مرکز مشاوره برای درمان افسردگی توسط روانشناس برنامه های زیادی دارد که بسته به درجه افسردگی در افراد متفاوت ، متفاوت می باشد. رواشناس افسردگی در ابتدای مراجعه فرد با شیوه های روانشناسی و به کمک تست های روانشناسی درجه افسردگی افراد را اندازه می گیرند و به کمک جلسات مشاوره و گاهی دارودرمانی با ارجاع دادن به روانپزشک به درمان فرد می پردازند.

نشانه های افسردگی در افراد مختلف و طبق شدت یا ضعف افسردگی در آنها، متفاوت است. دکتر روانشناس نشانه های افسردگی را، پر خوری ، کم خوری ، بی خوابی ، خشم ، استرس ، خوی افسرده و حتی خندیدن زیاد میداند. بسیاری از افراد بدون آن که خود بدانند درگیر بیماری افسردگی می باشند که در شرایط پر فشار زندگی و کاری ، امری طبیعی می باشد.

گاهی افراد چنان با هیولای افسردگی درگیر می شوند که حتی تمایلی به خروج از محیط امن خود و مراجعه به یک متخصص روانشناس ندارند، بهترین مراکز روانشناسی برای این مشکل در افراد هم راهکاری را تعبیه نمده اند، مشاوره تلفنی در این مورد کاربرد فراوانی دارد که حتی کسانی که تمایل به تعامل با محیط را ندارند بتوانند از خدمات روانشناسی به صورت مشاوره غیر حضوری بهره مند شوند. مشاور تلفنی می تواند با آغاز درمان روانشناسی غیر حضوری به این مشکل رسیدگی کرده و با تاثیراتی که بر خلق و روان افراد می گذارد، تمایل به مراجعه حضوری در کلینیک روانشناسی را در افراد پرورش دهد. عموما کسانی که برای درمان افسردگی به مرکزمشاوره مراجعه می کنند یا توسط اقوام و یا نزدیکانشان برای مراجعه تشویق شده اند و یا تمایل به ادامه زندگی خوب آنها را وادار به مراجعه به یک کلینیک روانشناسی خوب کرده است.


بهترین روانشناس افسردگی در طی روند درمان تلاش می کند تا با برقراری روابط دوستانه با مراجع از عوامل ، نگرانی ها و فشارهایی که باعث بروز افسردگی در فرد گشته است، مطلع شود. گاهی در طی روند درمان مشاور افسردگی متوجه علت های زیستی همچون کم بودن ویتامین یا مشکلات ذهنی یا مغزی در فرد می شود که این افراد نیاز به مراجعه به دکتر روانپزشک دارند، اما بسیاری از افراد نیاز به صحبت کردن و عنوان مشکلات خود و خالی کردن ذهن خود از مشکلات روانی دارند. مشاور روانشناس با درک این نیاز فرد در طی جلسات روانشناس تلاش می کند تا با مدیریت صحبت فرد خود با ریشه مشکلاتش دست یابد و مکالمه را به سمت عمق علت بروز افسردگی ببرد.

یک کلینیک روانشناسی خوب برای مراجعه افراد هم از مشاور خانم و هم از مشاور آقا استفاده می کند زیرا بر طبق نظر بسیاری از متخصصین روانشناس بعضی از مراجعینی که به مراکز مشاوره مراجعه می کنند برای صحبت کردن نیاز به متخصص مشاور هم جنس خود دارند و احساس راحتی بیشتری می نمایند تا درباره مسائل خصوصی خود صحبت نمایند.