زوج درمانی برای بسیاری از زوجین باید جز‌‌‌ ضروریات قرار بگیرد، امار طلاق در جامعه نشان دهنده این حقیقت است که تنها علاقه برای زندگی مشترک کافی نیست. کسانی که با احساسات خود تصمیم به ازدواج می گیرند پس از مدتی در زندگی مسترک حود از عدم بر قراری ارتباط مناسب رنج می برند. در کلینیک های روانشناسی به این افراد کمک می شود تا راه های ارتباط مواثر در زندگی زناشویی را یاد بگیرند. بسیاری از افراد راه کوتاه تر را انتخاب می کنند و به سمت جدایی و طلاق می روند و این در صورتی است که از نظر یک دکتر زوج درمانی ، زندگی آنها قابلیت اصلاح و بر طرف کردن مشکلات را دارد.

در کلینیک زوج درمانی توجه ویژه ای به نحوه بر قراری ارتباط زوجین نسبت به شخصیت درونی آنها می شود. روانشناس در ابتدا با مصاحبه می تواند شخصیت شناسی کند و ایده ها و آرمان های افراد را در زندگی زناشویی پیدا نماید، دکتر روانشناس به درون گرا بودن یا برون گرا بودن افراد توجه ویژه ای می نماید، زیرا این بخش شخصیتی بیشترین علت مشکلات بین زوجین می باشد.

پس از شخصیت شناسی مشاور زوج درمانی به نحوه ارتباط زوجین حتی در برخورد با یکدیگر در جلسات مشاوره دقت می کند و آن را تا حد زیادی بر روابط زوجین در زندگی مشترک تعمیم می دهد. پس از آن که روانشناس زوج درمانی اطلاعات لازم درباره روابط بین زوجین را دریافت کرد، درمان و آموزش را شروع می کند. باید توجه داشت کسانی که برای مشاوره زوج درمانی به متخصص زوج درمانی مراجعه می کنند، باید برای اصلاح روابط خود تلاش نمایند و از راهنمایی های دکتر مشاور استفاده کنند.

یکی از بخش های مورد توجه برای روانشناس زوج درمانی ، آموزش صحبت کردن با یکدیگر در روابط زناشویی می باشد، یک مشاور زوج درمانی خوب در جلسات مشاوره تلاش می کند تا زبان مشترک بین زوجین را دریابد و آن را به آنها آموزش دهد. بسیاری از زوجین از گفتن حقیقت احساسات خود عاجزند، مشاور روانشناس با تکنیک های ویژه و حتی جلسات فردی به این افراد کمک می کند تا با بالا بردن اعتماد به نفس خود و استفاده از مهارت های کلامی بتوانند احساسات درونی خود را بیان کنند.

باید توجه داشت یک روانشناس زوج درمانی خوب هرگز به جانبداری های شخصی نمی پردازد و زوجی که به مرکز مشاوره مراجعه می کنند باید هر دو برای رسیدن به حل مشکلات خود تلاش کنند. روانشناس زوج درمانی حرفه ای به بخش های مختلف زندگی مشترک زوجین دقت می نماید، یکی از بخش ها روابط زناشویی بین زوجین است، بسیاری از زوج های جوان به خاطر مخفی کردن مشکلات جنسی خود دچار سردی در روابط زناشویی می باشند. روانشناس خوب با کمک های روشهای ویژه می تواند ریشه های این مشکلات را دریافته و زوج مراجع را به یک سکس تراپی ارجاع می دهد تا این مشکل به صورت اساسی بر طرف شود.

بهترین مراکز روانشناسی زوج درمانی توجه ویژه ای به خدماتی که به مراجعین ارائه می دهد دارد و از برنامه منظمی برای درمان افراد پی روی می کنند اما در کنار این همه دقت و توجه مرکزمشاوره ، مراجعین باید خود نیز پی گیر جلسات درمان خود باشند و به شکل مرتب در آن شرکت کنند تا بتوانند نتیجه مثبتی بگیرند.

کلینیک روانشناسی انتخاب نو در این زمینه پیشرفت های بسیاری نموده و مراجعینی که در این زمینه دارد نشان دهنده میزان رضایت افراد از این کلینیک می باشد.