تشخیص این که چه کسی برای ازدواج مناسب است نیازمند زمان و عبور از محور آشنایی است. بر اساس مطالعات مراکز مشاوره در واقع شما با برقراری ارتباط با طرف مقابل و گذر زمان معینی می توانید تشخیص دهید که فردی برای شما مناسب است یا نه ولی به این موضوع باید توجه کنید که باید در این تصمیم بیشتر عاقلانه و منطقی تصمیم بگیرید و به احساسات و حال خوبتان در کنار آن توجه داشته باشید. در زمان آشنایی شما باید به بسیاری از فاکتور ها و معیار ها از نظر تناسب بودن و همسانی و هم کفو بودن دقت کنید برای مثال سن، تحصیلات، خانواده ها، فرهنگ و اعتقادات، وضعیت اقتصادی و شغل و همچنین ظاهر، اخلاق خوب، مسئولیت پذیری، میزان مهربانی و ... از مواردی هستند که باید در نظر داشته باشید و در مورد همه مسائل به شکل واضح نظیر هدف از ازدواج، هدف ها و ... صحبت کنید. در کنار آن ها توجه به موارد زیر نیز می تواند مفید باشد.

حالت چهره:

بر اساس مطالعات مشاوره روانشناسی آن ها نگاهی خیره دارند ولی به حدی نیست که شما احساس ناراحتی کنید و اگر آن ها واقع شما را دوست داشته باشند حاضرند تمام وقت خود را صرف شما نمایند آن ها زمانی که شما حرف می زنید به چشمانتان خیره می شوند و به اطراف نگاه نمی کنند و سرگرم فعالیت های دیگر نیستند و شما کانون توجه آن ها هستید و احساس می کنید مهم ترین شخص زندگی شان هستید و آن ها توجه کامل به شما دارند. این افراد بسیار آرام و خونسرد هستند و نسبت به شما حساس هستند و توجه کافی به شما دارند. وقتی که آن ها شاد و خوشحال هستند می توانید در چهره شان تشخیص دهید زیرا که لبخند ملیحی دارند. 

لحن صدا:

مردان واقعی زمانی که با شما صحبت می کنند لحن صدای تندی ندارند و به نحوی صحبت می کنند که خوشحالی، غم، نگرانی، ناراحتی خودشان را به خوبی نشان می دهند و می توانید آن را تشخیص دهید و حرف زدن با آن ها خیلی ساده است و از حرف زدن با آن ها بسیار لذت می برید و هرگز احساس کسالت نمی کنید و آن ها در بحث ها مشارکت دارند و لحن و تن صدایشان بسیار ملایم است و از نشان دادن احساسات واقعی شان ترسی ندارند و از گفتن حقیقت هم واهمه و ترس ندارند و اگر شما نگران باشید، به شما احساس آرامش می دهند و این در صدایشان مشخص خواهد بود.


زبان بدن:

همانطور که در موارد قبلی گفتیم آن ها با حرف زدن به شما آرامش می دهند و آن ها به سمت کسی که با او حرف می زنند خم می شوند و او را به حرف زدن تشویق می کنند و آن هاسرشان را تکان می دهند و یا هر عبارت کوتاه تاکیدی استفاده می کنند که نشان دهند توجهشان به شماست و احساس آرامش داشته باشد. و در واقع علاقه ی خود را نشان می دهند. آن ها با ای که آرام و خونسرد هستند ولی حالت بدنشان حاکی از حس اعتماد به نفسشان است. شانه های صاف و حال کشیده و صاف ایستادن حین صحبت کردن در آن ها دیده می شود. و زبان بدن ها به حالتی است که نشان می دهد با مخاطب خود احساس صمیمیت می کنند برای مثال پاهایشان به سمت طرف مقابل است.

الگوی گفتاری:

بر اساس مطالعات مشاوره قبل ازدواج مردان واقعی با ادب و احترام حرف می زنند و اخلاق خوبی دارند. آن ها قبل از حرف زدن فکر می کنند و به حرف هایشان پایبندند و مثبت گر هستند و معمولا قسمت های خوب زندگی را می بینند و به زبان می آورند . مردان خوب دورو و دروغ گو نیستند و در مورد مسائل اغراق نمی کنند و آن ها به شما نسا می دهند که مسئولیت پذیر هستند و مسئولیت کارهایشان را به عهده می گیرند و به زبان خودمان مرد عمل هستند. آن ها به دیگران علاقه مندند و همیشه به منافع خودشان فکر نمی کنند و توانایی همدلی دارند. و در ارتباطشان با شما ذر زمینه همه چیز منم منم نمی کنند.

وقتی شما با مردی آشنا شدید که ویژگی های مثبت زیادی دارد ، برقراری ارتباط با او بریتان آسان خواهد شد و هیچ برنامه از پیش نوشته شده ی خاصی برای برقراری ارتباط با او وجود ندارد و بلکه به تدریج که پیش می روید می بینید احترام و ارتباط با شما هر روز بیشتر و بهتر می شود.

همه ی مردان واقعی تمام ویژگی های خوب را ندارند و نمی توانیم به دنبال فرد کاملی باشیم که بدون هیچ عیب و ایرادی باشد. بلکه همه ی انسان ها تفاوت هایی دارند و این تفاوت ها هستند که از هر فردی همتا می سازد. هر فردی دارای ویژگی های منفی است همانگونه که خود ما دارای اخلاق های بدی هستیو اما در دوران آشنایی باید دقت داشته باشیم که آیا می توانیم با این تفاوت ها کنار بیاییم و رابطه خوبی برقرار کنیم و در رابطه با طرف مقابل احساس آرامش داریم و یا باعث حال بد ما می شود و تنش و ناراحتی را تجربه می کنیم؟ همچنین برخی از موارد هستند که می تواند را رابطه نگران کننده باشد و هرگونه نشانه های خطر در ارتباط با ای افراد را باید نادیده نگیرید. برای مثال بی احترامی ها، استفاده از کلکات زشت و رکیک، عصبانی شدن، لحن تند و نامناسب، دعوا و درگیری با اطرافیان، راندگی های پرخطر و هرگونه رفتار ها که می تواند نشانه ای از اختلال و مشکلات رفتاری جدی و آسیب رسا باشد باید جدی لحاظ شود و در تصمیمتان دقت بیشتری داشته باشید. به همین منظور استفاده کردن از خدمات مراکز مشاوره با توجه به بیشتر شدن دانش در این زمینه می تواند بسیار مفید واقع شود و به شما در تصمیم نهایی تان کمک بزرگی نماید زیرا که ازدواج یکی از تصمیم های حیاتی و مهم برای هر فردی است و نباید در آن بی احتیاطی و عجله کرد.