه ای ارزشی دارد. موفقیت باعث احساس خوشودی انسان می شود و شکست به انسان درس می دهد و موجب رشد او می شود. اما شکر و سپاس باعث می شود انسان در موفقیت و شکست به دنبال معنا و مفهوم باشد. شکر طعم لذیذی به به انسان می دهد و کسی که شکر گذار است نعمت های پنهان زندگی خود را پیدا می کند و باعث توجه به گذشته و آرامش در لحظه حال و برنامه ریزی برای آینده می شود. شما می توانید نوع نگاه خود را به زندگی تعیین کنید به طوری که زندگی را نعمت بداید یا بار سنگینی که باید آن را تحمل کنید. یلامت جسمانی و روانی، وجود عزیزان ، سغل ، همگی نعمت های بزرگی هستند وقتی احساس برخورداری از نعمت می کنید درواقع احساس معنویت خود را تقویت می کنید به همین دلیل سعی کنید روزتان را با شکر آغاز کنید و شکرگزار اتفاقات ساده زندگی تان باشید و به دیگران کمک کنید و به کارتان عشق بورزید و شغلی را که دوست دارید انتخاب کنید و شکر گزار سلامتی تان باشید. 

مهربانی و همدلی:

بر اساس مطالعات مراکز مشاوره ازدواج مهربانی به معنای احساس تاسف و ترحم برای دیگران نیست، بلکه مهربانی یعنی درک آن چه در درون دیگران می گذرد و تصمیم جدی برای کاهش رنج آن ها و دادن روحیه نشاط و شادی به آن ها است. واژه های همدلی ، مهربانی و محبت همگی شکل های مختلف عشق هستند. همدلی به این معنا نیست که افکار طرف مقابل را تایید می کنید و یا او را قبول دارید بلکه به این معناست که حال او را درک می کنید و به رغم مخالفت با افکارش به او محبت می کنید محبت نیز از مهربانی نشئت می گیرد . ریشه مهربانی احساس همبستگی و احساس همدردی با دیگران است. در همبستگی شما دیگران را بخشی از وجود خود یا خانواده تان می دانید. 

پذیرش:

در واکنش به مشکلات و معضلات زندگی دو رفتار افراطی وجود دارد یکی بی تفاوتی و افکار منفی و به قول برخی ها فکر و خیال بیهوده . بی تفاوتی نشانه از دست رفتن امید و شوق به زندگی و بد ینی است و به شکل نا امیدی و یاس خود را نشان می دهد. افکار منفی که در روان شناسی به آن وسواس فکری می گویند نیز کاملا بی فایده است زیرا توان انسان را از بین می برد و ایجاد اضطراب می کند. پذیرش یعنی امید، خوش بینی، اطمینان و آرامش درون. پذیرش یعنی حفظ آرامش در زمان حال، درک این مطلب که شرایط فعلی همین است و شما تلاش می کنید تا همه چیز بهتر شود. پذیرش یعنی که در مورد خودمان قضاوت منفی نکنیم و انتظار نداشته باشیم که همیشه و همه چیز بر وقف مراد باشد.به این منظور باید تعصب و جهت گیری را به حداق برسانید و انعطاف پذیر باشید و اشتیاق داشته باشید .

تغییر یا پذیرش دیگران:

شاید در اطرافتان افرادی باشند که آرزو می کردید کاش متفاوت بودند و شاید فکر می کنید که آن ها همانگونه که بار اول دیده بودید نیستند. بخشی از ناراحتی و ناخرسندی انسان ناشی از ای است که در دنیایی زندگی می کند که همه چیز بر وقف مراد نیست و بخش دیگر ناراحتی انسان این است که می خواهد روی دیگران کنترل داشته باشد و آن ها را تغییر دهد، اما نمی تواند. فراموش کنید که هر چه برای تغییر دیگران بیشتر تلاش کنید بیشتر بر شخصیت آن ها تاخته اید و در نتیجه آن ها بیشتر مقاومت خواهد کرد. تنها کسی که می توانید تغییر دهید خودتان هستید نه اطرافیانتان. کلید تغییر دیگران در اختیار خود آن هاست. آن ها فقط زمانی تغییر می کنند که خودشان بخواهند و زمانی مشتاق این کار خواهند شد که به شخصیت آن ها احترام گذاشته شود. آن ها زمانی به سخنان شما خواهند داد که رفتار صمیمانه و بدون قید و شرط شما را احساس کنند. به یاد داشته باشید که اگر اطرافیانتان را نپذیرید، دائم در حال نزاع خواهید بود. 

زندگی هدفمند داشته باشید.

به سه حوزه مهم زندگی توجه داشته باشید. که تعلق خاطر یکی از موارد مهم است. ارتباط با کسی یا با دیگران و یا با خودمان هستیم. اما در این جا منظور ارتباط با دیگران است. نحوه برخورد ما به خودمان به نحوه برخورد ما با دیگران تاثیر می گذارد. روابط ما به زندگی معنا می بخشد . ابزار های مدرن ارتباطی باعث شده اند که ارتباطات ما گسترده تر شوند اما این ارتباطات بسیار کم عمق شده به طوری که روابط خانوادگی ما در معرض آسیب قرار گرفته اند.  اگر که هرگونه مشکلی در خانواده دارید که توانایی حل آن را ندارید می تولنید از افراد متخصص مرکز روانشناسی خانواده کمک و راهنمایی دریافت نمایید. کار و خدمت مورد دیگر از زندگی هدفمند است.کار علاوه بر این که منشا درامد است به انسان عزت نفس و به زندگی او نظم می دهد و البته این نکته را در نظر بگیریم که در صورتی که در حد افراط و تفریط نباشد و سومین مورد معنویت است و معنویت در رابطه با موضوع معنای زندگی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و آرامش بخش در زندگی هر فردی است به همین دلیل باید هر فردی بر اساس اعتقاداتش به دنبال این معنویت باشد.