انسان ها زمانی که با تغییراتی در محیط اطرافشان مواجه می شوند ممکن است از حالت معمول خود خارج شوند و آن چنان که باید با آن روبه رو شوند نتوانند مدیریت کنند . زمانی که انسان با تغییراتی مواجه می شود تلاش می کند تا با آن سازگار شود اما در این مورد تفاوت های مهمی بین زن و مرد و نحوه ی برخورد آنان در مقابل تنش ها و فشار ها است . مردان در مواجهه با فشار کار ، تحلیل گرانه و هدفمند عمل می کنند و زنان عملکردی ذهنی و احساسی دارند . طبق نظر بهترین مشاوران روانشناسی زمانی که مردان تحت فشار روحی و روانی قرار می گیرند بیشتر فکر می کنند با بفهمند چگونه با آن تنش کنار بیایند و یا آن را کاهش دهند و حل کنند و تلاش می کند با تغییر دادن عامل هایی میزان فشاری که وارد می شود را به حداقل برساند . اما زنان به صورت متفاوتی عمل می کنند و با مردان متفاوت هستند آن ها بیشتر در ذهن خود غرق می شوند و سعی می کند با تغییر خود این تنش را کمتر کند یک تنش ایجاد شده سیلی از احساسات و واکنش را برای زن به وجود می آورد و او رفتار خویش را مورد بازبینی قرار می دهد تا متوجه گردد با تغییر کدام قسمت می تواند فشار وارد آمده را کمتر کرده و وضعیت را به حالت عادی باز گرداند .

تفاوت های مهم در رو به رو شدن با تنش چیست ؟

طبق نظر مشاوران کلینیک روانشناسی خوب یک مرد هنگامی که تحت فشار قرار می گیرد سعی می کند تا محیط اطراف را در کنترل خود در آورد و فشار وضعیت را کمتر کند او تمام جوانب را می سنجد و بررسی های لازم را در مورد وضعیت به وجود آمده انجام می دهد تا بتواند اقداماتی برای بهبود و رفع مشکل به عمل آورد . در این حالت باید درک درستی از وضعیت داشته باشد با هشیاری کامل به بررسی محیط اطراف می پردازد و زمانی که فهمید جه عواملی باعث بروز این موقعیت شده اند اقدام به بر طرف کردن موضوع و پردازش راهکاری مناسب می کند . اما زنان هنگامی که تحت فشار قرار می گیرند به بروز احساسات خویش می پردازد تا از این طریق حواس خود را تحت کنترل در بیاورد و متوجه شود چه مشکلی به وجود آمده است و چه کاری برای بهتر شدن موقعیت از دست او بر می آید . او با درک احساس خویش ، موضوعات را بهتر شناسایی کرده و با فکر باز و روشن به مقابله با مشکل می رود .

برای این که بتوان در هنگام رو به رو شدن با مشکلات واکنش صحیح را نشان داد باید برای مدتی از آن دور شد آن را بررسی کرد و دلایل ایجاد آن را شناخت . و باید به این نتیجه رسید که فرد چگونه با این مسئله کنار می آید و راهکار او برای حل مشکل چیست . بروز احساس های منفی باعث می شود کنترل اعصاب خود را از دست داده ، تند خو و دمدمی مزاج شود البته این احساسات نشانه ی بدی نیستند . حتی ممکن است باعث آرامش تنش نیز شود . زمانی که مرد احساسات را خیلی جدی بگیرد و نحوه برخورد معقولانه را فراموش کند این احساسات نا مناسب خواهد بود . در چنین شرایطی مرد عصبی شده و کنترل خود را از دست می دهد و سبب می شود حرف های ناسزا و زشتی بگوید . این به این معنی نیست که مردان نباید احساساتی شوند بلکه باید به صورتی باشد که این احساسات جلوی افکار عاقلانه را نگیرد . برای این که زنی برخورد منطقی داشته باشد باید خوب فکر کرده و احساسات درونی خویش را مورد توجه قرار دهد و از صحت آن احساسات اطمینان حاصل کند و هر آن چه را که با حقیقت ناسازگار است را تصحیح کرده ورد نماید . 

میزان آسیب پذیری مردان و زنان در مشاجره چقدر است ؟

طبق مطالعات انجام شده در زمینه مشاوره پیش از ازدواج زنان به هنگام ناراحتی احساسات خویش را سرکوب می کنند و این باعث بروز بحث و جدل بین همسرشان می شود . اگر مردی افکار همسرش را نادیده بگیرد و احساسات منفی خود را آشکار کند ، باعث عصبانیت او می شود در چنین جوی برنده ای وجود نخواهد داشت . گاهی در تعارضات زناشویی مرد تمام احساسات منفی خود را بیرون می ریزد و از درون به احساس آرامش می رسد غافل از این که به عواطف و احساسات همسر خود لطمه وارد می کند . زن و مرد به یک اندازه از مشاجره لطمه می خورند و نباید این تاثیرات منفی را که به آن ها وارد شده  نادیده گرفت . طبق مطالعات بر اساس درمان مشکلات سکس تاثیرات منفی را در بسیاری از موارد زندگی زناشویی می توان دید زیرا لطمه ها ضربه های روحی هستند که نیاز دارند تا التیام پیدا کنند از آن جا که مردان با تجزیه و تحلیل عقلانی انجام می دهند گاهی اوقات نمی توانند در یابند که همسرانشان در چه حد احساساتی و آسیب پذیر هستند . و ممکن است زنان نیز به برخی از ویژگی های مردان آگاه نبوده و پیوسته اشتباهات را تکرار کنند و زندگی زناشویی خود را با خطر مواجه کنند بنابراین یادگیری و آگاه بودن از ویژگی های ارتباطی زنان و مردان می تواند کمک بسیار بزرگی برای بهبود شرایط نماید .