دکتر روانشناس خوب برای درمان وسواس در کلینیک روانشناسی از شیوه های ویژه ای استفاده می کند. فشار روانی ناشی از اختلال وسواسی بنیان بسیاری از خانواده ها را بر زده، استفاده از روانشناس برای حل این اختلال بسیار مهم است. روانشناس وسواس نشانه های اختلال وسواس را به شکل های مختلف در زندگی افراد ریشه یابی کرده اند:

- کسانی که دائما در حال شستشو هستند، این افراد دائما نگران کثیفی خود و یا محل زندگی خود هستند، کسانی که به دکتر روانشناس به خاطر این نوع وسواس مراجعه می کنند ، گاهی دچار انواع ناراحتی و خشکی پوست به خاطر شستشوی زیاد شده اند.

- افرادی که نیاز به مرتب کردن و گذاشتن اجسام خانه خود به صورت متقارن با یکدیگر بیش از حد طبیعی هستند. این افراد به شکل غیر طبیعی قادر نیستند جابه‌جایی اجسام را حتی ذره ای تحمل نمایند و حتی در اثر فشار روانی حاصل از این وسواس خود قادر به زندگی کردن با نزدیکان خود نیز نمی باشند. مراجعه به دکتر مشاور وسواس به این افراد یاری بزرگی برای بازگشت به اجتماع می باشد.

- کسانی که نگران آسیب های جسمی به خود و یا نزدیکان خود هستند، این افراد یا اصلا از وحشت نمی توانند از محل زندگی خود خارج شوند و یا دائما نگران سلامتی اطرافیان خود هستند و با چک کردن مداوم باعث اذیت خود و اطرافیان هستند.


کسانی که با مشکل وسواس رو به رو هستند خیلی سخت راضی به کمک گرفتن از دکتر وسواس می شوند، کلینیک مشاوره وسواس این امکان را برای نزدیکان افراد وسواسی فراهم آورده اند تا با مراجعه تنهایی به دکتر روانشناس راه مناسبی برای کمک اولیه به این افراد یافته و دوره درمانی این افراد را آغاز نمایند.

افراد وسواسی به غیر از فشاری که به اطرافیان می آورند، خود دچار رنج و درد بسیاری هستند. بسیاری از کسانی که وسواس دارند آنچنان از فشار روانی رنج می برند که گاهی تمایل به خودکشی و رهایی از این فشار را در خود احساس می نمایند.

پرخاشگری، خشونت و افسردگی از واکنش‌هایی است که افراد وسواسی در اثر این بیماری دچار آن می شوند. درمان وسواس در مرکز مشاوره نیاز به استمرار در جلسات روانشناسی دارد در برخی موارد نیاز به دارو درمانی و مشارکت روانپزشک در پروژه درمانی ضروری است، گاهی افراد برای آرامش روانی نیاز به استفاده داروهای که دکتر روانپزشک تجویز می کند دارد و این امر نباید موجبات وحشت مراجع را فراهم کند بلکه این نیز بخشی از درمان وسواس است. مشاور وسواس طی جلسات مشاوره می تواند به ریشه نگرانی ها و دلایل ایجاد وسواس در افراد پی ببرد و به حل آنها کمک کند . اطمینان و آرامش در جلسات مشاوره برای درمان وسواس در کلینیک تخصصی روانشناسی بسیار مهم است. یک روانشناس وسواس خوب با کمک شیوه های تخصصی می تواند تاثیرات عمیقی بر پذیرش بیماری بر مراجع وسواسی بگذارد و او را بر درمان تشویق نماید.

تمامی کلینیک های روانشناسی با استفاده از بهترین متخصصان روانشناس سعی در کمک به افراد برای زندگی بهتر دارند.