موضوعات پرتنش مانع از این ميشوند كه اكثر ما توجـه كـاملي بـه گوينـده نـشان دهيم. از آنجا كه، اغلب اوقات در حال مرور ذهني حرفهاي بعدي خود هستيم، توجه ناقـصي نشان مي دهيم. بر اساس مطالعات مرکز روانشناسی ازدواج برخي اوقات كه به حرفهاي ديگري گوش مي دهيم درباره اين كه آيا حرفهاي زده شده درست است يا خير، خـوب اسـت يـا بد، آيا با آن موافقيم يا مخالف، قضاوت مي كنيم و این گونه رفتار ما بيش از آن كه جذاب و گيرا باشد، عكس العملي و واكنـشيسـت و‌ نمی تواند نتیجه ی خوبی را در رابطه به همره داشته باشد و رابطه را سست و خسته کننده خواهد کرد برای این که ارتباط بهتری بین شما و همسرتان ایجاد شود باید شنونده ی بسیار فعال و خوبی باشید و با کارهایی که در ادامه می گوییم می توانید به این نتیجه برسید و با گذشت زمان تغییرات مثبت رابطه را ببینید. این مهارت ها عبارت اند از: 


توجه نشان دهید. 

بر اساس مطالعات مراکز روانشناسی خانواده زمانی که شما به همسرتان توجه می کنید یعنی با جان و دل به حرف های او گوش می دهید و به او می فهمانید که کاملا توجهتان به اوست برای نشان دادن توجه باید هر کاری را که باعث حواس پرتی تان می شود کنار بگذارید و‌ وضعیتتان را با وضعیت همسرتان هماهنگ کنید برای مثال اگر همسرتان نشسته است شما هم بنشینید و به طرف او برگردید و تماس چشمی با او داشته باشید و گاهی می توانید برای نشان دادن حمایتتان او را لمس کنید و حالت پذیرا داشته باشید. ‌

در حین گوش دادن سعی کنید پیام های کلامی و غیر کلامی او را دریافت کنید و این کار را با گوش کردن، نگاه کردن و ردگیری حرف های همسرتان انجام دهید. به طنین و لحن صحبت و نیز سرعت و بم صداها گوش کنید به بلندی و پایین بودن صدا و سطح تنش دقت داشته باشید .

تمام انچه که همسرتان می گوید اعم از افکار و احساسات و عقاید و اقدامات را رد گیری کنید و تمام این ها به درک شما از همسرتان کمک خواهد کرد توجه داشته باشید که چیزی از قلم نیفتد مثلا ممکن است طرف مقابلتان عقایدش را مطرح کند ولی احساسات و نیازهایش را نشان ندهد. 

به تجربه همسرتان اشاره کنید و به ان اعتبار ببخشید. 

با این کار به او نشان می دهید كه همراه او هستيد. وقتـي بـه آنچـه همسرتان ميگويد، علاقه نشان ميدهيد و احترام ميگذاريـد، بـه تجربـه همـسرتان اعتبار مي بخشيد، حتي اگر كاملاً با او موافق نباشيد.برای مثال می توانید بگویید به نظر می رسه که خیلی نگران و دلواپسی . پس هر گونه صحبت در مورد افکار و احسایات را اعتبار ببخشید و به ان ها توجه داشته باشید.‌

همسرتان همراه شويد، نه اين كه با متوقف كردن،حاشيه رفتن و يا عكسالعمل نشان دادن، خلاف او حركت كنيد. براي برقراري ارتبـاط و درك، اغلب اوقات، فقط اشاره كردن به آنچه فرد در حال تجربه آن است، كافي است.

دعوت به صحبت بیشتر نمایید. 

براي استفاده از مهارت گوش دادن، حرفي بزنيـد يـا كـاري بكنيـد كـه همـسرتان را برانگيزد تا به صورت خودجوش هـر چـه مـيخواهـد بگويـد. بـراي ايجـاد شـور و اشـتياق در همسرتان، دعوت كردن فراتر از اعتبار بخشي است برای مثال به او بگویید که در مورد این موضوع بیشتر برایم بگو و با در این مورد بیشتر با من حرف بزن البته این مرحله را با پند و اندرز دادن و یا سوال پرسیدن های زیاد اشتباه نگیرید ‌قصد ما از این مرحله برای گفت و گوی بیشتر است .

گفت و گوها را خلاصه کنید. 

بر اساس مطالعات مراکز روانشناسی خانواده مهارت خلاصه كردن به شما كمك مـيكنـد كـه مطمـئن شـويد همـسرتان را درك كرده ايد. پيام همسرتان را خلاصه كنيد تا نشان دهيد كه دقيقـاً حـرفهـاي او را درك ميكنيد. عدم انجام اين كار مي تواند باعث سوء تفاهم شـود از طرح سؤالهايي كه با "چرا" شروع مي شوند، اجتناب كنيد. چرا آن كار را كردي  چرا این طوری فکر کردی و …. 

اين نوع سؤال ها رابطه را مخـدوش مـيكننـد و لحـن كـلام همـسران بـا آنهـا منفي است. اين سؤال ها مي توانند اثر منفی و سـرزنش آميـز داشـته باشـند و از فـرد بخواهند كه درباره اعمال و موقعيت خود قضاوت يا از آن ها دفاع كند.به جای ان از سوالات باز دیگری استفاده کنید که می تواند به شما کمک کند از حس و حال همسرتان بیشتر خبر دار شوید و اطلاعات بیشتری را دریافت کنید. 

بر اساس مطالعات مرکز روانشناسی ازدواج رعایت کردن موارد بالا می تواند رابطه شما با همسرتان را به میزان زیادی بهتر نماید و هر دو در روند صحبتتان می توانید احساس بهتری داشته باشید ولی زمانی که از روش های نادرست استفاده کنید و یا توجهی به گفت و گوهایتان با طرف مقابلتان نداشته باشید دچار ناراحتی ها و سو تفاهم های زیادی خواهید شد.

زمانی که هر دو طرف از این مهارت ها استفاده کنند نتیجه ای بسیار لذت بخش را به همراه خواهد داشت زیرا هر دو نفر همدیگر را درک کرده اند و توجه کافی را به هم نشان داده اند و این یگی از نکات مهمی است که در هر ازدواجی باید به ان دقت کرد و از ان غافل نشد و با همین مهارت گفت و گو شما می توانید این نیاز را در رابطه تان حل کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با مطب مشاوره تهران در ارتباط باشید.